Levica: Predstavitev kandidatov 2018

Volilne enote

 

Volilna enota Kranj

Boris Grilc

Boris Grilc

Volilni okraj Jesenice

Volilna enota: Volilna enota Kranj (1)
Volilni okraj: Volilni okraj Jesenice (1)

Poklic: Upokojenec
Izobrazba: Magister javne uprave

O meni:
Po izobrazbi sem magister javne uprave, večino delovne dobe sem bil zaposlen v policiji in na Ministrstvu za notranje zadeve. Sodeloval sem pri številnih pripravah podzakonskih predpisov s področja policije, zasebnega varovanja, mestnega redarstva in detektivske dejavnosti ter pri pripravi programov za usposabljanje varnostnega osebja. Sodeloval sem pri pripravi Zakona o zasebnem varovanju in Zakona o detektivski dejavnosti s komentarjem. Za izvajalce usposabljanja varnostnega osebja sem pripravil več učnih gradiv. Še vedno sem habilitiran predavatelj na višjih šolah v programu inženir varovanja.

Alma Rekić

Alma Rekić

Volilni okraj Radovljica I

Volilna enota: Volilna enota Kranj (1)
Volilni okraj: Volilni okraj Radovljica I (2)

Poklic: Organizator gostinstva in turizma
Izobrazba: 6. stopnja

O meni:
Delujem v svoji branži, v turizmu. Obožujem delo z ljudmi. Sem dvokratna kulinarična olimpijka, udeležila sem se štirih svetovnih prvenstev, sem mednarodna ocenjevalka in humanitarka. Kot licencirana Masterchef sodnica sem bila tri leta glavna žirantka v slovenski oddaji Masterchef. Ogromno delujem in pomagam v gostinskih šolah. Napisala sem tudi svojo kuharsko knjigo. Imam sina Denisa. Zelo rada hodim v hribe.

Klemen Erman

Klemen Erman

Volilni okraj Radovljica II

Volilna enota: Volilna enota Kranj (1)
Volilni okraj: Volilni okraj Radovljica II (3)

Poklic: Gimnazijski maturant
Izobrazba: Organizator prometa – disponent

O meni:
Sem Klemen Erman, rojen 9. 10. 1983 v Kranju. Živim v majni vasici Ovsiše v občini Radovljica. Po izobrazbi sem gimnazijski maturant. Trenutno sem zaposlen kot organizator prometa v mednarodnem transportu. Pred tem sem bil deset let zaposlen v igralništvu. V okviru sindikata sem aktivno zagovarjal delavske pravice. Veliko svojega prostega časa namenjam aktivizmu na področju zagovarjanja enakih pravic vseh ljudi. Aktivno sodelujem tudi v lokalnem prostovoljnem gasilsekm društvu in društvu za ohranjanje vrednot ZZB NOB. Prepričan sem, da lahko le z združevanjem in odprto borbo proti trenutni neoliberalni ureditvi dosežemo transformacijo v ekološki demokratični socializem, v katerem bodo človekove pravice in ohranjanje narave pred dobički kapitala.

Miha Kordiš

Miha Kordiš

Volilni okraj Kranj I

Volilna enota: Volilna enota Kranj (1)
Volilni okraj: Volilni okraj Kranj I (4)

Poklic: Družbeni delavec
Izobrazba: Univerzitetni diplomirani filozof in komparativist

O meni:
Sem poslanec Levice. S svojim političnim delovanjem sem začel v srednji šoli kot aktivist v dijaški skupnosti in organizator sodelovanja dijakov na sindikalnih demonstracijah. V času študija sem deloval v različnih mladinskih organizacijah v domači Škofji Loki, organih Filozofske fakultete in levičarskih študentskih skupinah, mestoma sem se znašel tudi na njihovem čelu. Pred izvolitvijo v DZ RS sem vodil področje komunikacij in družbenih gibanj na veleposlaništvu Bolivarske republike Venezuele.

V DZ RS za Levico pokrivam vprašanja izobraževanja, zdravstva, obrambe in sociale. Terensko sem aktiven predvsem na področjih sindikalnega dela in vzpostavljanja skupnostnih gospodarskih oblik. Po formalni izobrazbi sem univerzitetni diplomirani filozof in komparativist.

Simon Maljevac

Simon Maljevac

Volilna okraj Kranj II

Volilna enota: Volilna enota Kranj (1)
Volilni okraj: Volilni okraj Kranj II (5)

Poklic: Višji svetovalec pri zagovorniku načela enakosti
Izobrazba: Univerzitetni diplomirani sociolog

O meni:
Simon Maljevac, rojen 26. februarja 1981 v Postojni. Trenutno sem zaposlen kot višji svetovalec pri zagovorniku načela enakosti. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani sociolog. Pred pričetkom svojega dela pri zagovorniku načela enakosti sem aktivno deloval v nevladnem sektorju, predvsem v okviru organizacije Legebitra, katere predsednik sem bil od 2007 do 2018. V tem času sem vodil številne nacionalne in mednarodne projekte. Od leta 2005 naprej sem aktiven tudi na mednarodnem nivoju. Leta 2006 sem postal predstavnik Slovenije v skupini EU Network organizacije ILGE Europe. Med letoma 2007 in 2009 sem bil predsednik mednarodne mladinske organizacije IGLYO.

Neja Bobič

Neja Bobič

Volilna okraj Kranj III

Volilna enota: Volilna enota Kranj (1)
Volilni okraj: Volilni okraj Kranj III (6)

Poklic: /
Izobrazba: Gimnazijski maturant

O meni:
Rojena sem 18. 4. 1997 v Kranju. Obiskovala sem OŠ Predoslje, leta 2012 sem začela obiskovati Gimnazijo Škofja Loka, kjer sem leta 2016 maturirala. Istega leta sem se vpisala na Fakulteto za socialno delo, ki jo obiskujem še danes. Živim v Predosljah.

Alma Rekić

Alma Rekić

Volilni okraj Tržič

Volilna enota: Volilna enota Kranj (1)
Volilni okraj: Volilni okraj Tržič (7)

Poklic: Organizator gostinstva in turizma
Izobrazba: 6. stopnja

O meni:
Delujem v svoji branži, v turizmu. Obožujem delo z ljudmi. Sem dvokratna kulinarična olimpijka, udeležila sem se štirih svetovnih prvenstev, sem mednarodna ocenjevalka in humanitarka. Kot licencirana Masterchef sodnica sem bila tri leta glavna žirantka v slovenski oddaji Masterchef. Ogromno delujem in pomagam v gostinskih šolah. Napisala sem tudi svojo kuharsko knjigo. Imam sina Denisa. Zelo rada hodim v hribe.

Miha Kordiš

Miha Kordiš

Volilni okraj Škofja Loka I

Volilna enota: Volilna enota Kranj (1)
Volilni okraj: Volilni okraj Škofja Loka I (8)

Poklic: Družbeni delavec
Izobrazba: Univerzitetni diplomirani filozof in komparativist

O meni:
Sem poslanec Levice. S svojim političnim delovanjem sem začel v srednji šoli kot aktivist v dijaški skupnosti in organizator sodelovanja dijakov na sindikalnih demonstracijah. V času študija sem deloval v različnih mladinskih organizacijah v domači Škofji Loki, organih Filozofske fakultete in levičarskih študentskih skupinah, mestoma sem se znašel tudi na njihovem čelu. Pred izvolitvijo v DZ RS sem vodil področje komunikacij in družbenih gibanj na veleposlaništvu Bolivarske republike Venezuele.

V DZ RS za Levico pokrivam vprašanja izobraževanja, zdravstva, obrambe in sociale. Terensko sem aktiven predvsem na področjih sindikalnega dela in vzpostavljanja skupnostnih gospodarskih oblik. Po formalni izobrazbi sem univerzitetni diplomirani filozof in komparativist.

Blaž Vrhunc

Blaž Vrhunc

Volilni okraj Škofja Loka II

Volilna enota: Volilna enota Kranj (1)
Volilni okraj: Volilni okraj Škofja Loka II (9)

Poklic: Vodja lakirne linije – vzdrževalec
Izobrazba: Obratni strojni tehnik – tehnolog

O meni:
Svojo poklicno pot sem po poklicni šoli začel kot strugar. Ob delu sem zaključil srednjo strojno šolo. Svojo poklicno pot sem nadaljeval kot vodja skladišča, nato kot tehnolog in urejevalec strojev. Nekaj časa sem delal tudi v gradbeništvu kot vodja projektov, potem ponovno v strojništvu kot urejevalec, v tekstilni industriji kot vzdrževalec in zdaj kot vodja lakirne linije. Ves ta čas sem bil aktiven kot prostovoljni gasilec in zadnjih 6 let kot amaterski igralec.

Lučka Vavpetič

Lučka Vavpetič

Volilni okraj Kamnik

Volilna enota: Volilna enota Kranj (1)
Volilni okraj: Volilni okraj Kamnik (10)

Poklic: Asistentka v izobraževanju
Izobrazba: Magistrica svetovnih študij

O meni:
Rojena 6. 11. 1984, živim v Kamniku. Obiskovala sem Osnovno šolo Marije Vere in kasneje Šolski center Rudolfa Maistra. Proti koncu gimnazije me je politika začela vse bolj zanimati, predvsem ker sem začela opažati, kako neoliberalna politična ideologija vedno bolj negativno vpliva na naše zdravstvo, infrastrukturo, delavske pravice in okolje. Leta 2007 sem začela študij Analiza politik in javna uprava na Fakulteti za družbene vede ter 2012 diplomirala. Na FDV sem nadaljevala z magistrskim študijem in leta 2016 magistrirala. Lansko leto sem se včlanila v stranko in spoznala še več enkratnih ljudi, ki prav tako verjamejo, da obstaja boljša možnost. Med glavnimi cilji, za katere si prizadevam, so manj neenakosti, učinkovitejše javno zdravstvo in boljši pogoji za dostojno življenje.

Volilna enota Postojna

Gordana Erdelić

Gordana Erdelić

Volilni okraj Tolmin

Volilna enota: Volilna enota Postojna (2)
Volilni okraj: Volilni okraj Tolmin (1)

O meni:
Podeželje je naše bogastvo, z njim moramo ravnati odgovorno. Ker se samooskrba v Sloveniji že 25 let zmanjšuje, si prizadevam za trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva. Male kmetije naj bodo nišno usmerjene, Slovenija pa sposobna pridelati dovolj zdrave, kakovostne in cenovno dostopne hrane. Z okolju prijazno industrijo bomo nadomestili onesnaževalce in zagotovili nova kvalitetna delovna mesta ter ohranili naravo, ki je tudi vir turizma. Naravni viri so in morajo ostati javno dobro.

Pavle Plahutnik

Pavle Plahutnik

Volilni okraj Piran

Volilna enota: Volilna enota Postojna (2)
Volilni okraj: Volilni okraj Piran (2)

Poklic: Specialist managementa
Izobrazba: Dipl. ekon. spec. managementa

O meni:
Rojen 16. 6. 1953 v Labinu. Po srednji tehnični šoli strojne stroke sem diplomiral na Pedagoški akademiji, kasneje še na Fakulteti za management, kjer sem zaključil tudi podiplomski specialistični študij s področja tržnega komuniciranja – specialist managementa. Poročen, oče hčerke Maje.

