JAVNA PETICIJA »OHRANIMO MEDITERAN, PREPREČIMO NEBOTIČNIK«

Skupina občank in občanov Mestne občine Koper s to javno pobudo izraža ogorčenje nad nameravanimi posegi v prostorsko ureditev Kopra in načrtom nebotčnika, znanega tudi kot projekt Landmark Koper, ki naj bi bil visok od 365 do 513 metrov.

Zaradi strahovladja, ki preveva to mediteransko občino, in molka ter brezbrižnost države in njenih institucij, prevzema koalicija Združena levica vlogo glasnika vseh tistih, ki jim ni vseeno, ter s to javno peticijo zahteva takojšnjo zaustavitev vseh postopkov za izgradnjo takšnega nepotrebnega in nesmiselnega objekta.
Gradnja takšne stavbe uničuje svojevrsten slovenski mediteranski biser in podobo celotne Istre. Petcija ne zadeva zgolj lokalnega prebivalstva, temveč vse državljanke in državljane Republike Slovenije, ker so vzgibi in možnost za tovrstne posege v prostor splošni, slovenski. Kajti MOK ni edina občina, ki trpi zaradi takih blodnjavih idej.
Projekt tako v simbolni točki nebotičnika predstavlja večino težav, s katerimi se sooča Slovenija v tem času.

 1. Nebotičnik predstavlja politko enosmernega upravljanja z javnimi sredstvi, politko privatzacije ter osebnega okoriščanja

Koprska občina žal že zelo dolgo nima razvojne in prostorske strategije, kaj šele vizije. Zaradi tega se razvija kampanjsko in stihijsko, v skladu z osebnimi interesi ter interesi gradbenih lobijev. Tak način posegov v javni prostor daje samo videz razvoja, v resnici pa povzroča vratolomno zadolževanje in stoletno iznakaženje prostora.
Poleg nasilja v prostoru takšni projekt izvajajo nasilje tudi nad krajankami in krajani, občankami in občani, ki so iz procesa odločanja izločeni. Z vsem tem izgineva mesto kot socialno in kulturno okolje ter se prepušča prostor zgolj kapitalskim interesom.

2. Nebotičnik predstavlja politko okoljske in prostorske degradacije
Takšen poseg v prostor predstavlja tudi širšo okoljsko škodo. Večina predlaganih lokacij se nahaja v neposredni bližini Škocjanskega zatoka, ki je zaščiteno naravovarstveno območje. Tovrstna zgradba pomeni velikanski poseg v prostor tudi z vidika energetske porabe ter prometnega in svetlobnega onesnaževanja. S svojo prisotnostjo bi degradirala celotni izgled in percepcijo obalnega prostora od Debelega rtiča do Sečovelj. Pravzaprav bi v celoti spremenil podobo slovenskega Mediterana. Da o neposrednem nasprotju s sodobnim načelom vzdržnega razvoja niti ne govorimo.

3. Načrtovanje nebotičnika predstavlja vse slabosti lokalne samouprave, ki omogoča občinam, da so države v državi
Država stiska vse porabnike javnih sredstev, zmanjšuje število javnih uslužbencev, slabšajo se nam zdravstvo, šolstvo in celoten javni servis. Župani pa lahko zapravljajo denar za vse, kar si izmislijo. Pozabljajo na temeljne funkcije občine in tako nimajo denarja niti za dokončanje šole v Sv. Antonu niti za ureditev kanalizacije, lokalnih cest in za varnost prometa, imajo pa denar za mega načrte in manipulacije s svojo ter širšo javnostjo. Kajti samo tako se lahko obdržijo na oblasti.

Zaradi negospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi, grožnje okolju, ignoriranja sodelovanja javnost ter zanemarjanja potreb občank in občanov pozivamo mestne upravitelje, da nemudoma zaustavijo vse že sprožene postopke za gradnjo objekta.

NAREDIMO:

  • KONEC NESMOTRNI PORABI, ZAPRAVLJANJU JAVNEGA DENARJA
  • KONEC UNIČEVANJU URBANEGA IN VSAKRŠNEGA PROSTORA

ZAHTEVAMO:

  1. POROČILO O DO SEDAJ PORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTVIH ZA TA PROJEKT
  2. DA SE PREOSTALI DEL TEH NAMENSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV UPORABI ZA REALNE POTREBE PREBIVALCEV, NE PA ZA GRADBENA PODJETJA, ARHITEKTURNE BIROJE IN PRIKRITO PREDVOLILNO KAMPANJO
  3. NAJ SE SKOZI JAVNO RAZPRAVO DOGOVORI VIZIJA IN STRATEGIJA VZDRŽNEGA RAZVOJA MESTA OZIROMA CELOTNE OBČINE, KI BI POSTALA KULTURNI IN NARAVNI TER GOSPODARSKO USPEŠEN BISER, NE PA ZLEPLJENKA NEUSMERJENIH, BLODNJAVIH IDEJ
  4. UKREPANJE DRŽAVE IN NJENIH INSTITUCIJ, KI NAJ PREPREČIJO IZNAKAŽENJE MEDITERANSKEGA PROSTORA IN NEGOSPODARNO ZAPRAVLJANJE TEŽKO USTVARJENEGA DAVKOPLAČEVALSKEGA DENARJA. NAJ DRŽAVA ŽE ENKRAT USTVARI VIZIJO SLOVENIJE, KI BO OMOGOČALA TRAJNOSTNI, PROSTORSKI, KULTURNI IN DRUŽBENI RAZVOJ V CELOTNI DRŽAVI, OD SPODAJ NAVZGOR.

Peticijo lahko podpišete tudi na spletu

Deli.