Odlaganje odpadkov nima kaj početi na vodovarstvenih območjih

Po trenutno veljavnem Zakonu o vodah je na vodovarstvenih območjih prepovedana gradnja objektov in naprav, namenjenih odlaganju odpadkov ali proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi in potrebuje  okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi na področju varstva okolja. Takšna ureditev je v veljavi z namenom zavarovanja virov pitne vode pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivali na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino.

Vlada s predlagano spremembo drugega odstavka 69. člena nedopustno posega v Zakon o vodah. Z določbo, ki ni bila predmet javne obravnave in se je v zakonu znašala naknadno, omogoča pristojnemu ministru izjemo od zakonske prepovedi proizvodnih naprav in postavljanja odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih. 

Ker gre za nesprejemljiv predlog, ki bo bistveno poslabšal varovanje voda v državi, v primeru nesreč pa je lahko ogrožena tudi ustavno varovana pravica do pitne vode iz 70.a člena Ustave RS, v Levici z amandmajem predlagamo, da se sporna določba črta (v priponki).

Izhajajoč iz načela, ki ga je na 28. izredni seji državnega zbora 22. novembra 2019 izrazil sedanji minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar, član vladajoče stranke SDS: »V razvitem svetu, pa tudi ne, tudi tam, kjer velja zdrava kmečka pamet, velja, da odplak ne pelješ nad zbirališčem svoje pitne vode oziroma da kanalizacije ne hraniš nad svojim lastnim vodnjakom,« predlagatelji amandmaja na podporo računamo tudi pri največji vladajoči stranki in vladajoči koaliciji.

Deli.