Zaposlen sem bil v Primorskem dramskem gledališču Nova Gorica, na RTV Slovenija – RTV Koper kot napovedovalec, voditelj, producent, urednik, avtor kontaktnih oddaj in mentor napovedovalcem. Opravljal sem vodstvena dela in naloge v Avditoriju Portorož, Zvezi kulturnih organizacij Izola in Kosovelovem domu Sežana. Pred upokojitvijo sem bil dve desetletji direktor Agencije Plahutnik d.o.o., oglaševanje, promocija, prireditve.

Alan Medveš

Alan Medveš

Volilni okraj Izola

Volilna enota: Volilna enota Postojna (2)
Volilni okraj: Volilni okraj Izola (3)

Poklic: Strokovni sodelavec za zavarovalstvo – specialist
Izobrazba: Magister znanosti (pravo)

O meni:
Rojen sem v Kopru, kjer tudi živim in delam. Pred natanko 12 leti sem zaključil magistrski študij pravnih znanosti. Sem poročen in oče dveh otrok. S politiko sem se pričel ukvarjati leta 2008 in vse od tedaj sledim naslednjim vrednotam: poštenost, enakopravnost in dobrobit za vse ljudi v naši državi. Moji hobiji so: smučanje, kulinarika, motociklizem, pohodništvo in vrtnarstvo. Pri vseh svojih aktivnostih sem dosleden in zadeve peljem do konca. Posel, politika in osebno življenje so med seboj tesno povezani in zato je potrebna kar precejšnja slalomska spretnost. Verjamem, da lahko le s skupnimi močmi dosežemo blaginjo za vse Slovenke in Slovence, ker si zaslužimo več, kot nam je trenutno dano. Treba je vpeljati strukturne spremembe, ljudem je treba povrniti blagostanje, ki so ga nekoč imeli.

Matej Tašner Vatovec

Matej Tašner Vatovec

Volilni okraj Koper I

Volilna enota: Volilna enota Postojna (2)
Volilni okraj: Volilni okraj Koper I (4)

Poklic: Filozof
Izobrazba: Doktor znanosti

O meni:
Rodil sem se leta 1983 v Kopru, kjer sem opravil tudi celotno šolanje, nazadnje doktorat iz filozofije leta 2014. V študijskih letih sem deloval kot aktivist, predvsem na področju izobraževanja in kulture, sledeč Marxovi tretji tezi o Feuerbachu.

Občasno sem se ukvarjal s filmom in fotografijo. Leta 2005 in 2006 sem posnel dva kratkometražna filma, ki sta bila predvajana na več festivalih. V času doktorskega študija sem se zaposlil na Fakulteti za humanistične študije in Znanstveno-raziskovalnem centru Univerze na Primorskem, kjer sem delal kot asistent za filozofijo in raziskovalec vse do leta 2014, ko sem postal poslanec v Državnem zboru.

Maja Tašner Vatovec

Maja Tašner Vatovec

Volilni okraj Koper II

Volilna enota: Volilna enota Postojna (2)
Volilni okraj: Volilni okraj Koper II (5)

Poklic: Regijska administratorka
Izobrazba: Magistrica kulturologije in antropologije

O meni:
Rojena 14. marca 1986 v Mariboru, kjer sem obiskovala osnovno šolo in gimnazijo. Leta 2006 sem se vpisala na univerzitetni dodiplomski program Kulturni študiji in antropologija na Univerzi na Primorskem, leta 2009 pa sem študij nadaljevala na podpiplomski stopnji.

Leta 2014 sem kandidirala na lokalnih volitvah in bila izvoljena za svetnico v občinskem svetu Mestne občine Koper. Dlje časa sem aktivna na področju feminizma in žensk v politiki. Bila sem zaposlena na Univerzi v Ljubljani na projektu OPPEN, ki se je ukvarjal ravno z vprašanjem participacije žensk v politiki.

Bojan Pahor

Bojan Pahor

Volilni okraj Sežana

Volilna enota: Volilna enota Postojna (2)
Volilni okraj: Volilni okraj Sežana (6)

Poklic: Upokojenec
Izobrazba: Strojni delovodja

O meni:
Od upokojitve dalje sem predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Sežana; trenutno opravljam drugi mandat na tej funkciji. Organizacija združuje 850 članov iz vseh štirih kraško-brkinskih občin. Sem član glavnega odbora ZZB za vrednote NOB Slovenije. Aktiven sem v sežanskem društvu upokojencev in društvu veteranov vojne za Slovenijo. Sem član domoljubne organizacije TIGR Primorske. Kandidiram v Sežani.

Denis Kresevič

Denis Kresevič

Volilni okraj Ilirska Bistrica

Volilna enota: Volilna enota Postojna (2)
Volilni okraj: Volilni okraj Ilirska Bistrica (7)

Poklic: Ekonomski tehnik
Izobrazba: 5. stopnja – opravljena srednja šola

O meni:
Sem Denis Kresevič, rojen 26. 6. 1997 v Postojni. Živim v Račicah v občini Ilirska Bistrica, kjer tudi kandidiram. Po izobrazbi sem ekonomski tehnik, trenutno pa študiram na Fakulteti za družbene vede, smer Politologija: študije demokracije in upravljanja. Ob študiju delam kot trgovec v trgovini. Sem tudi glasbenik in član Folklorne skupine Brkini.

Trenutno opravljam funkcijo koordinatorja lokalnega odbora Levice v Ilirski Bistrici. Borim se za socialno ogrožene, za delavce in njihove pravice, študente in upokojence, za invalide. Borim se za vse, ki nimajo svojega glasu.

Tina Žigon

Tina Žigon

Volilni okraj Postojna

Volilna enota: Volilna enota Postojna (2)
Volilni okraj: Volilni okraj Postojna (8)

Poklic: Administratorka
Izobrazba: Gimnazijski maturant

O meni:
Odraščala sem v Postojni, kjer trenutno zaključujem višje šolanje. V preteklosti sem delala kot moderatorka na lokalnem radiu. Ker so mi blizu glasba in ljudje, sem se nekoč službeno, zdaj pa predvsem za veselje, ukvarjala z organizacijo koncertov in drugih družabnih dogodkov. Od leta 2011 sem se družbenokritično angažirala in sodelovala s koalicijo Združena levica v sklopu civilnodružbenih gibanj ter skozi organizacijo in udeležbo na različnih dogodkih sodelovala v več kampanjah. Več let sem aktivna tudi v krajevni organizaciji ZB.

Marko Rusjan

Marko Rusjan

Volilni okraj Nova Gorica I

Volilna enota: Volilna enota Postojna (2)
Volilni okraj: Volilni okraj Nova Gorica I (9)

Poklic: Pomočnik direktorja
Izobrazba: Magister pravnih znanosti

O meni:
Rojen leta 1974 v Šempetru pri Gorici. Diplomiral na Pravni fakulteti leta 2002, leta 2012 pridobil naziv magister pravnih znanosti s področja kriminologije. Med letoma 1996 in 2006 sem deloval v gibanju Projekt Mostovna za pridobitev prostorov za mladinsko kulturo v Novi Gorici, od 2002 do 2006 sem bil direktor Zavoda Masovna, ki upravlja s prostori Kulturnega centra Mostovna. Od 2008 do 2013 delal na Ministrstvu za promet (infrastruktura). Od leta 2013 zaposlen v Moderni galeriji v Ljubljani kot pomočnik direktorice. Živim v Novi Gorici. Občasno se ukvarjam z glasbo in publicistiko. V preteklosti aktiven v protiglobalističnem gibanju. Področja zanimanja: okolje in pravice živali, delavske pravice, kazenskopravna politika, razvoj internetnega okolja, kultura in politična filozofija.

Jaka Fabjan

Jaka Fabjan

Volilni okraj Nova Gorica II

Volilna enota: Volilna enota Postojna (2)
Volilni okraj: Volilni okraj Nova Gorica II (10)

Poklic: Komercialist za tuje trge
Izobrazba: Univerzitetni diplomirani pravnik

O meni:
Po končani osnovni šoli in gimnaziji v Novi Gorici diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Zadnjih dvanajst let zaposlen (v različnih delovnopravnih oblikah) v mednarodnem poslovnem okolju (gospodarski oddelek francoskega veleposlaništva v Ljubljani, letalska družba AirFrance, Sec, Kariera, Papyrum).

V preteklosti aktiven član dijaške sekcije in študentskega kluba v Novi Gorici ter drugih gibanj, predvsem kot kritični spremljevalec v luči boja za uveljavljanje neposredne demokracije na lokalni ravni (ponovni graditvi skupnosti), aktivaciji ob begunski krizi, boju za delavske pravice in razprodaji skupnega premoženja.

Lara Janković

Lara Janković

Volilni okraj Ajdovščina

Volilna enota: Volilna enota Postojna (2)
Volilni okraj: Volilni okraj Ajdovščina (11)

Poklic: Dramska igralka
Izobrazba: Univerzitetna diplomirana dramska igralka

O meni:
11 let zaposlena v SNG Nova Gorica, od 2008 samozaposlena v kulturi. Šansonjerka, voditeljica. Izdala sem 3 zgoščenke, igram v dveh monodramah: Kot jaz (posvečena Edith Piaf) in Kuba libre, yugonostalgičen kabaret. Dobitnica številnih nagrad, tudi mednarodnih. V SNG Nova Gorica sem bila sindikalna zaupnica, od leta 2008 aktivistka in soustanoviteljica gibanja Človek pred profitom. Predsednica Gibanja TRS, članica ZZB NOB, podpredsednica ZDUS, članica delovne skupine za samozaposlene na MK. Zaradi aktivizma leta 2014 nominirana za Slovenko leta, letos dobitnica zlate plakete ZZB NOB.

Volilna enota Ljubljana Center

Miha Belca

Miha Belca

Volilni okraj Cerknica-Logatec

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Center (3)
Volilni okraj: Volilni okraj Cerknica-Logatec (1)

Poklic: Obrtnik
Izobrazba: Srednješolska

O meni:
37-letni obrtnik, borec za izboljšanje pogojev skupin in posameznikov, ki so v družbi ali sistemu zapostavljeni oz. nepravično obravnavani.
Že v najstniških letih me je izostren čut za prepoznavanje potreb mladine izstrelil na površje cerkniške lokalne politike. V tem času sem pripomogel k temu, da so bili otroci in mladi slišani. Pomagal sem jim zagotoviti izdatnejša sredstva, programe in prostore ter s tem pripomogel k aktivaciji in povezovanju mladih na Notranjskem – številna društva in druge skupine so tako zasnovali nove festivale in druge zanimive programe.
V teh letih sem krepil stike s Slovenci v zamejstvu, snoval predlog za brezplačne vrtce za vse otroke, aktivno sodeloval v kampanjah za ohranitev javnega zdravstva, za medijsko pluralnost, družinski zakonik idr.

