Nova orožarska afera na vidiku

Zgodovina samostojne Slovenije je polna orožarskih afer, od trgovine z orožjem na začetku devetdesetih do Patrij. Po treh mesecih vlade Marjana Šarca smo na pragu nove afere z nakupom oklepnikov 4×4 Oshkosh, kar dokazujejo dokumenti in informacije, ki smo jih v zadnjih dveh tednih pridobili v Levici. Vlado RS pozivamo, naj prekine nakup, ki se je začel z skromno notico o 15,5 milijonskem nakupu, ki je v manj kot mesecu dni narasla na 32 milijonov evrov, preraste pa lahko v zgodbo o 100 milijonov evrov vrednem poslu. Denar naj raje nameni razvojnim prioritetam Slovenije.

Vlada RS kupuje 38 oklepnikov 4×4 Oshkosh za potrebe oborožitve srednje bataljonske skupine. Nakup, ki se je začel z mimobežno izjavo ministra Karla Erjavca in novico o 15,5 milijonov vrednih štirikolesnikih, je v dobrem tednu dni porasel na 27 milijonov. Dokumenti žvižgačev iz vrha MORS ali SV, ki jih je pridobila Levica, pa kažejo, da nakup lahko preraste v 100 milijonov evrov težko naslednjo orožarsko afero.

Slovenija je pred resnimi razvojnimi izzivi. Podfinancirano zdravstvo ogroža javno zdravje, skromni socialni programi vzdržujejo visoko raven revščine, zlasti med upokojenci, zanemarjanje izobraževanja in znanosti pa pospešuje razvojni zaostanek. Kljub jasnim družbenim potrebam Vlada RS investira v orožje za potrebe zveze Nato.

Cena

Prvo informacijo o nabavi je minister Karel Erjavec razkril 14. novembra, ko je sporočil, da je že podpisal sporazum za nabavo 38 oklepnikov 4×4 Oshkosh v vrednosti 15,5 milijona evrov. V Levici smo zato sklicali sejo Odbora za obrambo, na kateri je 30. novembra sekretar MORS Miloš Bizjak dejansko ceno skoraj podvojil, na slabih 27 milijonov evrov. Razlog? Prvotna cena je le osnovna cena vozil, njihova oborožitev pa ceno dvigne za dodatnih 11,3 milijone evrov.

Skokovito naraščanje cene se očitno ne bo ustavilo. Na Levici smo prejeli dopis anonimnega žvižgača iz vrha MORS ali SV, ki kaže, da predhodna cena ne zajema informacijsko-komunikacijske, navigacijske in radijske opreme. Poleg tega Srednjeročni obrambni program predvideva nakup dodatnih štirikolesnikov za protiletalsko obrambo in za usmerjanje artilerijskega ognja. Ker bi bil nakup drugačnega tipa vozil za ta dva namena nesmiseln (z vidika  kompatibilnosti vozil, stroškov vzdrževanja ter stroškov usposabljanja posadk in mehanikov), lahko rečemo, da trenuten nakup predpostavlja investicijo, ki lahko preseže 100 milijonov evrov.

Naša predvidevanja potrjuje tudi informacija Ministrstva za obrambo posredovana novinarjem pred današnjo novinarsko konferenco, v kateri se cena nakupa 38 Oshkoshov dviga na 32 milijonov evrov.

Miha Kordiš: “Za nakup Oshkoshov je javnost izvedela 14.11.2018, takrat naj bi stali 15,5 milijona evrov, 27.11. na odboru za obrambo je cena zrasla na 27 milijonov, danes, manj kot teden dni kasneje, pa je cena že 32 milijonov. V treh tednih sej je cena več kot podvojila.”

Transparentnost

Anonimnemu dopisu je priložena pogodba o nakupu (Letter of Offer and Acceptance), podpisana s strani ZDA. Vozila niso preizkušena in jih ne uporablja nobena vojska, testiranje sploh ni zaključeno. Če testiranje ni uspešno in ZDA zavrnejo nakup, lahko dobavitelj ceno zviša. Kupujejo se nekompletna vozila brez opreme, zato neznanka ni le končna cena, ampak tudi raven zaščite. Vse to v nasprotju z investicijskimi dokumenti MORS ali SV (Dokument identifikacije investicijskega projekta, pred investicijska zasnova projekta, investicjski program). V prejetem Letter of Offer and Acceptance to pokrivata dve eskalacijski klavzuli, note 9 in note 11.

Nabava poteka mimo javnega razpisa in obveščanja javnosti.

Ob tem priložena pogodba predvideva takojšen depozit v višini 18,3 milijone dolarjev. Če je bila že podpisana, so bila nakazana tudi sredstva. V prevodu: istočasno z varčevanjem na socialnih transferjih v ZIPRS, vlada polaga avans za nakup orožja v približno enaki vrednosti.

Koalicijska pogodba

Povrh vsega se nakup oklepnikov izvaja mimo koalicijskega sporazuma, ki predvideva pogajanja z Natom o nabavah orožja, ob čemer naj bi vlada upoštevala javnofinančne zmožnosti in družbene prioritete. Koalicijska pogodba pravi takole:

“Z zavezništvom se bomo posvetovali glede izgradnje ciljev zmogljivosti, vključno obeh bataljonskih skupin, upoštevajoč razpoložljivost novih investicijskih sredstev in skupno ugotovljenih prioritet ter trenutnih kadrovskih zmogljivosti države.”

Ta pogajanja sploh še niso stekla, prioritete – zdravstvo, pokojnine, znanost, razvoj – pa so jasne. Kljube temu pa je že stekla popolnoma netransparetna, nepotrebna in zaletava a nabava vojaške opreme, ki ogroža financiranje teh prioritet, saj bo lahko presegla 100 milijonov evrov.

V Levici zato zahtevamo, da vlada:

  1. zaustavi nakup oklepnikov 4×4 Oshkosh
  2. v skladu s svojimi pristojnostmi izvede ustrezen nadzor nad postopkom nakupa oklepnikov in o postopku obvesti javnost
  3. zagotovi večjo transparentnost pri bodočih nabavah orožja in vojaške opreme in v postopek odločanja vključi Državni zbor Republike Slovenije.
Deli.