Levica Škofja Loka: zmaga lokalne skupnosti nad kovanjem dobičkov na račun naših najmlajših

Iz lokalnega odbora Levica Škofja Loka sporočamo, da nam je uspelo izposlovati pomembno zmago v dobrobit naših otrok: javni zavod Vrtec Škofja Loka bo namesto privatnega koncesionarja s hrano zalagala lastna centralna kuhinja. Odločitev je bila sprejeta na občinski seji dne 26. oktobra 2017 s preglasovanjem načrta, ki je predvideval zgolj postavitev infrastrukture za razdeljevanje hrane. V škofjeloški Levici pozdravljamo odločitev, s katero so prioritete lokalne skupnosti prevladale nad neoliberalno logiko kovanja dobičkov na račun kvalitete – tam, kjer je ta v resnici najpomembnejša.

Razprava o prehrani predšolskih otrok ima v Škofji Loki dolge korenine in sega nazaj vse do leta 2005, ko se je začela starševska skupnost resno zavzemati za gradnjo novega vrtca. Pobuda je obrodila sadove pred približno tremi leti, ko je Občinski svet pričel s pripravo projekta. Zasnovan je bil vrtec Kamnitnik, sodoben 15-oddelčni vrtec s 6 oddelki za prvo starostno skupino (11 mesecev do 3 leta), 7 oddelki za drugo starostno skupino (3 leta do osnovnošolske starosti) in 2 dodatnima razvojnima oddelkoma. Enota Kamnitnik bi obsegala še prostore za upravo, obsežen vrt in tisto, kar se je naposled izkazalo za jabolko spora – kuhinjo.

Vrtec Škofja Loka je namreč edini vrtec v celotni državi, ki nima lastne kuhinje in jo nadomešča s t.i. »outsourcingom« storitev na zasebno podjetje. Da tovrstni ponudnik zmaga na razpisu, mora v pogojih tržne konkurence ponuditi kar najnižjo ceno, kateri pa na žalost sledi tudi kakovost dobavljene hrane in zagotovljenih storitev.

Ker je pravilna in kakovostna prehrana med ključnimi dejavniki za razvoj otroka, smo v navodila za pripravo projekta za novo enoto vrtca dodali tudi zahtevo po izgradnji samostojne kuhinje. Tako je bila zasnovana velika centralna kuhinja s kapaciteto 1.200 obrokov, namenjena pokritju potreb vseh enot Vrtca Škofja Loka.

Dela za izgradnjo novega vrtca so se pričela letos septembra in začeli smo se že veseliti, da bodo dolgotrajne priprave končno dale pričakovani rezultat. Potem pa je kot strela z jasnega treščila novica, da župan s svojo ekipo umika izvedbo centralne kuhinje in jo nadomešča z bistveno skromnejšo razdelilno kuhinjo. Nejeverni starši smo zahtevali pojasnilo, zakaj se bodo naši najmlajši še naprej prehranjevali s hrano dvomljive kakovosti?

Postavljeni smo bili pred zid hladne ekonomske računice, po kateri naj bi občina predvsem skrbela za stroške. Odločitev je bila opravičevana z domnevo, da naj bi izvedba prehrane preko lastne kuhinje predstavljala nepremagljivo ekonomsko oviro, nenormalno povišanje obratovalnih stroškov in da je, skratka, povsem nemogoče, da bi novi škofjeloški vrtec dobil še lastno kuhinjo.

Predstavniki staršev smo se neoliberalni dogmi zoperstavili in se lotili svojih lastnih izračunov. Kljub velikodušnim ocenam o višini stroškov je bil končni sklep ob vsaki ponovitvi simulacije nedvoumen: Škofjo Loko bi lastna kuhinja stala manj od trenutne pogodbe, ki je bila najcenejša med prispelimi na razpis!

Kljub dokazom je župan s svojo ekipo ostal neomajen, zato smo trije občinski svétniki, ki smo hkrati tudi člani Sveta Zavoda Vrtec Škofja Loka (in vsak član druge politične stranke), stopili skupaj in za sejo Občinskega sveta, ki se je zgodila 26. oktobra, pripravili predlog sklepa, da se kuhinja v celoti opremi po prvotnem načrtu in dá v uporabo sočasno z otvoritvijo novega vrtca.

Zahtevo smo podkrepili z izračuni in simulacijami stroškovnika, kakor tudi s faktorji, ki so vse prepogosto popolnoma izven obzorja ekonomske logike, vendar najbolj pomembni in največ vredni v celotni zgodbi.

Vztrajanje župana pri ugotovitvah njegovih lastnih svetovalcev in strokovnih sodelavcev ter možnost odložitve centralne kuhinje v nedoločno prihodnost preko večfazne gradnje sta bila povod za to, da so se začeli v razpravo pred prihajajočo sejo vključevati starši in vršiti pritisk na vladajočo koalicijo. Pritiski so bili dovolj uspešni, da je na seji prišlo do nepričakovanega obrata: župan je naposled priznal izračune in argumentacijo zagovornikov centralne kuhinje. Ob tem, da smo na seji zahtevali poimensko glasovanje, je bil na koncu sklep o centralni kuhinji sprejet s kar 26 glasovi za, ob enem vzdržanem in enem odsotnem svétniku.

Škofjeločani in Škofjeločanke si lahko torej čestitamo, saj bo naše mesto hkrati z novim vrtcem dobilo tudi pričakovano centralno kuhinjo in nov sistem priprave hrane za naše najmlajše.

Pokazali smo, da je volja lokalne skupnost, kadar stopi skupaj za pravo stvar, močnejša od gole tržne »logike«, slepe za njene dejanske potrebe.

Davor Tavčar, občinski svétnik v Škofji Loki in
lokalni odbor Levica Škofja Loka.

 

Deli.