Dragan Miranović

Dragan Miranović

Volilni okraj Vrhnika

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Center (3)
Volilni okraj: Volilni okraj Vrhnika (2)

Poklic: Računovodja
Izobrazba: Gimnazijski maturant

O meni:
Po zaključeni gimnaziji na Jesenicah sem študiral matematiko in vzporedno še računalništvo. V študentskih letih sem bil aktiven v Zvezi komunistov Slovenije in na marksističnem centru pri ZSMS. Med študijem sem učil matematiko na Osnovni šoli Šentvid in na Ekonomski šoli v Ljubljani. Po odsluženem vojaškem roku sem se zaposlil v Iskri kot programer. Dve leti sem bil predsednik sindikata.

Zaradi izgube službe sem bil prisiljen v samostojno delo. Najprej sem bil upravnik večstanovanjskih objektov, kasneje sem se ukvarjal z organizacijo plesnih izobraževanj in nato z računovodstvom.

Od osemdesetih let nisem bil aktiven v politiki; to se je od ustanovitve Iniciative za demokratični socializem spremenilo.

Mitja Svete

Mitja Svete

Volilni okraj LJ-Vič-Rudnik I

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Center (3)
Volilni okraj: Volilni okraj LJ-Vič-Rudnik I (3)

Poklic: Doktorski študent
Izobrazba: Univ. dipl. sociolog in zgodovinar

O meni:
Po izobrazbi sem sociolog in zgodovinar, po poklicu socialni delavec. Večino časa sem bil zaposlen na področju dela z otroki iz ranljivih okolij. Trenutno pišem doktorsko nalogo o delu z otroki in mladostniki v kriznih situacijah.

Dr. Luka Omladič

Dr. Luka Omladič

Volilni okraj LJ-Vič-Rudnik II

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Center (3)
Volilni okraj: Volilni okraj LJ-Vič-Rudnik II (4)

Poklic: Univerzitetni sodelavec
Izobrazba: Doktor filozofije

O meni:
Po poklicu filozof, zaposlen kot asistent za filozofijo na Univerzi v Ljubljani, kjer raziskujem in poučujem na polju politične in praktične filozofije. Z okoljevarstvom se ukvarjam strokovno, kot raziskovalec in pisec o temah bioetike in okoljske etike, ter aktivistično, kot sodelavec okoljskih gibanj in udeleženec okoljskih kampanj. V tujini delujem kot član Svetovne komisije za etiko v znanosti in tehnologiji COMEST pri organizaciji UNESCO.

Milan Jakopovič

Milan Jakopovič

Volilni okraj LJ-Vič-Rudnik III

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Center (3)
Volilni okraj: Volilni okraj LJ-Vič-Rudnik III (5)

Poklic: Delovni inštruktor
Izobrazba: Vzgojitelj predšolskih otrok (V.)

O meni:
Rojen 18. 7. 1972 v Ljubljani. Obiskoval OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani in kasneje Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljubljana – program Predšolska vzgoja. Vpisal sem se na Fakulteto za socialno delo, opravil en letnik in zaradi pomanjkanja denarnih sredstev (ob delu je bil to precej drag špas) ostalo prestavil za nedoločen čas. Od 1992 sem zaposlen v CUDV Draga, kjer delam z osebami z motnjo v duševnem razvoju. Leta 2012 sem pričel z dobrodelnostjo in pol leta kasneje je nastalo Dobrodelno društvo Petka za nasmeh, s katerim smo v sodelovanju z Levico 33.000 osnovnošolcem iz revnih družin omogočili brezplačen topel obrok in do danes konkretno poskrbeli za več kot 600 otrok ter kopico družin in posameznikov. Postal sem Delova osebnost leta 2016.

Imam družino, dva otroka, dve mački in psa.

Tomaž Žavbi

Tomaž Žavbi

Volilni okraj LJ-Vič-Rudnik IV

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Center (3)
Volilni okraj: Volilni okraj LJ-Vič-Rudnik IV (6)

Poklic: Strokovni sodelavec
Izobrazba: Ekonomist

O meni:
Rojen sem v Ljubljani, po poklicu sem ekonomist.

Sem poročen, oče treh sinov. Žena je invalid prve kategorije in invalidsko upokojena. Trenutno sem zaposlen preko javnih del kot strokovni sodelavec na področju pomoči socialno izključenim ranljivim skupinam. V kratkem se mi zaposlitev preko javnih del izteče in bom brezposeln.

Sem ustanovni član stranke Levica in član sveta stranke, sodeloval sem pri oblikovanju združitvenega programa Levice in volilnega programa za državnozborske volitve. Kot invalidu tretje kategorije sta mi blizu tako invalidska problematika kot tudi področje sociale, zato sem pri oblikovanju volilnega programa aktivno sodeloval pri oblikovanju rešitev na področju boja proti revščini ter na invalidskem področju.

Violeta Tomić

Violeta Tomić

Volilni okraj LJ-Center

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Center (3)
Volilni okraj: Volilni okraj LJ-Center (7)

Poklic: Igralka
Izobrazba: AGRFT

O meni:
Diplomirala sem leta 1985 na Oddelku za dramsko igro in umetniško besedo AGRFT. Leta 1987 sem se zaposlila kot igralka v MGL, kjer sem ostala do leta 2002. Bila sem tudi članica sveta zavoda. Do leta 2014 sem bila samozaposlena v kulturi. V tem času sem se začela resneje ukvarjati s politiko. Bila sem članica nekaterih gibanj, aktivno sem se udeleževala demonstracij, leta 2014 pa sem bila izvoljena za poslanko stranke Levica v DZ. Kot predsednica stranke TRS sem aktivno sodelovala pri združitvi strank.

Asta Vrečko

Asta Vrečko

Volilni okraj Lj-Šiška I

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Center (3)
Volilni okraj: Volilni okraj Lj-Šiška I (8)

Poklic: Umetnostna zgodovinarka, raziskovalka
Izobrazba: Doktorica znanosti

O meni:
Sem delno zaposlena na Filozofski fakulteti v Ljubljani in delujem kot samostojna kulturna delavka ter kot zunanja sodelavka Likovne akademije v Ljubljani. V času študija sem prostovoljno delala z mladimi in bila aktivna v različnih civilnodružbenih iniciativah, med drugim v kolektivu Delavsko-punkerske univerze. Bila sem ustanovna članica Iniciative za demokratični socializem in dve leti koordinatorica lokalnega odbora IDS Ljubljana. V Levici sem članica izvršnega odbora. Še posebej me zanimajo področja kulturne politike, znanosti in izobraževanja. Verjamem, da moramo družbo postaviti na nove temelje, ker je kapitalizem nevzdržen sistem tako za okolje kot človeka, saj povečuje družbeno neenakost in socialno izključenost.

Dan Juvan

Dan Juvan

Volilni okraj LJ-Šiška II

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Center (3)
Volilni okraj: Volilni okraj LJ-Šiška II (9)

Poklic: Politični delavec
Izobrazba: Prof. sociologije in filozofije

O meni:
Rojen v Ljubljani leta 1987. Končal gimnazijo in študij sociologije in filozofije. Medtem sem opravljal najrazličnejša dela v gostinstvu, slikopleskarstvu, kmetijstvu, vrtnarstvu, mizarstvu, restavratorstvu ter na področjih avdiovizualne produkcije, novinarstva in urednikovanja. Za dušo sem veliko potoval, tudi v sklopu projektov s področja mladinskega dela.

Od leta 2016 sem zaposlen v poslanski skupini Levica, kjer opravljam delo strokovnega sodelavca na področju dela, sociale, izobraževanja in človekovih pravic. Za politično delo sem se odločil, ker verjamem v možnost družbene spremembe. Utopično je pričakovati, da bo obstoječi kapitalistični red zagotovil blaginjo vsem in ohranil okolje za prihodnje generacije. Alternativa je zato neizogibna nujnost. Za družbo ljudi, ne kapitala!

Bojana Žukov Gregorič

Bojana Žukov Gregorič

Volilni okraj LJ-Šiška III

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Center (3)
Volilni okraj: Volilni okraj LJ-Šiška III (10)

Poklic: Novinarka
Izobrazba: Filološka fakulteta, Univerza v Beogradu

O meni:
Sem Bojana Žukov Gregorič, rojena v Zagrebu leta 1962.

Po končani gimnaziji sem končala študij na Katedri za svetovno in jugoslovansko literaturo Filološke fakultete Univerze v Beogradu.

Bila sem novinarka, prevajalka, dolgoletna dopisnica jugoslovanskega časopisa Borba in dveh srbskih časopisov (Danas in Večernje Novosti) ter tiskovne agencije Tanjug. Danes delam kot samostojna novinarka in samostojna podjetnica.

Alenka Pirjevec

Alenka Pirjevec

Volilni okraj LJ-Šiška IV

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Center (3)
Volilni okraj: Volilni okraj LJ-Šiška IV (11)

Poklic: Dramska igralka – lutkovna animatorka
Izobrazba: Magistrica umetnosti

O meni:
Rojena sem 5. 7. 1945 v Ljubljani. Po maturi sem študirala dramsko igro na AGRFT in beograjski gledališki akademiji, magistrirala sem na AGRFT. V Beogradu sem nekaj časa sodelovala v Narodnem pozorištu, istočasno sem se ukvarjala tudi s prevajanjem iz slovenščine v srbščino.

Kot igralka-animatorka sem bila 40 let zaposlena v Lutkovnem gledališču Ljubljana, v katerem sem bila dve sezoni tudi umetniška vodja.

V času zaposlitve sem se stalno izpopolnjevala in postala kompleksna lutkovna ustvarjalka. Poleg animacije več lutkovnih tehnik sem se naučila še izdelave lutk iz različnih materialov (les, poliesterska smola, stiropor, penasta guma). Jeseni 2017 sem po predlogi Braneta Mozetiča z dvema mladima igralcema ustvarila predstavo PRVA LJUBEZEN, ki tematizira istospolno usmerjenost med otroki.

Volilna enota Ljubljana Bežigrad

Franc Korotaj

Franc Korotaj

Volilni okraj Kočevje

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Bežigrad (4)
Volilni okraj: Volilni okraj Kočevje (1)

Poklic: KV ključavničar, poklicni gasilec
Izobrazba: Srednja poklicna

O meni:
Rojen 16. 6. 1954 v Kočevju, kjer sem obiskoval osnovno in poklicno šolo. Po zaključku šolanja sem se kot varilec zaposlil v Itasu. Leta 1980 sem odšel v Ljubljano, kjer sem končal šolo za poklicne gasilce in delal v gasilski brigadi kot gasilec ter naredil tudi izpit za potapljača. Potem sem odšel v preventivo v Varnost. Leta 2006 sem se invalidsko upokojil. Ko so se začele vsesplošne vstaje, sem se aktivno vključil v politično dogajanje kot član civilne družbe. Leta 2015 sem se včlanil v stranko IDS in sem v združeni stranki Levica aktiven še danes.

