O senzacionalističnem časopisnem naslovu v Financah

Odbor za delo danes odloča o noveli zakona o delovnih razmerjih, temeljnem zakonu za varovanje pravic zaposlenih.

Med številnimi izboljšavami uvajamo tudi načelo subsidiarne odgovornosti v gradbenem sektorju. To pomeni, da bo za delavce na gradbiščih, ki delajo prek podizvajalca in jih ta ne bi plačal, odslej odgovoren krovni izvajalec.

Točno to se je dogajalo recimo ob gradnji stadiona v Stožicah in podobnih zgodbah v dobi poka gradbenega balona.

Vendar se je v Financah danes pojavil debel senzacionalističen naslov, kako se bodo s tem podražila stanovanja.

To je popoln nesmisel in zavajanje. Plačilo za opravljeno delo ni nekakšen odvečen luksuz, ki po nepotrebnem dviguje ceno storitve, ampak osnovni minimum.

Z uvajanjem subsidiarne odgovornosti ne dvigujemo ne cene storitev, ne cene opek, ne ničesar drugega.

Kar dvigujemo, je odgovornost pri poslovanju. Noben gradbinec se se ne bi smel spuščati v posle, v katerih plača za opravljeno delo preneha biti samoumevnost.

Ko bo manj nelojalne konkurence, ki krši pravice delavcev, pogosto priseljencev iz bivših republik, ki nimajo denarja za pravdanje in so odvisni od delovnih viz, bo to pomenilo tudi več posla za poštene delodajalce.

Za pravično plačilo za pošteno opravljeno delo!

Deli.