O pošiljanju Slovenske vojske v tujino naj odloča Državni zbor

V Levici smo danes v parlamentarno proceduro vložili spremembo Zakona o obrambi, s katero predlagamo, da o napotitvah Slovenske vojske v mednarodne vojaške operacije in o njenem sodelovanju v enotah Nata odloča Državni zbor. Pričakujemo, da bo naš predlog dobil podporo, saj se je k takšni spremembi zakona zavezala tudi trenutna vlada s podpisom koalicijske pogodbe, v kateri je sprememba sistema napotovanja tudi eksplicitno napisana.

Nedavno dogajanje na vladi

Nedavni zapleti v zvezi z umikom Slovenske vojske iz misij v Maliju in Libanonu so znova pokazali na netransparentnost in neodgovornost odločanja o sodelovanju Slovenske vojske v vojaških misijah v tujini. Gradivo, ki je podlaga za odločitev o napotitvi vojakov na misije, se oblikuje v tajnosti, vlada pa nato končno odločitev sprejme na seji brez kakršnekoli predhodne javne razprave.

Matej T. Vatovec: “Trenutni sistem odločanja o napotitvah SV na misije v tujino je netransparenten in nedemokratičen. Zato je čas, da se uresniči zaveza iz koalicijske pogodbe in se pristojnost za odločanje o napotitvah na misije prenese iz vlade na Državni zbor.”

Sporne odločitve o napotitvah Slovenske vojske

Sprememba ni nujna samo v luči zadnjega dogajanja. V zadnjih letih se namreč povečuje število vojaških operacij, ki se sicer razglašajo za mirovne, v praksi pa se zlorabljajo za doseganje geopolitičnih interesov posameznih, zlasti zahodnih držav.

  • Najbolj znan je zagotovo napad na Irak leta 2003, ki je bil izveden brez mandata OZN. Kljub velikemu nasprotovanju javnosti je napad s podpisom vilenske izjave in kasneje z vojaškimi inštruktorji podprla tudi Slovenija. Razlogi za napad na Irak, ki so jih podale ZDA, so se izkazali za popolnoma neupravičene, posledice napada pa so bile za regijo katastrofalne. Vzpon Islamske države, vojna v Siriji in begunska kriza so neposredni učinki napada na Irak.

  • Drugi primer je podpora Slovenije  ameriški koaliciji proti Islamski državi. ZDA so na seznam članic koalicije uvrstile tudi Slovenijo in to, po besedah takratnega zunanjega in sedanjega obrambnega ministra Karla Erjavca, brez da bi bila Slovenija s tem sploh seznanjena. Vlada se je takrat šele naknadno odločila, da bo v operacijah sodelovalo 15 slovenskih inštruktorjev. To odločitev je sprejela brez kakršne koli javne razprave.

  • Zadnja od napotitev, za katero je odločila vlada, pa je napotitev voda Slovenske vojske v Latvijo v sklopu namestitve 4.000 pripadnikov Nata v tej državi. Slovenska javnost je bila o napotitvi naših vojakov v Latvijo obveščena kar z vrha Nata, brez da bi o tem odločala Vlada, kar kaže, da tovrstnih odločitev ne sprejemamo sami, ampak jih sprejemajo v tujih centih moči. Odločitev je bila kasneje na seji vlade zgolj še formalizirana, sodelovanje v operaciji zastraševanja Ruske federacije pa je Slovenijo v prvih dveh letih stala 3,85 milijona evrov, stroški za letošnje leto pa so ocenjeni na še 2,67 milijona evrov. Pri tem ne gre zanemariti dejstva, da misija ni časovno omejena.

O napotitvah vojske v tujino naj odloča Državni zbor

Ker veljavna ureditev, v kateri o napotitvah SV v mednarodne vojaške operacije odloča izključno vlada, odstopa od demokratičnega načela, da o uporabi vojaških sil odloči organ, ki je bil neposredno izvoljen na splošnih volitvah, smo v Levici vložili novelo Zakona o obrambi. Z novelo sledimo koalicijski pogodbi in predlagamo, da o napotitvah Slovenske vojske (SV) v mednarodne vojaške operacije in o njenem sodelovanju v enotah Nata odloča Državni zbor.

Pri pisanju zakona smo se zgledovali po številnih parlamentarnih demokracijah, kjer je tak način odločanja o napotitvah vojske v tujino že v veljavi. Med njimi so tudi številne države članice NATO pakta, med katerimi lahko izpostavimo Češko, Italijo, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško in Dansko, poleg njih pa še nevtralni Švedsko in Irsko. Predlagana sprememba bi odprla prostor za javno razpravo, hkrati pa bi morali poslanci in stranke prevzeti odgovornost za sprejete odločitve.

Matej T. Vatovec: “Ker gre za rešitev, ki je s konsenzom postala tudi del koalicijske pogodbe, pričakujemo podporo ministra in koalicije. Nenazadnje gre tudi za varnost in smoter naših vojakov, ki si v večini primerov ne zaslužijo tega, da jih država pošilja na vojaške ekspedicije svetovnega policaja – ZDA.”

Deli.