Zakon o delovnih razmerjih: širimo delavske pravice

Po več mesecih dolgih in napornih pogajanj ministrstva za delo s sindikati in delodajalci je vlada potrdila spremembe zakona o delovnih razmerjih, ki prinašajo številne izboljšave pravic zaposlenih. Gre za spremembe, na katere so delavci in delavke ter sindikalne organizacije čakali leta, na nekatere celo petnajst let. Sprejete rešitve izhajajo iz predlogov ministrstva in inšpektorata za delo ter dveh evropskih direktiv, ki smo jih obvezani prenesti v zakonodajo. Z njimi uresničujemo tudi pomembne zaveze iz koalicijskega sporazuma.

Pravica do odklopa

Zakon daje delavcu pravico, da ga delodajalec pusti pri miru po zaključku delovnega dneva in z njim ne stopa v stik prek telefona ali elektronske pošte v času tedenskega počitka, med vikendom in dopustom. Prosti čas naj ne bo podaljšek službe.

Boljša zaščita delavskih predstavnikov

Za delavske predstavnike, ki jih delodajalci zastrašujejo z opomini pred odpovedjo zaposlitve, uvajamo pravno varstvo zoper opomin, zadržanje odpovedi do sodne odločitve (največ 6 mesecev) in višje nadomestilo zaradi prepovedi opravljanja dela (80 namesto 50 odstotkov plače).

Pravica do izpodbijanja opozorila pred odpovedjo

Tu uresničujemo pobudo policijskega sindikata, potem ko so bilo pod Janševo vlado vsem policistom “na zalogo” in brez utemeljitve podeljeni opomini pred odpovedjo zaposlitve. Vsak zaposleni ima sedaj pravico izpodbijati opomin. Ta pisna sled je osnova za bodoče postopke.

Oskrbovalski dopust

Pravica do dodatnih pet dni neplačanega dopusta za zaposlenega v primeru pomoči družinskemu članu, ki potrebuje obsežnejšo nego in podporo zaradi zdravstvenih razlogov.

Pravica do zahtevanja boljših delovnih pogojev

Delavec je upravičen do tega, da vsako leto znova zahteva sklenitev nove pogodbe z boljšimi pogoji, delodajalec pa je obvezan, da na to pripravi odziv.

Dvig plače za agencijske delavce na čakanju

Agencijski delavci so v prekarnem položaju zlasti v času, ko so na čakanju. Do zdaj je veljalo, da dobijo v tem času le 70 odstotkov minimalne plače. Po novem se to zvišuje na 80 odstotkov delavčeve dosedanje plače.

Odgovornost izvajalca gradbenih del za neplačano delo pri podizvajalcih

Gradbene firme pogosto prelagajo dela na podizvajalce, kjer se nato dogajajo nepravilnosti. Če delavci pri podizvajalcu ostanejo brez plače, to sedaj postane odgovornost firme, ki je naročila podizvajalca.

Večje varstvo žrtev nasilja

Pomagali bomo žrtvam nasilja v družini, ki morajo urejati zadeve na CSD in sodiščih, organizirati stike pod nadzorom, se seliti ali se celo zateči v varne hiše. Po novem bodo upravičene do 5 dni plačanega dopusta ter do začasnega krajšega delovnega časa in do prepovedi nalaganja nadur in nočnega dela.
Deli.