Levica Zasavje: Trbovlje so utrpele že dovolj onesnaževanja

Potem, ko je okoljski inšpektorat z ustno odločbo prepovedal obratovanje naprave za predelavo odpadkov podjetja Termit iz Moravč, so se v medijih najprej pojavila poročila o tem, da naj bi Energetika Ljubljana odpadni pepel namenjen nadaljnji predelavi po novem odlagala na neznani lokaciji v Občini Trbovlje. Zadnje informacije kažejo na to, da gre za opuščeno deponijo Termoelektrarne Trbovlje. HSE, ki je očitno sklenil dogovor z Energetiko Ljubljana, pa je danes izjavil, da se pepel ne bo odlagal, ampak predeloval v gradbeni material, kar zopet poraja vrsto vprašanj o lokaciji, načinu predelave in okoljskih obremenitvah, ki pri tem nastajajo.

Odločitev o odlaganju ali predelovanju je bila sprejeta brez vsakršne javne razprave, prebivalke in prebivalci Trbovelj, županja in občinski svetniki in svetnice ter širša slovenska javnost smo to izvedeli iz medijev. Pri tem ni znano, ali se na lokaciji odlaganja in predelave pepela iz Energetike Ljubljana izvaja kakršenkoli okoljski monitoring in drugi ukrepi za preprečitev onesnaženja širšega območja, zlasti površinskih voda in podtalnice. Poleg tega tudi ni znano, ali je na lokaciji predvideno, poleg odlaganja in predelave pepela in odpadkov iz ljubljanske termoelektrarne, tudi odlaganje in predelava odpadkov, katere je pred tem prevzemal in neprimerno obdeloval ter odlagal moravški Termit.

Občina Trbovlje je zaradi dolgoletnega obratovanja Cementarne Lafarge, Termoelektrarne Trbovlje, rudarjenja in druge težke industrije ena od najbolj onesnaženih slovenskih občin z ogromnim obsegom okoljsko degradiranih površin. Ker je vsaka nadaljnja okoljska obremenitev, ki poteka brez ustreznega nadzora in vseh preventivnih ukrepov, nedopustna, je poslanec Levice Primož Siter danes na ministra za okolje in prostor Simona Zajca naslovil vrsto vprašanj in zahteval, da se javnosti jasno pove:

  • kje se bo odlagal in v katerem obratu se bo predeloval pepel iz ljubljanske toplarne,
  • kateri materiali se v obratu trenutno uporabljajo za izdelavo gradbenega materiala,
  • ali se na lokaciji odlaganja/predelava izvaja monitoring tal, podtalnice in površinskih voda,
  • kakšno je trenutno stanje tal na tej lokaciji,
  • ali so bili pred odlaganjem in predelavo izvedeni kakršnikoli ukrepi, ki preprečujejo onesnaženje širšega območja,
  • ali je bila opravljena presoja vplivov na okolje,
  • kdaj se je oziroma se bo pričelo na tej lokaciji odlagati ali predelovati pepel iz toplarne Energetike Ljubljana, in
  • kako je lahko takšna odločitev sprejeta, ne da bi bil kdorkoli od prebivalk in prebivalcev Občine Trbovlje ali vsaj njihovih predstavnikov v občinskem svetu o tem obveščen.
Deli.