Peti koronapaket: kritika in predlogi Levice

Levica skupaj z ostalo opozicijo predlaga nujne popravke petega protikorona paketa. V nadaljevanju podajamo splošno kritiko načina sprejemanja in vsebine PKP5 ter izpostavljamo nekaj ključnih predlogov, ki smo jih za opozicijski paket predlagali v Levici in ki bi jih vlada morala upoštevati.

Vlada Janeza Janše izrablja krizno situacijo za postopno privatizacijo zdravstva

Vlada s PKP5 spreminja Zakon o zdravstveni dejavnosti v delih, ki bi zasebnike vsaj delno obvezal, da delujejo po principih solidarnosti. Odstopa od Zakona o zdravstvenem varstvu, tako da obremenjuje javno zdravstveno blagajno in razbremenjuje delodajalce. Zakon določa podlago za razpis za “skrajševanje čakalnih dob” za katerega sam zdravstveni minister Gantar pravi, da ne bo spremenil veliko. In prav ima, za državljane ne bo spremenil nič, bo pa ogromno javnega denarja prenesel v žepe zasebnikov. Slednji si že manejo roke, veselja pa ne manjka niti v zavarovalnicah, ki že pospešeno kupujejo zasebne klinike in diagnostične centre.

Vlada z zakonom kanalizira javni denar v zasebne žepe. Primarno zdravstvo, hrbtenica in vratar sistema, ne bo dobilo nič 

Tudi v proračunu primarno zdravstvo ni dobilo praktično nič. In to kljub temu, da ljudje osebnih zdravnikov praktično ne dobijo na telefon, kljub temu da so zdravstveni domovi v rekordnem času postavili Covid vstopne točke za tisoče in tisoče državljanov. In kljub temu, da bi močno in kvalitetno primarno zdravstvo lahko preprečilo večje pretakanje pacientov na sekundarno in terciarno raven. Z dodatnim denarjem bi morali urediti, sprejeti in spoštovati vsaj kadrovske normative za zdravstveno nego, investirati v zdravstveno infrastrukturo in ne v nakupe orožja. A rešitve te vlade so drugačne. Financiranje zdravstva preko tržnih zavarovalnic  in izvajanje zdravstva preko zdravnikov zasebnikov, ki so na trgu.

V Levici smo predlagali črtanje spornih določb, ki javnemu zdravstvu ne namenjajo sredstev, omogočajo pa postopno in tiho privatizacijo univerzalno dostopnega javnega zdravstvenega sistema!

Skupaj z opozicijo vlagamo amadmaje k 26. členom

V Levici stojimo za vsemi predlogi, ki smo jih vložili skupaj z opozicijskimi strankami. Predstavljamo pa predloge, ki smo jih pripravili v PS Levica.

Ključni delavci v sivih in rdečih conah naj dobijo pravičen dodatek za rizično delo

Delavci in delavke na področju zdravstvenega in socialnega varstva opozarjajo, da je delo v popolni zaščitni opremi izredno zahtevno in izčrpljujoče, a da so kljub zaščiti izpostavljeni visokemu tveganju za okužbo.. Zaradi epidemiološke situacije se odpovedujejo mnogo bolj kot ostali prebivalci Slovenije. Zaradi tega in tudi zaradi nizkih plač usposobljeni delavci odhajajo. V času razglašene epidemije so bili javni uslužbenci upravičeni do dodatka za nevarnost iz posebne obremenitve v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Nato pa je vlada 15. maja 2020 zaradi varčevanja preklicala epidemijo, delavcem v socialnemu varstvu in zdravstvu pa je s tem pripadel tudi nižji, zgolj 30% dodatek. Zato z amandmajem predlagamo ponovno uvedbo dodatka v višini 65% urne postavke osnovne plače zaposlenega. Poleg tega predlagamo tudi, da so do dodatka upravičeni vsi, ki delo opravljajo v sivih in rdečih conah.

 Študenti in prostovoljci, ki pomagajo zdravnikom, naj bodo ustrezno plačani

Predlagamo pravično vrednotenje dela študentov (in dijakov), ki pomagajo oziroma bi lahko pomagali ključnim delavcem v zdravstvu in socialnem varstvu, za svoje delo pa ne prejemajo plačila oziroma plačilo prejemajo, niso pa upravičeni do dodatka. Predlog je oblikovan na podlagi pobude Študentske organizacije in usklajen z zahtevo po višjih dodatkih za vse, ki delajo v sivih in rdečih conah.

Delodajalci naj se ob vnovičnem prejemanju državnih subvencij obvežejo, da ne bodo odpuščali

Vložili smo tudi amandma za ohranitev delovnih mest. Delodajalci se morajo  zavezati, da delavcev, za katere bodo prejeli 100 % subvencijo nadomestila za napotitev na čakanje med ali po koncu uporabe tega ukrepa, ne bodo enostavno odpustili. Nikakor ne smemo dopustiti, da bo v podjetjih, ki so upravičena do državnih subvencij oziroma jih bodo prejemala za kritje stroškov dela, prihajalo do množičnega odpuščanja.

Samozaposleni naj pomoč prejmejo tudi, če so dejavnost registrirali po uradnem preklicu epidemije

Referenčni datum za pridobitev pomoči, določen z začetkom epidemije 13. marca, je neustrezen in neutemeljen. Po vladnem predlogu se bo pomoč dodelila samo tistim, ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 13. marca 2020. Zato predlagamo, da temeljni dohodek pripada vsem, ki so se za dejavnost odločili vsaj do 1. septembra. V nasprotnem primeru bodo močno oškodovani vsi, ki so dejavnost registrirali po razglašenem koncu epidemije.

Pri temeljnem dohodku in delnemu nadomestilo za karanteno na domu naj se poleg espejev upošteva tudi druge honorarne delavce

Podobno kot samozaposlene osebe tudi fizične osebe, ki delo opravljajo preko pogodb civilnega prava, v času odrejene karantene niso upravičeni do nikakršnega nadomestila za izgubljeni dohodek, čeprav za takšno razlikovanje ne obstajajo utemeljeni razlogi. Tudi za te osebe velja, da v primeru, ko ne morejo opravljati dejavnosti ali organizirati opravljanja dejavnosti na domu, izgubijo pogosto edini vir dohodka. Zato je potrebno tudi njim zagotoviti ustrezno pomoč in jih vključiti v ukrepe za omilitev socialnih in gospodarskih posledic epidemije.

Proti ukinitvi izvajanja zakona o enotni ceni knjige

Vlada Janeza Janše  pod krinko interventnih ukrepov ukinja tudi Zakon o enotni ceni knjige (ZECK), ki velja od leta 2014. Ta zakon zavezuje založnika k določitvi prodajne cene knjige, ki mora pol leta od izida ostati nespremenjena na vseh prodajnih mestih. Zakon zagotavlja stabilnost knjižnega trga, enakopravno dostopnost slovenske knjige ter zaščito knjižne produkcije in slovenske knjige kot javne dobrine posebnega kulturnega pomena. Preklic ZEKC nima nobene povezave z ukrepi za zamejitev epidemije. Ogroža stabilnost knjižnega trga, slovenske knjige in knjižne produkcije ter književnih ustvarjalcev, avtorjev in avtoric in to v času, ko je kulturna produkcija že tako utrpela občutno škodo zaradi posledic epidemije in ko se obeta dodatno zapiranje kulturnega prostora, javnih prireditev in delovanja. Zato v Levici predlagamo, da ZEKC ostane v veljavi.

Deli.