Po TTIP in CETI še vzporedno sodstvo za korporacije?

Na poslansko skupino Levice je včeraj priromalo obvestilo o razširitvi dnevnega reda današnje seje Odbora za gospodarstvo. Tema: sprejem stališča RS o odobritvi začetka pogajanj o ustanovitvi večstranskega sodišča za reševanje naložbenih sporov (Multilateral Investment Court – MIC), ki je obvod korporacij mimo pravnih redov držav in način “discipliniranja” slednjih, kadar ravnajo v naprotju z interesi transnacionalnega kapitala. Povedano preprosteje: korporacije po tihem ustvarjajo svoj vzporedni sodni sistem za tožbe proti državam, in to s pomočjo EU! V Levici nasprotujemo rokohitrskemu pristopu predlagatelja (vlade), ki želi privolitev Slovenije v ustanovitev MIC očitno izsiliti “pet pred dvanajsto”, in to na povsem netransprenten in nedemokratičen način.

MIC je nastal kot poskus Evropske komisije (EK), da bi vzpostavila enotno investicijsko sodišče, ki bi nadomestilo mehanizma ISDS (investor-to-State dispute settlement) in ICS (investment court system) v posameznih trgovinskih sporazumih. Spomnimo: glede ICS se je ravno prejšnji teden izreklo Sodišče EU ter mehanizem razglasilo za nelegalen oz. v nasprotju s pravom EU. Odločitev so sodniki podkrepili z mnenjem, da ICS ne upošteva obstoječih sodišč in možnosti za pravno varstvo, temveč ustanavlja paralelni sodni sistem za veliki kapital. Enako so evropsko javnost že prej opozarjali tudi v Nemškem združenju sodnikov.

Pri Levici sprašujemo, v čem se MIC, katerega ustanovitev predlaga EK, vsebinsko razlikuje od dosedanjih mehanizmov razreševanja investicijskih sporov, ki so bili pred kratkim spoznani za nezakonite? Odgovor: razen v nekaterih niansah v ničemer! Mehanizma ISDS in ICS sta sicer vsebovana v posameznih sporazumih med državami, medtem ko bi bilo predlagano večstransko investicijsko sodišče ustanovljeno s strani EU ter pristojno za vse trgovinske partnerice, ki bi z unijo sklepale prostotrgovinske sporazume. A to še ne spremeni dejstva, da gre za pravni obvod, ki bi velekapitalu omogočil tožbe proti državam, kakršnim smo priča povsod, kjer so podobni mehanizmi že v veljavi.

Že ob razpravah okrog sporazuma CETA smo v Levici glasno opozarjali, da so tovrstni mehanizmi nelegalni in škodljivi ter da spodjedajo osnovne demokratične standarde, a je koalicija začasno rabo sporazuma vseeno dovolila. Vlada se je na naše pozive kasneje sicer pridružila tožbi Belgije glede mehanizma ICS v sporazumu CETA, a kot vse kaže spreminja svoje stališče.

Kaj bo danes pisalo v vladnem predlogu stališča, ki naj bi ga glede ustanovitve MIC sprejel Odbor za gospodarstvo, nas iskreno skrbi, tem bolj zaradi načina, na katerega je prišlo do razširitve dnevnega reda. Obvestilo o razširitvi je prišlo včeraj ob 15.40, kar je sicer v skladu z zakonom, ne pa tudi s splošnimi demokratičnimi principi. Za povrh ima gradivo še oznako interno, česar pri stališčih s trgovinskega področja doslej nismo bili vajeni, samo besedilo predloga stališča, o katerem naj bi se na odboru izrekli člani, pa smo prejeli tik pred zdajci.

Franc Trček: “Odločali naj bi o eni ključnih zadev glede trgovinsko-investicijske politike EU, o zadevi, ki bo v naslednjih desetletjih krojila odnos med državami in velekapitalom, poslanci in poslanke pa naj bi se o njej podučili v nekaj delovnih urah. Vlada je (pri pogajanjih o CETI in TTIP) ves čas govorila, da se zavzema za večjo transparentnost, zdaj pa spet vse dela v tajnosti in za zaprtimi vrati. Nihče pri zdravi pameti ne more prižgati zelene luči za večstransko investicijsko sodišče, če je bil enak tip sodišč že razpoznan za nelegalnega in če glede njegove ustanovitve obstaja toliko pomislekov. Naša izvršilna oblast pa – kot vse kaže – počne točno to. Zahtevali bomo preložitev odločanja o tej temi na naslednjo sejo odbora, da se lahko člani na njeno obravnavo ustrezno pripravijo.”

Deli.