Po protiustavni prepovedi referenduma vlada išče nove poti do oklepnikov

V Levici smo zbrali v sedmih dneh 30 tisoč podpisov proti nakupu orožja v vrednosti 780 mio evrov. Ustavno sodišče je vladni zakon zadržalo in presoja, ali je vlada imela ustavno podlago ali ne za prepoved referenduma o nabavi orožja. Razsodba še ni izrečena, je pa Ustavno sodišče zadržalo izvajanje tega zakona, kar pomeni, da vlada oziroma MORS do razsodbe ne smeta vršiti nava orožja.

Da bi obšla Ustavno sodišče, je vlada prejšnji teden v obravnavo vložila Zakon o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS), s katerim poskuša obiti sklep Ustavnega sodišča o zamrznitvi tega zakona, hkrati pa izničiti tudi referendum, če bo ta dovoljen – tudi, če bi se ljudje izrekli proti 780 milijonski nabavi orožja na tem referendumu, bi jo vlada izvedla, a z drugo pravno podlago, ZIPRS-om. To je v nasprotju s 1., 2., 3., 44. in 90. členom Ustave in pomeni neposreden napad na slovensko ustavno ureditev.

Ob tem bi predlagana sprememba ZIPRS Ministrstvu za obrambo omogočila, da sklepa pogodbe o nabavah orožja preko mandata te vlade, za leta, za katera proračun sploh še ni sprejet ter prihajajočim vladam nakoplje več 100-milijonske finančne obveznosti, ki jih bodo morale izpolniti ne glede na gospodarski cikel in razpoložljiva proračunska sredstva.
Proti temu je ostro nastopila tudi Zakonodajna pravna služba Državnega zbora, ki je na sedmih straneh povedala, da je 1. člen ZIPRS protiustaven, nedopusten in da se s tem tepta osnovne demokratične vrednote.

Iz mnenja ZPS:

  • »ZPS ocenjuje, da v času presoje ustavnosti ZZSISV26 in ko je njegovo izvrševanje zadržano, ni ustavno dopustno sprejeti enake ureditve v ZIPRS2122. To bi lahko bilo v nasprotju s 1., 2., 3., 44. in 90. členom Ustave«.
  • “Predlagana sprememba /…/ bi ministrstvu, pristojnemu za obrambo, omogočila, da bi tudi breme proračunov prihodnjih let, za katere proračun še ni sprejet, sklepalo pogodbe za investicije v Slovenski vojski.”
  • “Sprejetje predlagane spremembe /…/ bi pomenilo uzakonitev pravne podlage za sprejemanje obveznosti za investicije v Slovenski vojski v breme proračunov prihodnjih let /…/ še pred sprejemmom končne odločitev Ustavnega sodišča o kršitvi drugega odstavka 90. Člena Ustave. Posledično bi pomenilo tudi nespoštovanje Sklepa Ustavnga sodišča, s katerim je ZZSISV26 začasno zadržan.”
  • »Dokler Ustavno sodišče ne bo sprejelo končne odločitve o ustavnosti ZZSISV26, ni mogoče vnaprej rešiti razmerja tega Predloga zakona do ZZSISV26.«
  • “Obstoj dveh zakonov, ki urejata določeno vprašanje (ministrstvo, pristojno za obrambo, lahko za investicije v Slovenski vojski, predvidene s splošnim dolgoročnim programom opremljanja in razvoja Slovenske vojske ter srednjeročnim obrambnim programom za njegovo izvedbo, prevzema obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) na enak način, razlikujeta pa se v številnih izvedbenih podrobnostih, bi lahko bil v nasprotju z načelom pravne države, zlasti z jasnostjo in določnostjo pravnih norm in pravno varnostjo.«
V Levici pričakujemo, da bo danes del vladajoče koalicije na seji odbora za finance podprl naša prizadevanja, da se to protiustavnost prepreči – in pa predvsem, da se prepreči, da bi se lahko pogodbe o orožarski poslih za čas, ki bistveno presega mandat te vlade, sprejemale praktično brez omejitev.
Deli.