Za lažji dostop do najemniških stanovanj in omejitev provizij nepremičninskih posrednikov

Potem ko je pristojni odbor z 12 glasovi za in 3 proti potrdil novelo zakona o nepremičninskem posredovanju, ki prinaša pocenitev storitev nepremičninskega posredovanja, so o zakonskem predlogu Levice razpravljali še poslanci in poslanke državnega zbora. Spremembe, ki so določene v sporazumu o sodelovanju s koalicijo, omejujejo stroške plačil za nepremičninsko posredovanje in vse dodatne stroške, ki jih nepremičninske agencije (lahko) zaračunavajo svojim strankam. O predlaganih spremembah bo državni zbor glasovanje opravil jutri. V Levici pričakujemo, da bo naš zakon dobil podporo.

Luka Mesec: “V Levici smo si stanovanjsko politiko vzeli za eno od prioritet. Naš namen je urediti področje, ki ga je država skoraj 30 let zanemarjala. Zakon o nepremičninskem posredovanju je prvi del paketa, njegov namen pa je olajšati dostop do najemniških stanovanj in omejitev provizij nepremičninskih posrednikov.”

Prva pomembna sprememba zakonodaje, ki bo bistveno izboljšala položaj bodočih najemnikov tržnih stanovanj, prinaša omejitev višine plačila za posredovanje pri najemu na 4 odstotke pogodbene vrednosti, obenem pa preprečuje možnost delitve plačila za posredovanje med naročnika storitev posredovanja in kupca oz. najemnika ter omejuje višino dodatnih stroškov na 150 evrov, ki si jih lahko zaračunajo nepremičninski posredniki.

Omejitvi višine plačila za posredovanje pri najemu in odprava možnosti delitve plačila za posredovanje sta potrebni zaradi ustvarjanja pogojev za lažje reševanje stanovanjskega vprašanja tistih prebivalk in prebivalcev, ki si lastnega stanovanja ne morejo privoščiti in nimajo dostopa do stanovanjskih kreditov. Tukaj govorimo govorimo zlasti o mladih, ki jih vse večja ekonomska negotovost in manko javnih najemnih stanovanj na drugi strani silita, da najemajo draga tržna najemna stanovanja.

Druga pomembna novost, ki bo razbremenila najemnike stanovanj, pa onemogoča nepremičninskim agencijam, da stroške posredovanja zaračunavajo tako lastniku stanovanja kot najemniku (načeloma vsakemu po eno najemnino). Z omejitvijo teh stroškov bomo onemogočili sporne prakse, ki so se v zvezi s tem dogajale na terenu in na katere sta opozarjala tako Zveza potrošnikov Slovenije kot Tržni inšpektorat. Zaznanih je bilo namreč več primerov, ko so si nepremičninski posredniki za posle, v katerih na koncu niti niso posredovali, zaračunali stroške, ki so bili enako visoki ali še višji, kot bi bila provizija pri posredovanju.

Spremembe, ki jih prinaša novela zakona, so določene s sporazumom med koalicijo in Levico, v celoti pa so bile usklajene tudi z Ministrstvom za okolje in prostor. Na predlog slednjega so bili v zakon vključeni tudi členi o uskladitvi zakona z evropskimi direktivami. V Levici pričakujemo, da bodo poslanci in poslanke jutri na glasovanju podprli predlagani zakon.

Deli.