Novinarska konferenca koalicije Združena levica – Lokalne volitve 2014

Na današnji novinarski konferenci v ljubljanskem KUDu France Prešeren je koalicija Združena levica predstavila županske kandidate in osrednje smernice programa za lokalne volitve.

Združena levica se po uspešni udeležbi na evropskih in državnozborskih volitvah podaja tudi na lokalne volitve. Nastopila v enainštiridesetih občinah ter z desetimi županskimi kandidati in eno kandidatko za županjo. Z vloženimi kandidatnimi listami bo koalicija Združena levica pokrila 19% vseh občin in zajela 48% volivcev.

Novinarsko konferenco je odprl poslanec koalicije Združena levica Luka Mesec z besedami, da se 5. oktobra podajamo na lokalne volitve z namenom, da ljudem povrnemo pravico do mest, ki so si jih v zadnjih 20 letih prisvojili vaški šerifi in njihovi pajdaši. Združena levica se podaja na lokalne volitve z namenom, da konča koruptivne vladavine menedžerjev županov, ki so se v letih debelih krav globoko zadolževali na finančnih trgih, zdaj pa vsi skupaj plačujemo stroške njihove megalomanije in nasedlih projektov.

Združena levica se bo na vseh ravneh borila za:

1. Uvedbo participativnih občinskih proračunov. Z njimi o razpolaganju z občinskimi sredstvi ne bodo več odločali vaški šerifi in menedžerji-župani, ampak demokratična volja prebivalstva!

2. Soupravljanje občinskih podjetij. Teh ne smejo več voditi pajdaši vaških šerifov in lokalni povzpetniki, ampak lokalne skupnosti, ki so od njih odvisne!

3. Rešitev stanovanjskega vprašanja. V Sloveniji je trenutno več kot 100.000 praznih stanovanj, ki so bila zgrajena v letih debelih krav. Na drugi strani pa imamo enega od najvišjih deležev mladih v Evropi, ki morajo živeti v hotelu mama. To bomo končali: stanovanja so skupno dobro, so za dobrobit ljudi, ne pa za profite bank in špekulantov!

4. Javne kuhinje. V krizi si marsikateri starši ne morejo več privoščiti, da bi nahranili svoje otroke. Občine so dolžne, da poskrbijo, da tem ljudem ne bo več treba hoditi po miloščino na Rdeči križ!

5. Pravico do mesta. Prizadevamo si zgraditi mesta, v katerih bodo lahko enakopravno sobivali in jih soupravljali ljudje različnih socialnih položajev, poklicev, starosti, spolov, spolnih usmeritev in kulturnih okusov.

Novinarske konference so se udeležili še: mag. Peter Rižnar, županski kandidati ZL v Mariboru; Tomaž Slavec, županski kandidat ZL v Kopru; Franc Plut županski kandidat ZL v Straži; Romeo Varga, županski kandidat ZL v Murski Soboti; Evgen Primožič, županski kandidat ZL v Pivki; Peter Dirnbek, županski kandidat ZL v Brežicah; Davor Tavčar, županski kandidat ZL v Škofja Loki; ter Nataša Sukič, kandidatka ZL za županjo v Ljubljani.

Nataša Sukič, kandidatka ZL za županjo Ljubljane, je v svojem govoru povedala, da kandidira zato, da bi prispevala k boju za eno od osnovnih človekovih pravic – za pravico do mesta. Za kandidaturo na listi koalicije Združena levica, ki zagovarja demokratični socializem, se je odločila iz dveh razlogov:

“Prvi razlog je ta, da je po treh desetletjih družbenega aktivizma prišla do sklepa, da se boj za človekove pravice in za pravičnejšo družbo, če želimo, da je uspešen, ne more ustaviti na mejah civilne družbe. Po drugi strani pa so vprašanja, katere pravice nam kot človeškim bitjem pripadajo in v kakšni družbi želimo živeti, prepomembna, da bi odgovarjanje nanje prepustili ozkemu sloju poklicnih politikov in politikantov. Meje med civilno družbo in politiko moramo odpraviti in o skupnih zadevah odločati skupaj.

Drugi razlog, zakaj kandidiram, pa je ta, da osnovni gradnik družbenega življenja ni država ali njeno gospodarstvo, ampak je to mesto. In v mestu, na primer v Ljubljani, se je v zadnjih petindvajsetih letih zgostilo vse, kar je v kapitalizmu zgrešenega. Ne dela za svoje prebivalce, ampak dela za kapital. Ne razvija se kot celota, ampak razvija predvsem svoje središče. In ne skrbi za svoje okolje, ampak ga raje utaplja v smogu in strupih.”

V Ljubljani, 16. 9. 2014

 
 
Foto: Maja Ličen
Deli.