Ne podpiramo zgrešene obrambne usmeritve in kandidatke za ministrico, ki pri njej vztraja

Odbor Državnega zbora za obrambo je predstavitev kandidatke za obrambno ministrico Andreje Katič označil kot ustrezno. Ker se videnje razvoja vojaškega sistema Republike Slovenije ministrske kandidatke popolnoma razlikuje od tega, kar zastopamo v Združeni levici, kandidatke za obrambno ministrico nismo podprli.

V svoji predstavitvi se je kandidatka pozitivno opredelila do:

  1. sodelovanja Slovenije v okviru zvezo NATO, ki je glavni nosilec imperializma v sodobnem svetu in omogoča ter ohranja globalne neenakosti, ki poganjajo kapitalistični sistem, in
  2. nadaljevanja profesionalizacije SV v okviru NATO.

V Združeni levici menimo, da gre za zgrešena pristopa.

Združena levica se zavzema, da se Slovenija nemudoma umakne iz vojaških oz. mirovnih misij v svetu in da se za oboroževanje namenjeni del proračuna zmanjša na minimum, sredstva pa porabijo v korist prebivalstva. Zavzemamo se, da Slovenija sproži postopke za izstop iz zveze NATO in za promocijo protivojnih aktivnosti. Zato predlagamo razoroževanje, zmanjševanje vojske in spreminjanje njenih nalog v prid pomoči ob naravnih nesrečah in nezgodah ter splošno spremembo doktrine – preoblikovanje SV v vojsko, ki bo temeljila na rezervni sestavi in katera bo namenjena obrambi države.

V sodelovanju s sosednjimi državami bi obstoječo vojaško strukturo lahko integrirali v sistem zaščite in reševanja. Uvede naj se obvezno naborništvo, v času katerega bi se naborniki spoznali z osnovami civilne zaščite, delovanjem na terenu in nekaterimi tehnikami boja proti naravnim katastrofam.

Foto: Bojan Piano/Delo

Deli.