Jožica Majer

Jožica Majer

Volilni okraj Ribnica

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Bežigrad (4)
Volilni okraj: Volilni okraj Ribnica (2)

Poklic: Pedikerka
Izobrazba: Srednja pedikerska

O meni:
Rojena sem v Ribnici na Dolenjskem. Mladost sem preživljala v Ribnici. Po poroki sem se preselila na Primorsko, kjer sem si ustvarila novi dom in družino. Imam dva otroka in dva vnuka. Simpatizerka Levice sem že več let, zadnjih osem mesecev pa sem v stranki tudi aktivna.

Janez Janša

Janez Janša

Volilni okraj Grosuplje

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Bežigrad (4)
Volilni okraj: Volilni okraj Grosuplje (3)

Poklic: Samozaposlen v kulturi, gledališki režiser in pedagog
Izobrazba: Diplomirani sociolog

O meni:
Sem avtor, režiser in raziskovalec sodobnih umetnosti. Ustvaril sem več kot 20 samostojnih del, za katera sem dobil domače in mednarodne nagrade. Ustvarjam interdisciplinarna in vizualna dela, samostojno in v sodelovanju z Janezom Janšo in Janezom Janšo. Zaznamujejo jih družbena kritičnost, interdisciplinarnost in preizpraševanje statusa umetnosti v družbi.

Napisal sem monografijo o belgijskem umetniku Janu Fabru (Ponavljanje, norost, disciplina – celostna umetnina Fabre), ki je bila prevedena v francoščino, nizozemščino in italijanščino. Med letoma 1998 in 2006 sem urejal revijo Maska.

Sem direktor Maske, zavoda za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, docent za gledališko režijo na Univerzi v Ljubljani ter sooblikovalec teoretskega programa Tanzquartierja na Dunaju.

Kaja Mlakar–Agrež

Kaja Mlakar–Agrež

Volilni okraj Litija

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Bežigrad (4)
Volilni okraj: Volilni okraj Litija (4)

Poklic: Oblikovalka vizualnih komunikacij
Izobrazba: Gimnazijska maturantka

O meni:
Moje ime je Kaja, rojena sem leta 1980 in sem občinska svetnica iz Litije. Sem gimnazijska maturantka, že 19 let pa delam kot oblikovalka vizualnih komunikacij. Prekarna delavka. V okviru zadruge.traparij oblikujem logotipe, tiskovine in spletne strani. V prostem času sem  aktivistka, prostovoljka, ustvarjalka in gamerka.

Družina mi pomeni veliko. S partnerjem, ponosnim feministom, sva skupaj 22 let, zadnjih 8 poročena. Imava 9-letno hčerko, upornico na pragu pubertete. V našem brlogu živijo še psička, podganček in riba.

Izhajam iz partizanske družine, deležna sem bila socialistične vzgoje, poudarjenega socialnega čuta in vrednosti prostovoljstva. Politika me zanima že od otroštva, ko sem z mamo obiskovala sestanke ZSMS. Med spremljanjem balkanskih vojn sem postala odločna pacifistka.

EKG je pokazal, da imam srčno os nagnjeno v levo.

Boštjan Zrnec

Boštjan Zrnec

Volilni okraj Moste-Polje I

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Bežigrad (4)
Volilni okraj: Volilni okraj Moste-Polje I (5)

Poklic: Delavec v stanovanjski skupini
Izobrazba: Diplomirani sociolog

O meni:
Rojen sem 1969 v Ljubljani, kjer živim že vse življenje. Sem svetnik v Četrtni skupnosti Jarše ter član sveta Osnovne šole Jožeta Moškriča. Že več kot dve desetletji sem zaposlen v društvu, ki se ukvarja z resocializacijo ljudi z dolgotrajnimi psihosocialnimi težavami. V svojem poklicu se srečujem z zapostavljenimi družbenimi skupinami. Preko dela in udejstvovanja v politiki opažam vedno večje razlike med bogatimi in tistimi, ki nimajo. Kljub gospodarski rasti se število revnih ne zmanjšuje, prej obratno. Koristi imajo le nekateri. Očitno je s sistemom, v katerem živimo, nekaj narobe. Trdno sem prepričan, da to lahko spremeni le Levica.

Luka Mesec

Luka Mesec

Volilni okraj Moste-Polje II

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Bežigrad (4)
Volilni okraj: Volilni okraj Moste-Polje II (6)

Poklic: Poslanec DZ
Izobrazba: Diplomant evropskih študij

O meni:
Rojen 1. 7. 1987 v Kranju. Odraščal v Železnikih, gimnazijo obiskoval v Škofji Loki. Leta 2013 diplomiral iz evropskih študij na Fakulteti za družbene vede. Aktivist od leta 2009/2010, najprej v društvu Polituss na FDV, potem v okviru Fronte prekarcev in Delavsko-punkerske univerze. V letih 2013 in 2014 direktor Inštituta za delavske študije, od leta 2013 dalje koordinator Iniciative za demokratični socializem. Leta 2014 sem bil izvoljen za poslanca v Državnem zboru. Od takrat vodja poslanske skupine, leta 2017 izvoljen za koordinatorja Levice.

Nataša Sukič

Nataša Sukič

Volilni okraj Moste-Polje III

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Bežigrad (4)
Volilni okraj: Volilni okraj Moste-Polje III (7)

Poklic: Samozaposlena v kulturi/pisateljica
Izobrazba: Diplomirana inženirka elektrotehnike

O meni:
Rojena 1. 6. 1962 v Ljubljani. Po končani gimnaziji v Mariboru sem zaključila študij elektrotehnike v Ljubljani. Od leta 1987 aktivistka za človekove pravice LGBT manjšine pri društvu ŠKUC. Voditeljica mednarodnih EU projektov na temo nediskriminacije in upravljanja raznolikosti v zaposlovanju (mednarodno povezovanje s socialnimi partnerji in NVO). Didžejka, dolgoletna urednica oddaje Lezbomanija na Radiu Študent in prva urednica knjižne zbirke Škuc Vizibilija. Bila sem članica Upravnega odbora ILGA-Europe, zaposlena na področju kulture (Cankarjev dom) in prva direktorica Centra nevladnih organizacij v Sloveniji. Pisateljica, večkrat nominirana za nagradi fabula in kresnik. Mestna svetnica Levice sem od leta 2014. Za kandidaturo na državnozborskih volitvah sem se po temeljitem premisleku odločila iz dveh razlogov. Prvi je ta, da sem po treh desetletjih družbenega aktivizma spoznala, da se, če želimo, da je boj za človekove pravice in za pravičnejšo družbo uspešen, ta ne more ustaviti na mejah civilne družbe. Prenesti se mora v politiko, kjer se sprejemajo odločitve. Drugi razlog pa izhaja iz moje izkušnje dela v mestnem svetu MOL. Če bom izvoljena, si bom na državni ravni prizadevala za pravico do mesta, se pravi za večjo demokratizacijo lokalnih skupnosti, predvsem za uvedbo participativnih proračunov, s čemer bi državljankam in državljanom oziroma občankam in občanom omogočili večji in bolj neposreden vpliv na delovanje politične oblasti.

Luka Mesec

Luka Mesec

Volilni okraj Bežigrad II

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Bežigrad (4)
Volilni okraj: Volilni okraj Bežigrad II (9)

Poklic: Poslanec DZ
Izobrazba: Diplomant evropskih študij

O meni:
Rojen 1. 7. 1987 v Kranju. Odraščal v Železnikih, gimnazijo obiskoval v Škofji Loki. Leta 2013 diplomiral iz evropskih študij na Fakulteti za družbene vede. Aktivist od leta 2009/2010, najprej v društvu Polituss na FDV, potem v okviru Fronte prekarcev in Delavsko-punkerske univerze. V letih 2013 in 2014 direktor Inštituta za delavske študije, od leta 2013 dalje koordinator Iniciative za demokratični socializem. Leta 2014 sem bil izvoljen za poslanca v Državnem zboru. Od takrat vodja poslanske skupine, leta 2017 izvoljen za koordinatorja Levice.

Nataša Sukič

Nataša Sukič

Volilni okraj Bežigrad I

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Bežigrad (4)
Volilni okraj: Volilni okraj Bežigrad I (8)

Poklic: Samozaposlena v kulturi/pisateljica
Izobrazba: Diplomirana inženirka elektrotehnike

O meni:
Rojena 1. 6. 1962 v Ljubljani. Po končani gimnaziji v Mariboru sem zaključila študij elektrotehnike v Ljubljani. Od leta 1987 aktivistka za človekove pravice LGBT manjšine pri društvu ŠKUC. Voditeljica mednarodnih EU projektov na temo nediskriminacije in upravljanja raznolikosti v zaposlovanju (mednarodno povezovanje s socialnimi partnerji in NVO). Didžejka, dolgoletna urednica oddaje Lezbomanija na Radiu Študent in prva urednica knjižne zbirke Škuc Vizibilija. Bila sem članica Upravnega odbora ILGA-Europe, zaposlena na področju kulture (Cankarjev dom) in prva direktorica Centra nevladnih organizacij v Sloveniji. Pisateljica, večkrat nominirana za nagradi fabula in kresnik. Mestna svetnica Levice sem od leta 2014. Za kandidaturo na državnozborskih volitvah sem se po temeljitem premisleku odločila iz dveh razlogov. Prvi je ta, da sem po treh desetletjih družbenega aktivizma spoznala, da se, če želimo, da je boj za človekove pravice in za pravičnejšo družbo uspešen, ta ne more ustaviti na mejah civilne družbe. Prenesti se mora v politiko, kjer se sprejemajo odločitve. Drugi razlog pa izhaja iz moje izkušnje dela v mestnem svetu MOL. Če bom izvoljena, si bom na državni ravni prizadevala za pravico do mesta, se pravi za večjo demokratizacijo lokalnih skupnosti, predvsem za uvedbo participativnih proračunov, s čemer bi državljankam in državljanom oziroma občankam in občanom omogočili večji in bolj neposreden vpliv na delovanje politične oblasti.

Iva Padar

Iva Padar

Volilni okraj Domžale I

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Bežigrad (4)
Volilni okraj: Volilni okraj Domžale I (10)

Poklic: Upravljanje z nepremičninami
Izobrazba: Gradbeni tehnik

O meni:
Živim in delam v Ljubljani. Od prvega delovnega dneva pred več kot 35 leti sem zaposlena v podjetju SPL d.d., poslovanje z nepremičninami, kot samostojna nosilka projektov na področju upravljanja z večstanovanjskimi stavbami. Sodelovanje, tovarištvo in spoštovanje niso le besede, ampak je v njih moč ljudi, da skupaj premaknemo ta svet na bolje. Zavzemam se za dobro ljudi, živali in planeta.

