Po nujni seji Odbora za kulturo: politično kadrovanje škoduje kulturi

Zaradi skrb vzbujajočih razmer v javnih zavodih za kulturo je bila 19. februarja 2020 na pobudo Poslanske skupine Levica sklicana nujna seja Odbora za kulturo. Čeravno vlada opravlja le tekoče posle, minister Zoran Poznič (SD) še naprej kadruje in javne zavode v kulturi izkorišča kot poligon za nastavljanje privržencev stranke SD na vodstvene položaje. Muzeji, galerije in druge kulturne ustanove izvajajo javno službo, delujejo v javnem interesu, in se financirajo iz javnih sredstev, zato ne smejo biti »kadrovski peskovnik« nobene politične stranke ali trenutne vladajoče koalicije.

Odbor za kulturo se je v burnem soočenju s škodljivimi posledicami kadrovanja, kjer bolj kakor strokovnost, pomembna strankarska pripadnost, in po več konfliktnih intervencijah, kjer so člani odbora iz vrst SD pozivali Levico, naj prekine sejo in se opraviči ministru za kulturo, ter po večurni žolčni razpravi na račun predlagatelja, vendarle sprejel več sklepov.

Odbor za kulturo je pozval ministra za kulturo, da v nacionalnih javnih zavodih za kulturo na vodstvena mesta kandidate in kandidatke imenuje po kriterijih strokovnosti in kompetentnosti.

Prav tako je odbor sprejel sklep, da Komisija za preprečevanje korupcije glede sumov političnega kadrovanja na Ministrstvu za kulturo uvede postopek na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije zoper ministra za kulturo. KPK naj preuči, ali so bili kadrovski postopki za imenovanje vodstvenih kadrov v Tehniškem muzeju Slovenije, Slovenske filharmonije in Moderne galerije v skladu z zakonodajo.

Predlog Levice, naj ministrstvo pravočasno začne s postopki za javne razpise na vodstvena delovna mesta v javnih zavodih v kulturi, dosledno spoštuje strokovna merila, upošteva mnenje sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda, ter v skladu z zakonskimi predpisi na področju zaposlovanja vodi zakonite in transparentne postopke – na Odboru za kulturo tokrat ni dobil podpore.

Deli.