Nataša Sukič ob obisku zloglasnega centra za tujce v Postojni

Predsednica Komisije za peticije, človekove pravic in enake možnosti poslanka Levice Nataša Sukič je preverila razmere v Centru za tujce v Postojni. Po poročanju medijev in informacij od nevladnih organizacij so v centru slabe razmere za bivanje, prihaja do protestov in gladovnih strank zaradi nezadovoljstva zaprtih. Ogled je potrdil večino informacij, s katerimi je javnost že seznanjena. Center za tujce je dejansko zapor, v katerem so tujci začasno zaprti iz različnih razlogov. V uradnih postopkih prihaja do nekaterih nepravilnosti npr. odsotnost ustreznega prevajanja, premalo seznanitev s pravicami, otežen dostop do pravne pomoči. Zaradi neustrezno vodenih postopkov prihaja do usodnih rezultatov za posameznike kot je izgon na Hrvaško, kjer jim grozi nasilje policijskih organov ali deportacija v matično državo. Prišlo je tudi to nezakonite uporabe službenega psa za zastraševanje in ohranjanje reda. Kot posledica komuniciranja s protestniki pred Centrom za tujce je bil tujec kazensko premeščen za 7 dni v sobo, kjer je bil osamljen. Večkrat je prihajalo tudi do ponižujočega obnašanja do ljudi, ki so prisilno zaprti in živijo v negotovosti, kaj se bo zgodilo z njimi. Zaradi zdravstvenih razlogov so prepovedani tudi vsi obiski, uporaba mobilnega telefona pa je omejena.

V tem trenutku 11 zaprtih tujcev gladovno stavka že tretji dan. Njihova edina zahteva je, da lahko na izid postopkov za pridobitev mednarodne zaščite počakajo na svobodi, ne pa da so za nedoločen čas zaprti za 4 stenami. Le upamo lahko, da takšna oblika upora proti nečloveškemu režimu ne bo pustila posledice na zdravju zaprtih.

Ogled je pokazal, da sredi Slovenije poznamo poseben tip institucije, ki nudi zaprtim slabše pogoje za bivanje kot zapor. Potrebno je poudariti, da zaprti niso storili nobenega kaznivega dejanja. Njihova edina krivda je, da si želijo varnega in boljšega življenja. V Levici si bomo prizadevali ugotoviti vse sistemske nepravilnosti in predlagali alternativno reševanje mednarodne zaščite tujcev ter predlagali večjo integracijo tujcev v našo družbo.

Deli.