Grega Ciglar

Grega Ciglar

Volilni okraj Domžale II

Volilna enota: Volilna enota Ljubljana Bežigrad (4)
Volilni okraj: Volilni okraj Domžale II (11)

Poklic: Nogometni trener
Izobrazba: Lesarski tehnik

O meni:
Rojen 3. 5. 1997 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli v domačih Dravljah sem nadaljeval šolanje na Srednji lesarski šoli v Ljubljani. Trenutno sem študent drugega letnika politologije na Fakulteti za družbene vede. Zaposlen sem kot nogometni trener. Zadnjih nekaj let sem aktiven v stranki, in sicer predvsem na področju mednarodnega povezovanja in regijskega razvoja.

Volilna enota Celje

Anže Razboršek

Anže Razboršek

Volilni okraj Šentjur

Volilna enota: Volilna enota Celje (5)
Volilni okraj: Volilni okraj Šentjur (1)

Poklic: Aktivist in umetnik
Izobrazba: Splošna matura v procesu

O meni:
Sem koordinator Lokalnega odbora Levica Celje in kandidat Levice v šentjurskem volilnem okraju, aktivist in umetnik. Večino svojih dejavnosti posvečam tematikam okoljevarstva in delavskih pravic. Še posebej se zavzemam za demokratizacijo delovnih mest, socialne pravice in povečanje odločevalske moči državljanov v političnem procesu.

Večino svoje ustvarjalnosti posvečam izdelavi kratkih filmov žanra arthouse ali komedije ter različnim drugim oblikam angažiranih umetniških praks (protest art).
Med moje interese sodijo filozofija, zgodovina, jezikoslovje, film in popotništvo.

Mateja Žvižej

Mateja Žvižej

Volilni okraj Celje I

Volilna enota: Volilna enota Celje (5)
Volilni okraj: Volilni okraj Celje I (2)

Poklic: Knjižničarka
Izobrazba: Gimnazijska maturantka

O meni:
Rodila sem se 30. 3. 1976 v Celju, kjer sem končala tudi osnovno šolo. Srednješolsko izobraževanje sem uspešno zaključila na Gimnaziji Celje – Center. Kmalu po končani srednji šoli se je pokazala priložnost, da sprejmem službo v Osrednji knjižnici Celje, kjer sem zaposlena še danes. Malo več kot dve desetletji sem soustvarjala amatersko gledališko sceno v Celju. Trenutno sem tik pred zaključkom študija na Višji šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti.

V življenju me najbolj prizadenejo krivice in neenakosti, ki se v zadnjih desetletjih v naši družbi nekontrolirano širijo. Zato se bom kot poslanka zavzemala predvsem za delavske pravice, socialno državo, kulturo, kot Celjanka pa za sanacijo naše kotline in ohranitev okolja ter vzpostavitev pogojev za večjo samooskrbo.

Željko Cigler

Željko Cigler

Volilni okraj Celje II

Volilna enota: Volilna enota Celje (5)
Volilni okraj: Volilni okraj Celje II (3)

Poklic: Višji svetovalec
Izobrazba: Univ. dipl. politolog

O meni:
Rodil sem se leta 1958 v Celju in sem univerzitetni diplomirani politolog, zaposlen na Mestni občini Celje na področju družbenih dejavnosti. Kot vodja ali na druge načine sem sodeloval pri več projektih: socialnih, izobraževalnih, vrtčevskih, nevladnih projektih ali projektih, namenjenih zagotavljanju kvalitetne starosti starejšim občanom. Prepričan sem, da je mogoče vsak problem rešiti in praviloma doseči pozitivno spremembo (npr. položaja delavcev, prekarcev, mladih, upokojencev, brezposelnih, kulturnikov, socialno izključenih, iskalcev stanovanj, stigmatiziranih manjšin, nevladnih organizacij, invalidov ali pa beguncev) tedaj, ko je javnost s težavo celovito in neodvisno seznanjena, ko v razpravi prisluhnemo mnenju stroke, ko politika odloča o zadevi šele po zagotovitvi vseh teh pogojev in ko sta razprava in glasovanje političnih odločevalcev javno predstavljena. S stališča lokalne samouprave, njenih pristojnosti in odgovornosti je nesprejemljivo, da se v zvezi z dejstvi, da število brezposelnih izobraženih mladih raste, da za kruhom v tujino odhajajo v vse večjem številu ali da raste število starejših, ki nujno potrebujejo finančno dostopno pomoč na domu, ukrepanje lokalne politike zavrne z obrazložitvijo, da »to ni naša pristojnost oz. za to nimamo finančnih možnosti«. Rok trajanja takšne politike se je iztekel.

Torej: neprostovoljno brezposelnost v državi in lokalnih skupnostih odpraviti s politiko “zagotovljenih služb”. Kako to doseči: s participativnim proračunom. Nobena socialna, ekonomska ali politična pravica in participacija nista padli z neba. Treba si ju je bilo izboriti. Kako: tako kot je Levica izborila šolsko prehrano za socialno spregledane osnovnošolce, zvišanje denarne socialne pomoči za socialno depriviligirane, če omenim le zadnje dosežke. Dostojne plače vseh zaposlenih so naslednji korak. Kapital pri tem izgublja le drobtinice tega, kar odvzema delu in znanju.

Sebastjan Ašenberger

Sebastjan Ašenberger

Volilni okraj Žalec I

Volilna enota: Volilna enota Celje (5)
Volilni okraj: Volilni okraj Žalec I (4)

Poklic: Specialist pnevmologije
Izobrazba: Doktor medicine

O meni:
Rojen 16. 10. 1973 v Celju. Hodil na Srednjo družboslovno šolo v Celje (sedaj 1. gimnazija Celje), klasična humanistična smer. Po zaključku šolanja sem se odločil za študij medicine v Ljubljani. Po zaključku študija sem se zaposlil v SB Celje in opravil specializacijo iz pnevmologije. Kot specialist trenutno delam na kardiološkem oddelku.

Sebastjan Ašenberger

Sebastjan Ašenberger

Volilni okraj Žalec II

Volilna enota: Volilna enota Celje (5)
Volilni okraj: Volilni okraj Žalec II (5)

Poklic: Specialist pnevmologije
Izobrazba: Doktor medicine

O meni:
Rojen 16. 10. 1973 v Celju. Hodil na Srednjo družboslovno šolo v Celje (sedaj 1. gimnazija Celje), klasična humanistična smer. Po zaključku šolanja sem se odločil za študij medicine v Ljubljani. Po zaključku študija sem se zaposlil v SB Celje in opravil specializacijo iz pnevmologije. Kot specialist trenutno delam na kardiološkem oddelku.

Helena Žagar

Helena Žagar

Volilni okraj Mozirje

Volilna enota: Volilna enota Celje (5)
Volilni okraj: Volilni okraj Mozirje (6)

Poklic: Vodja administracije in komerciale
Izobrazba: Dipl. org. tur.

O meni:
Rojena 10. 12. 1977. Sem diplomirana organizatorka turizma, trenutno pišem magistrsko nalogo (bolonjski magisterij) na FDŠ – smer mednarodni odnosi in diplomacija. Zaposlena sem na Društvu vojnih invalidov Ljubljana kot vodja administracije in komerciale. Opisala bi se kot naivna idealistka, ki v politiki še vedno vidi sredstvo za spreminjanje sveta na bolje. Moje šibke točke so živali, otroci in starejši ljudje, torej najšibkejši členi družbe. Zavzemam se za pravično družbo, enakost za vse, spoštljiv odnos do narave, zaščito živali, ohranitev živalskega in rastlinskega sveta, spodbude za male kmetije, ki se preživljajo s poljedeljstvom, bio pridelavo, sonaraven razvoj. Priložnost Slovenije vidim v trajnostnem turizmu, samooskrbi, ohranjanju naravnih virov in brezplačnem javnem šolstvu.

Tjaša Podpečan

Tjaša Podpečan

Volilni okraj Velenje I

Volilna enota: Volilna enota Celje (5)
Volilni okraj: Volilni okraj Velenje I (7)

Poklic: Samostojna svetovalka za podočje doktorskega študija
Izobrazba: Univerzitetna diplomirana sociologinja

O meni:
Sem 36-letna Velenjčanka, po izobrazbi univerzitetna diplomirana sociologinja. Zaposlena sem na Univerzi v Ljubljani kot samostojna svetovalka za področje doktorskega študija. Med drugim se kot sindikalna zaupnica borim za pravice zaposlenih. Za kandidaturo sem se odločila, ker mi ni vseeno za sočloveka in vsa ostala živa bitja na tem planetu. Zavzemam se za socialno državo, javno šolstvo, javno zdravstvo, kulturo in človekove pravice. Graditi je treba na družbeni pravičnosti, solidarnosti, okoljski odgovornosti, miroljubnem sobivanju ter dostojnem življenju ljudi.

Goran Lukić

Goran Lukić

Volilni okraj Velenje II

Volilna enota: Volilna enota Celje (5)
Volilni okraj: Volilni okraj Velenje II (8)

Poklic: Strokovni delavec
Izobrazba: Univerzitetni diplomirani politolog

O meni:
Rojen v Štorah pri Celju. Tam sem obiskoval osnovno šolo. Gimnazijo končal v Celju. Diplomo univerzitetnega diplomiranega politologa sem pridobil na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Poklicno pot začel 2007 na Študentski organizaciji Slovenije, kjer sem se ukvarjal s področjem zaposlovanja mladih. Od konca 2007 do konca 2015 zaposlen na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, kjer sem pokrival različna področja (trg dela, migracije, socialna politika, socialno podjetništvo, odnosi z javnostmi itd). 2016 soustanovil društvo Delavska svetovalnica (sprva imenovano Društvo svetovalnica za migrante), v okviru katere nudimo neposredno zagovorništvo, varovanje, promocijo ter razvoj delavskih, socialnih in statusnih pravic delavcev ter ostalih ranljivih skupin.

Dorotea Pospihalj

Dorotea Pospihalj

Volilni okraj Slovenj Gradec

Volilna enota: Volilna enota Celje (5)
Volilni okraj: Volilni okraj Slovenj Gradec (9)

Milan Mrđenović

Milan Mrđenović

Volilni okraj Ravne na Koroškem

Volilna enota: Volilna enota Celje (5)
Volilni okraj: Volilni okraj Ravne na Koroškem (10)

Poklic: Zgodovinar
Izobrazba: Univ. dipl. zgodovinar

O meni:
Rojen sem leta 1985 v mestu Slovenj Gradec, ki nosi naziv »glasnik miru«. Študiral sem na Filozofski fakulteti v Mariboru, kjer sem dokončal študij zgodovine. Trenutno se dodatno izobražujem na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer pišem doktorsko disertacijo. V preteklosti sem že kandidiral za poslanca v svojem okolju, vendar žal neuspešno. Kot pripadnik nižjih socialnih in delavskih slojev družbe sem letos začutil odgovornost do ljudi, ki iščejo alternativo na prihajajočih volitvah, zato spet kandidiram za poslanca Levice v Mežiški dolini. Želim predstavljati upanje za svoje rojake, ki iščejo socialno in delavsko stranko, ki bo zastopala njihove interese, torej interese ljudi, ne kapitala.

