Ni sprejemljivo, da se dijakom spreminja vpisne pogoje sredi njihove učne poti

Poslanka in članica parlamentarnega odbora za izobraževanje, Tatjana Greif je 9. marca 2023 na agencijo NAKVIS naslovila naslednji poziv:

Vpis na fakulteto je pomemben mejnik na izobraževalni poti velike večine dijakov in dijakinj. Mladi imajo pred seboj kočljivo nalogo pravilne odločitve za visokošolsko izobrazbo, od katere je odvisen študijski uspeh, njihova kasnejša strokovna in poklicna kariera in nenazadnje ekonomska in socialna varnost v samostojnem odraslem življenju. Zato je ključno, da se mlade na pragu študija obravnava enakopravno in po enotnih kriterijih, brez diskriminacije.

Kakršnekoli spremembe pri praksi vpisovanja na višje- in visokošolske študijske programe morajo biti dijakom in dijakinjam znane že na začetku srednješolske učne poti.

Vpis je za dijake stresen, zaradi česar ne razumemo poteze NAKVIS in izobraževalnih ustanov, s katero so samo pol leta pred vpisom de facto spremenili vpisne pogoje na fakultetah. Trenutno tako veljajo različni vpisni kriteriji za različne univerze v državi; kljub temu, da vse akreditira isti organ in da izvajajo med sabo ekvivalentne programe.

Strinjamo se, da je razmerje med poklicno in splošno maturo neurejeno ter da je potrebno jasneje razmejiti, kaj je namen ene in kaj namen druge – vendar ne v škodo trenutnih dijakov in ne na račun njihovih izobraževalnih poti.

NAKVIS zato pozivam, da v dialogu z univerzami uredi prehodno obdobje v trajanju ene vpisne generacije – torej štirih let. V tem času naj NAKVIS, univerze in ministrstvo poskrbijo za strokovni konsenz glede pravilne interpretacije 38. člena Zakona o visokem šolstvu, trenutnim generacijam dijakov pa s tem omogočijo vpis skladno z izobraževalnim načrtom, ki so si ga trenutno šolajoči maturanti zadali.

S spoštovanjem,
dr. Tatjana Greif,
poslanka in članica Odbora za izobraževanje, znanost in mladino

Deli.