Preprečujemo dvig premij za dopolnilno zavarovanje

Zakon je prvi korak na poti, da iz našega javnega zdravstvenega sistema izženemo dobičkarstvo in zasebne interese, ki se je v zadnjih dneh izkazal z nerazumnim in nedopustnim 30 % dvigom premije s strani ene od zavarovalnic, ki izvaja dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ki sta ga napovedali tudi preostali preostali dve.

Z odvzemom premije dopolnilnega zavarovanja zasebnim zavarovalnicam in prenosom na ZZZS bomo javnemu zdravstvu letno namenili dobrih 60 milijonov evrov več, proračunska varovalka pa bo preprečila siromašenje javne blagajne. Za posameznike pa sprememba prinaša 120 evrov prihranka letno, s tem ko bo preprečen napovedani dvig za 10 evrov.

To je prvi korak v smeri zagotovitvi solidarnega zdravstvenega varstva, ki je temeljna ustavna pravica. Odvzem premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zasebnim zavarovalnicam je prvi, a ne edini korak do pravičnega financiranja javnega zdravstvenega sistema, ki mora temeljiti na solidarnosti. Hkrati smo v Levici na dopolnilno zavarovanje vedno gledali kot na najbolj nepravičen davek v državi. Vse ostalo plačujemo v odstotkih, edino dopolnilno pa je davek, kjer enako položnico plačujeta tako snežilka kot predsednik uprave. Zato si bomo prizadevali, da se plačilna lestvica v nadaljevanju zastavi bolj socialno pravično.

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja bo poleg nižjih mesečnih izdatkov imela tudi velik simbolen pomen – obračanje trenda privatizacije in širjenja tržne logike, ter vračanje družbenih politik, utemeljenih na solidarnosti, pravičnosti in enakosti, ki smo jim v Levici že od samega začetka zavezani in so odraz socialističnih vrednot, na katerih temelji naš javni zdravstveni sistem.

Deli.