Branko Ivanič

Branko Ivanič

Volilni okraj Dravograd-Radlje

Volilna enota: Volilna enota Celje (5)
Volilni okraj: Volilni okraj Dravograd-Radlje (11)

Poklic: Vodoinštalater
Izobrazba: Poklicna kovinarska šola

O meni:
Rojen sem v Mariboru 4. 8. 1957. Sem poročen, imam sina in dva vnuka. V mladih letih sem se ukvarjal z športom. Zelo rad pomagam ljudem. Zaposlen sem v splošni bolnišnici Slovenj Gradec kot vzdrževalec. V stranko Levica sem vstopil, ker mi je zelo všeč njen program, saj je naravnan za dobrobit malega človeka in ne samo kapitala.

Volilna enota Novo mesto

Majda Povše

Majda Povše

Volilni okraj Črnomelj-Metlika

Volilna enota: Volilna enota Novo mesto (6)
Volilni okraj: Volilni okraj Črnomelj-Metlika (1)

Poklic: Brezposelna
Izobrazba: Ekonomski tehnik

O meni:
Rojena 11. 9. 1960 v Novem mestu, končala srednjo ekonomsko šolo v Črnomlju. Zaposlena sem bila v Beti Metlika, SKB banki Črnomelj, Zavarovalnici Maribor, Veterini Črnomelj, in sicer predvsem v komercialnih oddelkih, v Veterini Črnomelj pa kot tajnica. Imam 28 let delovne dobe in sem na zavodu za zaposlovanje. Sem vestna in odgovorna oseba, pripravljena pomagati vsem v stiski, če je le v moji moči.

Irena Levičar

Irena Levičar

Volilni okraj Novo mesto I

Volilna enota: Volilna enota Novo mesto (6)
Volilni okraj: Volilni okraj Novo mesto I (2)

O meni:
Kandidiram za Levico, ker nočem, da bi še naprej bogatela peščica na račun dela večine. Zavzemam se za državo, ki bo v službi človeka, v kateri bodo vsi ljudje za svoje delo prejemali plačilo, ki bo omogočalo dostojno življenje. Državo, ki bo zagotavljala pogoje za kakovostno javno šolstvo in zdravstvo, za kulturo, in državo, ki bo cenila naravno okolje, gozdove in rodovitno zemljo in jih znala ohraniti.

Ana Štromajer

Ana Štromajer

Volilni okraj Novo mesto II

Volilna enota: Volilna enota Novo mesto (6)
Volilni okraj: Volilni okraj Novo mesto II (3)

Poklic: Strokovna sodelavka za področje participacije mladih
Izobrazba: Magistrica politologije

O meni:
Sem Ana Štromajer, rojena 10. 6. 1988 v Kranju. Sem magistrica politologije in zaposlena kot strokovna sodelavka na Mladinskem svetu Slovenije, ki je krovna organizacija mladinskih organizacij in na nacionalnem nivoju skrbi za zagovarjanje interesov mladih ter spodbuja mlade k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju politik. Sem ustanovna članica stranke Iniciativa za demokratični socializem (IDS) in vsa leta obstoja stranke članica njenega sveta. V zadnjem mandatu stranke IDS sem opravljala funkcijo generalne sekretarke. Trenutno sem članica nadzornega odbora stranke Levica in članica lokalnega odbora Kranj.

Klemen Tršinar

Klemen Tršinar

Volilni okraj Trebnje

Volilna enota: Volilna enota Novo mesto (6)
Volilni okraj: Volilni okraj Trebnje (4)

Poklic: Naravovarstveni tehnik
Izobrazba: V. stopnja

O meni:
Delovne izkušnje sem nabiral kot študent. Delal sem v trgovini, kjer sem se seznanil s problematiko delavk in delavcev na takšnih delovnih mestih. V času šolanja sem se ukvarjal s prostovoljnim delom, predvsem s poučevanjem otrok z roba slovenske družbe. Razen udeležbe na delavskih in študentskih demonstracijah nimam političnih izkušenj. Deloval sem tudi v šolski politiki. Svojo pozornost sem posvečal predvsem problematiki medvrstniškega nasilja. Imam široke nazore in natančno izoblikovane prioritete. Ne podrejam se krivičnim sistemom in ne gledam mirno, ko so ljudem kršene osnovne pravice. Zaradi moje mladosti mnogi mislijo, da se zlahka uklonim močnejšim, vendar jasno stojim za svojimi stališči.

Peter Dirnbek

Peter Dirnbek

Volilni okraj Brežice

Volilna enota: Volilna enota Novo mesto (6)
Volilni okraj: Volilni okraj Brežice (5)

Poklic: Kantavtor, mojster karateja
Izobrazba: Univerzitetni diplomirani pravnik

O meni:
Rodil sem se 22. 8. 1975 v Brežicah, kjer sem obiskoval osnovno in srednjo šolo. V Mariboru sem sicer končal študij prava, a sem se celo odraslo življenje preživljal z glasbo in karatejem. V politiko sem vstopil kot vstajnik, nakar sem kandidiral na državnozborskih in lokalnih volitvah 2014. Sem občinski svetnik v Brežicah. Trenutno sem zaposlen v Centru šolskih in obšolskih dejavnostih na področju dela z Romi.

Aleš Suša

Aleš Suša

Volilni okraj Krško

Volilna enota: Volilna enota Novo mesto (6)
Volilni okraj: Volilni okraj Krško (6)

Poklic: Glasbenik
Izobrazba: Mag. umetnosti

O meni:
Rojen leta 1972. Leta 1991 sem končal Srednjo tehnično šolo v Krškem, smer strojništvo. Šolanje sem nadaljeval na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani, smer saksofon. Z letom 1992 sem začel voditi Big band Krško. Leta 1996 sem se vpisal na Univerzo za glasbo v Gradcu, ki sem jo končal leta 2001 z magisterijem. Od 1997 do 2007 sem poučeval jazz saksofon na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani. Od leta 2002 dalje sem zaposlen kot saksofonist v Big bandu RTV Slovenija.

Leta 2007 sem bil pobudnik ustanovitve društva Zeleni krog Krško, ki se ukvarja z mestnim urbanizmom in trajnostnim razvojem. Na neodvisni listi Lista Zeleni krog sem bil leta 2010 izvoljen v Občinski svet Krško. Sem ustanovni član IDS.

Trenutno sem dejaven v BB RTV Slovenija, BB Krško in Demolition Group.

Sašo Jejčič

Sašo Jejčič

Volilni okraj Sevnica

Volilna enota: Volilna enota Novo mesto (6)
Volilni okraj: Volilni okraj Sevnica (7)

Poklic: Upokojenec
Izobrazba: Univerzitetni diplomirani ekonomist

O meni:
Sašo Jejčič, rojen 30. 4. 1954, stanujoč v Sevnici. Univerzitetni diplomirani ekonomist. Upokojenec. Delovno pot sem pričel v gospodarstvu (Luka Koper, Jutranjka Sevnica), nadaljeval kot profesionalni sindikalni funkcionar v Sevnici. Večino delovne dobe sem delal kot kriminalist (gospodarski kriminal), zadnjih 12 let kot vodja sektorja kriminalistične policije v PU Krško. Po upokojitvi sem dve leti delal pogodbeno v Komisiji za preprečevanje korupcije RS. Bil sem med ustanovitelji Gibanja TRS in stranke TRS ter član sveta stranke TRS. Dvakrat sem kandidiral na državnozborskih volitvah (prvič za TRS, drugič za ZL) ter tudi na zadnjih lokalnih volitvah (ZL). V lokalnem okolju sem aktiven kot predsednik društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica.

Tina Kolar

Tina Kolar

Volilni okraj Laško

Volilna enota: Volilna enota Novo mesto (6)
Volilni okraj: Volilni okraj Laško (8)

Poklic: Referent
Izobrazba: Ekonomist

O meni:
Sem Tina Kolar iz Radeč, stara 41 let. Od leta 2002 sem zaposlena na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kot referentka. Po izobrazbi sem ekonomistka. Politično aktivna sem od leta 2014, ko sem kot članica TRS kandidirala v občinski svet. Od 2014 sem bila predsednica območnega odbora TRS Radeče in od leta 2017 koordinatorica LO Levica Radeče. V domačem kraju sem aktivna kot predsednica upravnega odbora Šolskega sklada in članica sveta staršev OŠ Marjana Nemca Radeče ter članica sveta staršev GŠ Laško – Radeče. V prostem času (kolikor ga imam na razpolago) se najraje družim s svojo hčerjo, prijatelji in mačkonom Vegasom. V veliko veselje so mi branje knjig, planinarjenje in potovanja.

Rebeka Kupec

Rebeka Kupec

Volilni okraj Hrastnik

Volilna enota: Volilna enota Novo mesto (6)
Volilni okraj: Volilni okraj Hrastnik (9)

Poklic: Koordinatorka v vadbenem studiu
Izobrazba: Diplomirana okoljska tehnologinja

O meni:
Rojena 1. 7. 1991 v Trbovljah, živim v Hrastniku. Končujem magistrski študij biotehnologije, po izobrazbi sem diplomirana okoljska tehnologinja. Delam kot koordinatorka v vadbenem studiu. Članica Gibanja za dostojno delo in socialno družbo ter članica in mentorica Slovenskega veganskega društva. Veganka in blogerka. Delegatka LO Zasavje, članica IDS od 2015.

Primož Siter

Primož Siter

Volilni okraj Trbovlje

Volilna enota: Volilna enota Novo mesto (6)
Volilni okraj: Volilni okraj Trbovlje (10)

Poklic: Urednik
Izobrazba: Ekonomski tehnik

O meni:
Rojen v delavski družini v Trbovljah. Že v času obiskovanja gimnazije sem se vključil v družbeni, sindikalni in okoljski aktivizem. Poleg skoraj dvajsetletnega radijskega voditeljstva in urednikovanja sem od leta 1997 kot avtor izdal tudi pet glasbenih albumov. Trenutno službujem kot predstavnik za stike z javnostmi pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Sem tudi podpredsednik borčevskega združenja v Trbovljah in sodelavec Svetlane Makarovič pri pripravi koncertnega cikla Nosil bom rdečo zvezdo.

Aleš Gulič

Aleš Gulič

Volilni okraj Zagorje

Volilna enota: Volilna enota Novo mesto (6)
Volilni okraj: Volilni okraj Zagorje (11)

Poklic: Upokojenec
Izobrazba: Profesor

O meni:
Aleš Gulič, rojen leta 1954 v Trbovljah, učitelj, univerzitetni asistent, novinar, urednik, poslanec 2004-2008, direktor Urada vlade RS za verske skupnosti 2009-2012, upokojenec 2013-. V sedemdesetih in osemdesetih letih sem aktivno je sodeloval v delovni skupini Slovenščina v javnosti ter v Zvezi kulturnih organizacij Slovenije. Sem aktiven kulturnik (godba iz Trbovelj in Zagorja, Art Kum, Kreart in Kulturno društvo Loka, Slikarske kolonije Izlake Zagorje, KC Hrastnik). Sodelujem z moto klubi v humanitarnih akcijah, s skupino Laibach (diplomat NSK); sem scenarist slovesnosti (Čebine, taborišče Podljubelj), član komisije pri OO RK Trbovlje in predsednik sveta Delavskega doma Trbovlje. V decembru Dedek Mraz v nekaj krajih po Sloveniji. Levici sem se pridružil, ker je tako prav.

Volilna enota Maribor

Alen Križnik

Alen Križnik

Volilni okraj Šmarje pri Jelšah

Volilna enota: Volilna enota Maribor (7)
Volilni okraj: Volilni okraj Šmarje pri Jelšah (1)

Poklic: Skladiščnik
Izobrazba: Srednješolska – vzgojitelj predšolskih otrok

O meni:
Sem Alen Križnik, star 23 let. Prihajam iz Rogaške Slatine. Zaposlen sem v Steklarni Rogaška kot skladiščnik, poleg tega sem tudi glasbenik in izredni študent varovanja.

Jure Justinek

Jure Justinek

Volilni okraj Slovenska Bistrica

Volilna enota: Volilna enota Maribor (7)
Volilni okraj: Volilni okraj Slovenska Bistrica (2)

Poklic: Inž. hortikulture
Izobrazba: Inž. hortikulture

O meni:
Jure Justinek, rojen 2. 11. 1982 v Mariboru. Že eno leto živim v občini Oplotnica, pred tem pa sem prebival v občini Slovenska Bistrica. Sem ljubitelj narave in čebel. Zanima me tudi politika, kamor se aktivno vključujem. V prostem času čebelarim in urejam vrtove, kadar mi čas dopušča, pa obiščem kak slovenski kraj.

Jerica Strgar

Jerica Strgar

Volilni okraj Slovenske Konjice

Volilna enota: Volilna enota Maribor (7)
Volilni okraj: Volilni okraj Slovenske Konjice (3)

Poklic: Računovodkinja
Izobrazba: Ekonomistka

O meni:
Sem Jerica Strgar, rojena v Ljubljani leta 1964. Polovico življenja sem živela na Gorenjskem, nato pa sem se preselila v Celje, kjer sem dobila zaposlitev. Trenutno živim v bližini Žalca.

Sem ekonomistka, trenutno opravljam poklic računovodkinje. V svoji 34-letni delovni karieri sem opravljala različna dela, ob delu končala študij na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Imela sem tudi svoj s.p. ter delala v podjetju, kjer sem spoznala, kaj za zaposlene pomeni stečaj. Nato sem se pridružila iskalcem zaposlitve in izkusila, kaj pomeni v trenutku ostati brez sredstev za preživetje.

Vedno me je zanimalo dogajanje v družbi. Nikoli nisem mogla sprejeti krivic, ki se dogajajo zaradi neizprosne logike neoliberalnega kapitalizma, ki načrtno ustvarja vedno večjo neenakost med ljudmi.

Drago Bolčina

Drago Bolčina

Volilni okraj Ruše

Volilna enota: Volilna enota Maribor (7)
Volilni okraj: Volilni okraj Ruše (4)

Poklic: Prometni tehnik
Izobrazba: 5. stopnja

O meni:
Sem človek, ki mu ni bilo in mu ni vseeno, kaj se v naši državi dogaja. Zato sem družbeno aktiven že vse življenje. Sem koordinator LO Levica, predsednik društva in večkratni svetnik v OS Ruše. V lokalnem okolju delujem v interesu občanov in občank. Dobri odnosi in povezanost z ljudmi so zame najpomembnejši.

V življenju sem opravljal veliko poklicnih nalog: pomorščak, poklicni gasilec, komercialni predstavnik. Sem poročen in oče hčerke Urške. Že od leta 1991 se zavzemam za demilitarizirano Slovenijo. Smer, v katero nas peljejo ljubitelji orožja, tako kvazi levi kot desni, je zgrešena in nerazvojna.

Slovenija potrebuje močnejšo Levico v parlamentu, če kot ljudje želimo ohraniti zgodovinske socialne pridobitve in zaustaviti neoliberalno uničevanje vseh resursov.

Borut Osonkar

Borut Osonkar

Volilni okraj Maribor I

Volilna enota: Volilna enota Maribor (7)
Volilni okraj: Volilni okraj Maribor I (5)

Poklic: Gospodinjec
Izobrazba: Diplomirani sociolog kulture in filozof

O meni:
Rojen 1966 v Mariboru, v istem mestu sem opravil osnovno in srednjo šolo, univerzitetni študij pa v Ljubljani. Večino delovne dobe sem aktiven v nevladnem sektorju in družbenem aktivizmu s poudarkom na emancipatornih družbenih politikah.

Srečno poročen od leta 1993, zadovoljen oče dveh najstniških hčera.

Ne verjamem, da je svet plošča, kaj šele zarota.

Verjamem, da so najlepša jutra zjutraj in da nikogar ne gre podcenjevati.

Urška Lipovž

Urška Lipovž

Volilni okraj Maribor II

Volilna enota: Volilna enota Maribor (7)
Volilni okraj: Volilni okraj Maribor II (6)

Poklic: Študentka
Izobrazba: Diplomirana sociologinja (UN)

O meni:
Sem diplomirana sociologinja, ki trenutno končuje magistrski študij sociologije na Fakulteti za družbene vede. Na študijskem področju se ukvarjam predvsem z razmerji družbene neenakosti in kot aktivistka na tem področju tudi delujem. V prostem času se ukvarjam z glasbo, najraje pa kuham, berem in se družim z ljudmi.

Bojan Javornik

Bojan Javornik

Volilni okraj Maribor III

Volilna enota: Volilna enota Maribor (7)
Volilni okraj: Volilni okraj Maribor III (7)

Poklic: Vodja grafične priprave
Izobrazba: Elektrotehnik elektronik

O meni:
Poročen, oče dveh študentov, zaposlen v zasebnem sektorju.

Ljubitelj živali, kolesarstva in človeške družbe.

dr. Franc Trček

dr. Franc Trček

Volilni okraj Maribor IV

Volilna enota: Volilna enota Maribor (7)
Volilni okraj: Volilni okraj Maribor IV (8)

Poklic: Prostorski sociolog
Izobrazba: Doktor znanosti

O meni:
Rojen v Beli krajini (Zilje, 1969) in živeč v Mariboru, najbolj aktivni poslanec sklica DZ 2014-2018, kjer pokrivam področja gospodarstva, infrastrukture, okolja in prostora, lokalne samouprave in javne uprave, notranjih in evropskih zadev ter nadzor varnostno-obveščevalnih služb ter področji begunske problematike in parlamentarne diplomacije z aktivnim sodelovanjem v odboru LIBE in na COSAC srečanjih. Poklicno se že četrt stoletja ukvarjam s preučevanjem družbeno-prostorskega razvoja, še zlasti z analizo razvojnih politik ter metodologijami merjenja razvoja; lokalno samoupravo in regionalnimi ekonomijami; skupnostno solidarnostno infrastrukturo in družbeno-prostorskimi vplivi uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij; urbanizmom in razvojem mest ter podeželja.

Simona Mauko

Simona Mauko

Volilni okraj Maribor V

Volilna enota: Volilna enota Maribor (7)
Volilni okraj: Volilni okraj Maribor V (9)

Poklic: Univ. dipl. soc. del.
Izobrazba: Univ. dipl. soc. del.

O meni:
Rojena v Mariboru 27. 9. 1979. Diplomirala na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Zaposlena sem bila v Mladinskem domu Maribor, Centru za socialno delo Maribor in na Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor-Center za preprečevanje odvisnosti kot samostojna svetovalka za otroke, mladostnike in starše. Že sedmo leto sem tudi predavateljica in mentorica diplomskih nalog na VSŠ Maribor. Prostovoljka v različnih društvih in izvajalka različnih programov v nevladnih organizacijah.

Matej Obu

Matej Obu

Volilni okraj Maribor VI

Volilna enota: Volilna enota Maribor (7)
Volilni okraj: Volilni okraj Maribor VI (10)

Poklic: Mehanik koles
Izobrazba: Gimnazijski maturant

O meni:
Rojen 18. 3. 1973 v Mariboru, kjer živim in delam. Oče 10-letnega Izidorja. Kot kolesarski mehanik del socialnega podjetja Zadruga BikeLab. Pred tem sem izkušnje nabiral kot koordinator NVO Slovenska kolesarska mreža, ki sooblikuje nacionalne politike na področju kolesarjenja, in bil del Bike Parka Pohorje. V Športnem centru Pohorje sem razvijal turistični produkt kolesarjenje, odgovoren sem bil tudi za stike z javnostmi podjetja ter svetovnega pokala alpskih smučark in svetovnega pokala gorskih kolesarjev. Pred tem bil del podjetja Kolesa in smuči, še prej član novinarske redakcije na Radiu Center. Do 2002 zaposlen pri Pošti Slovenije. Maturiral na III. gimnaziji Maribor.

Oče, kolesar, smučar, predvsem pa nekdo, ki verjame, da so spremembe v družbi možne. Z veliko mero osebnega vložka vanje.

Tatjana Frangež

Tatjana Frangež

Volilni okraj Maribor VII

Volilna enota: Volilna enota Maribor (7)
Volilni okraj: Volilni okraj Maribor VII (11)

Poklic: Poslovna sekretarka
Izobrazba: Diplomirana ekonomistka

O meni:
Sem Tatjana Frangež, rojena leta 1968. Po poklicu sem diplomirana ekonomistka, zaposlena kot poslovna sekretarka. Mama najstnika, poročena. Politično sem se aktivirala, ko sem ugotovila, da država vse več svojih podsistemov, predvsem na področju sociale, prepušča prostovoljcem, nevladnikom in humanitarcem; da ji ni več mar človeka, delavca, upokojenca, ampak je prednost dala kapitalu in njegovim predstavnikom. Ker verjamem, da sta človek in narava pomembnejša od dobičkov, ustvarjenih z izkoriščanjem obeh, ali dobičkov, pridobljenih s finančnimi mahinacijami, sem ponosna, da lahko kandidram na kandidatni listi Levice, edine stranke v parlamentu, ki si prizadeva za iste vrednote.

Volilna enota Ptuj

Milan Utroša

Milan Utroša

Volilni okraj Lendava

Volilna enota: Volilna enota Ptuj (8)
Volilni okraj: Volilni okraj Lendava (1)

Poklic: Upokojeni sindikalist
Izobrazba: Gimnazijski maturant

O meni:
Rojen leta 1952 v Murski Soboti v delavski družini. Živim v Lendavi, poročen, upokojen, oče treh otrok in stari oče štirih vnukov. Sindikalist in borec za delavske pravice od leta 1984, ko sem pričel sindikalno delovanje v takrat največjem podjetju v Lendavi. Svojo sindikalno pot sem nadaljeval kot predsednik občinskega sindikata v Lendavi in kasneje medobčinskega sindikata v Pomurju. Zadnjih 14 let pred upokojitvijo sem bil generalni sekretar ZSSS. V svoji službi na ZSSS sem bil organizator referendumskih kampanj in nekaterih največjih delavskih demonstracij v Sloveniji, pred nastopom sekretarske funkcije pa je bilo moje področje delavsko soupravljanje in pokojninski sistem, v okviru česar sem deset let opravljal tudi funkcijo predsednika skupščine in sveta ZPIZ Slovenije.

Biserka Škrinjar

Biserka Škrinjar

Volilni okraj Ormož

Volilna enota: Volilna enota Ptuj (8)
Volilni okraj: Volilni okraj Ormož (2)

Poklic: Vzgojiteljica predšolskih otrok
Izobrazba: Dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok

O meni:
Moje rojstno mesto je Ljutomer (1958), v njem s krajšimi prekinitvami živim že vse svoje življenje.

Po izobrazbi sem diplomirana vzgojiteljica. Delo vzgojiteljice v vrtcu opravljam 39 let, del delovnega časa pa opravljam tudi dela in naloge pomočnice ravnateljice. Prosti čas zapolnjujem z igranjem v tamburaškem orkestru, branjem in ročnimi deli, levji delež pa namenjam družini.

Z aktivnim delovanjem v stranki Levica želim prispevati svoj delež k boju za povrnitev človeškega dostojanstva, za socialno državo. Da bo človek, ki ustvarja, postavljen na mesto pred profitom in bogatenjem le nekaterih. Da bodo imeli naši državljani dovolj možnosti za kvalitetno življenje.

Zelo pomembno se mi zdi tudi vzpostavljanje samooskrbe in ekološko delovanje.

Gregor Zorman

Gregor Zorman

Volilni okraj Ljutomer

Volilna enota: Volilna enota Ptuj (8)
Volilni okraj: Volilni okraj Ljutomer (3)

Poklic: Učitelj
Izobrazba: Profesor biologije in kemije

O meni:
Že nekaj let živim v Prlekiji, kjer sem si ustvaril družino, drugače Korošec. Zaposlen sem na osnovni šoli. Bil sem borec za pravice mladih – študentov. Štiri leta sem opravljal funkcijo prodekana Univerze v Mariboru, pol leta sem bil tudi vršilec dolžnosti prorektorja. Pred zaposlitvijo v šoli sem delal z otroki s posebnimi potrebami in si nabiral delovne izkušnje na področju trženja, razvoja in promocije najnovejše izobraževalne tehnologije. Na univerzi sem razvijal študij na daljavo. Sem velik ljubitelj živali, narave ter borec za njeno ohranjanje, trajnostni razvoj in večjo samooskrbo. Vedno sem bil na strani zagovornikov enakih možnosti, odprave revščine, odprave velikih socialnih razlik in nasprotnikov izkoriščanja ljudi.

Marko Sraka

Marko Sraka

Volilni okraj Murska Sobota I

Volilna enota: Volilna enota Ptuj (8)
Volilni okraj: Volilni okraj Murska Sobota I (4)

Poklic: Brezposeln
Izobrazba: Doktor znanosti s področja arheologije

O meni:
Rojen 11. junija 1987 v Murski Soboti, kjer sem z družino živel v bloku in obiskoval Osnovno šolo III. Družina se je leta 2001 preselila v Lipovce. Obiskoval sem Gimnazijo Franca Miklošiča v Ljutomeru. Od leta 2006 do leta 2016 sem začasno živel v Ljubljani, kjer sem zaključil doktorat znanosti s področja arheologije. V času doktorskega študija sem bil zaposlen kot mladi raziskovalec na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po zaključku izobraževanja sem bil zaposlen priložnostno preko podjemne pogodbe pri sindikatu Mladi plus, kot prostovoljec sem delal pri socialnem podjetju v Beltincih. Pravkar sem zaključil usposabljanje na delovnem mestu, v okviru katerega sem raziskoval in pisal znanstvene članke s področja družboslovja.

Stojan Habjanič

Stojan Habjanič

Volilni okraj Murska Sobota II

Volilna enota: Volilna enota Ptuj (8)
Volilni okraj: Volilni okraj Murska Sobota II (5)

Poklic: Samostojni podjetnik
Izobrazba: Univ. dipl. inž. gradb.

O meni:
Izkušnje v gradbeništvu sem nabiral na gradbiščih v Sloveniji in tujini. Kmalu sem klasično gradbeništvo zamenjal z novimi izzivi varčne, zdrave in okolju prijazne gradnje. Od leta od 1994 naprej sem oral ledino na področju zrakotesne gradnje, naravnih materialov in sonaravnih tehnologij. Sodeloval sem pri prvi pasivni prenovi dveh vrtcev, nizkoenergetski prenovi stavbe s statusom kulturne dediščine, zgradil številne hiše iz naravnih materialov, sodeloval pri mnogih »drugačnih« tehnoloških in energetskih rešitvah in projektih, opravil številna izobraževanja, pisal, predaval in z zgledi nagovarjal Slovence k temu, kar danes imenujemo trajnostna gradnja.

Valentina Škafar

Valentina Škafar

Volilni okraj Gornja Radgona

Volilna enota: Volilna enota Ptuj (8)
Volilni okraj Volilni okraj Gornja Radgona (6)

Poklic: Iskalka zaposlitve
Izobrazba: Univ. dipl. kulturologinja, strokovni magisterij iz prava EU

O meni:
Po študiju v Ljubljani sem nekaj let živela in delala v Španiji in Belgiji. Delovne izkušnje imam na področju kulturnega in projektnega menedžmenta, organizacije dogodkov, svetovanja na področju politik in programov EU, stikov z javnostmi ter na področju diplomacije, ki sem jih med drugim nabirala v Bruslju na predstavništvu Galicije, v Informacijski pisarni Evropskega parlamenta v Ljubljani, v informacijski službi EU in na veleposlaništvu Venezuele. Tekoče govorim španski, nemški in angleški jezik. Svoj prosti čas namenjam aktivizmu in politiki, moja področja zanimanja so revizija javnega dolga, neposredna demokracija, socialno podjetništvo, celostna samooskrba in permakultura, pravice živali. Zavzemam se za legalizacijo konoplje. Sem tudi ljubiteljska ustvarjalka in športnica.

Branko Harl

Branko Harl

Volilni okraj Lenart

Volilna enota: Volilna enota Ptuj (8)
Volilni okraj: Volilni okraj Lenart (7)

Poklic: Strugar
Izobrazba: Poklicna šola

O meni:
Rojen sem bil 6. 2. 1972 v Mariboru. Sem redno zaposlen. Sem poročen in imam dve hčeri, živim na podeželju v Oseku, v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Član stranke sem od maja 2014.

Dejan Unger

Dejan Unger

Volilni okraj Pesnica

Volilna enota: Volilna enota Ptuj (8)
Volilni okraj: Volilni okraj Pesnica (8)

Poklic: Mentor, prevajalec
Izobrazba: Strojni tehnik

O meni:
Rodil sem se 25. januarja 1972 v Mariboru. Odraščal sem na idiličnem podeželju Slovenskih goric, kar me je vodilo do zanimanja za zdravo prehrano in okolje. V Mariboru sem dokončal srednjo strojno šolo ravno v času razpada Jugoslavije in s tem tudi industrije ter tako izgubil možnost za zaposlitev v svojem poklicu. Poti iskanja priložnosti so me zanesle širše po Sloveniji in tudi po Evropi, kjer sem navezal mnoge stike in tako izpilil znanje nemščine, angleščine in nizozemščine. Vsa leta sem opravljal različna projektna dela z ljudmi in tehniko, kar mi je dalo širino. Zadnja leta sem se usmeril v prevajanje in mentorstvo. Za hobi se ukvarjam z zdravim življenjem. Tako praktično na naravi prijazen način vzorčno pridelujem industrijsko konopljo in česen na majhni kmetiji svojih staršev.

Lara Štrokaj

Lara Štrokaj

Volilni okraj Ptuj I

Volilna enota: Volilna enota Ptuj (8)
Volilni okraj: Volilni okraj Ptuj I (9)

Poklic: Dijak
Izobrazba: Osnovna šola

O meni:
Sem Lara Štrokaj, stara 21 let, prihajam iz Murske Sobote. Po končani osnovni šoli sem se vpisala na Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, trenutno pa opravljam splošno maturo. Oktobra se odpravljam na študij primerjalnega jezikoslovja.

V preteklosti sem aktivno sodelovala v IDS, predvsem pri kampanji Čas je ZA. Še pred vključitvijo v stranko sem prostovoljno delala v zbirnem centru za begunce v Gornji Radgoni, kjer sem se prvič spoznala s člani IDS.

Boštjan Koražija

Boštjan Koražija

Volilni okraj Ptuj II

Volilna enota: Volilna enota Ptuj (8)
Volilni okraj: Volilni okraj Ptuj II (10)

Poklic: Knjižničar
Izobrazba: Knjižničar

O meni:
Živim z besedami in od besed, te pa v polnosti oživijo šele takrat, ko se spremenijo v plemenita dejanja. Kot knjižničar že 21 let delam v Knjižnici Ivana Potrča na Ptuju. Besedna umetnost me je zanimala že od otroštva, zato sem bil na tem področju vseskozi ustvarjalen. V zadnjih treh letih sem javnosti predstavil tri pravljice o Halozah: Sneg se topi, maska nori!, Haloška kraljica in njeni trije sinovi, Haloška korajža. V zadnjem času pa raziskujem področje digitalnih umetnosti.

Moj življenjski moto je:
»Pazite nase in na druge tovariše, vsak dan napravite kakšno dobro delo, podarite nasmeh, poljub, objem ali stisk roke, da bo ta svet zaradi vas postal boljši in lepši!«
Marjana Vidmar

Marjana Vidmar

Volilni okraj Ptuj III

Volilna enota: Volilna enota Ptuj (8)
Volilni okraj: Volilni okraj Ptuj III (10)

Poklic: Prodajalka
Izobrazba: Šola za prodajalce

O meni:
Rojena v Ljubljani leta 1959. Mama in babica. Prodajalka. V podjetju, v katerem sem bila zaposlena, sem opravljala delo v finančni službi in delovala v sindikatu. Moja načela so poštenost, pravičnost in čut do ljudi. Za to sem se v zadnjem mandatu kot predsednica sindikata tudi zavzemala. Ni bilo lahko, saj je podjetje zaradi nepravilnih odločitev odgovornih končalo v stečaju.V življenju sem izkusila razpad zakona, bolezen bližnjih, neizplačane plače, stečaj podjetja, brezposelnost, odvisnost od socialne pomoči, boj za preživetje. Vem, kako je biti odvisen od sistema, v katerem so nepravilnosti in kratenje pravic nekaj vsakdanjega. Pravice, ki so bile državljanom odvzete, jim želim vrniti. To lahko storim samo s svojo kandidaturo za poslanko pri Levici.