Levica ne bo podprla proračuna desne vlade

Svet stranke Levica je danes ocenil sodelovanje z vlado v prvi polovici letošnjega leta. Levica se je jeseni 2018 odločila sodelovati z manjšinsko vlado iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da želimo izboljševati blaginjo vseh, in preprečevati projekte, ki krepijo le blaginjo peščice. Prioritete, ki smo jih zapisali v sporazum za to leto, so ureditev stanovanjske politike, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in odprava prekarnosti. Drugi razlog za podporo pa je bil, da smo skušali preprečiti, da bi na oblast prišla desna vlada. Naš namen je bil končanje dolgih let protisocialnih politik, ki so ustvarjale revščino, razkrajale srednji sloj, privatizirale javno lastnino, na drugi strani pa dajale davčna darila bogatim in kapitalu. Po dolgih letih neoliberalnih vlad smo pričakovali, da bomo končno dobili levosredinsko vlado, ki bo delovala v interesu ljudi in dolgoročnega razvoja Slovenije. 

Stališče sveta stranke je, da vlada Marjana Šarca na obeh točkah ne izpolnjuje pričakovanj. Izvajanje sporazuma o sodelovanju je od začetka pod pričakovanji. V celoti je bil realiziran le Zakon o nepremičninskem posredovanju. Zakon o prenosu stanovanj s slabe banke na stanovanjski sklad, ki bi zagotovil lokacije za gradnjo prek 3.000 javnih najemnih stanovanj, je bil zavrnjen, vlada zdaj napoveduje tržni odkup le treh lokacij v tem letu, ki bi omogočil gradnjo le 669 stanovanj, s čimer se oddaljuje od dogovorjenega cilja 10.000 novih javnih najemnih stanovanj. Naš poskus, da bi uskladili minimalno urno postavko za študente z minimalno plačo, se zatika na koaliciji. V jesenskih projektih, na čelu s stanovanjsko politiko ter ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pričakujemo temeljito izboljšanje odnosa.

Prva ugotovitev sveta Levice je, da je bilo dosedanje izvajanje sporazuma nezadovoljivo. V jeseni pričakujemo dosledno spoštovanje sporazuma.

Svet stranke nadalje ugotavlja, da poleg ignoriranja sklenjenih dogovorov delo vlade v zadnjih šestih mesecih zaznamuje močan obrat na desno 

K takšnemu sklepu nas napeljujejo naslednji razlogi:

  • Dohodninska reforma, ki bo javne finance oklestila za 128 milijonov evrov v imenu davčnih odpustkov za 5% najbolje plačnih v državi, ni levosredinska, ampak desna in neoliberalna. 
  • Uvajanje policijskega nadzora nad 1,7 milijona letalskimi potniki v Sloveniji, napoved podvojitve sredstev za SOVO, pošiljanje dronov na mejo s Hrvaško in postavljanje panelne ograje. To so politike desne, avtoritarne vlade. 
  • Vladna podnebna politika je praktično neobstoječa. Skrb za podnebje ni imelo nikakršnega vpliva pri odločitvi za 1,2 milijarde težko investicijo v širitev ljubljanske obvoznice. Okoljsko vzdržnejši javni prevoz pa bo še naprej prepuščen stagnaciji – kljub nedavni napovedi, da bo Ljubljana utrpela najvišji dvig temperature med vsemi evropskimi prestolnicami, 8 dodatnih stopinj do leta 2050. 
  • In nenazadnje, kljub napovedim po socialnem in razvojnem proračunu, se v jeseni napovedujejo rezi v kulturo, ne bo več sredstev za znanost, vlada pa se je poslužila tudi protisocialnih politik, ukinila bi namreč socialni dodatek za aktivnost, ki bi prizadel revne in revne zaposlene. Za razliko od preteklih vlad, ki so varčevale na najšibkejših v času gospodarske krize, aktualna vlada to počne v času konjukture.  

Svet stranke je zato odločen, da Levica ne bo podpirala desne vlade. Desna vlada ne pomeni zgolj vlade, ki jo vodi Janez Janša. Politike in dejanja so tista, ki naredijo vlado levo ali desno in odločitev zadnjih mesecev ne moremo označiti drugače kakor neoliberalnih in avtoritarnih. Vlada zato na vedno več mestih prihaja v konflikt z dogovori, sklenjenimi z Levico. V kolikor Marjan Šarec pričakuje podporo Levice pri proračunih za leti 2020 in 2021, bo morala opustiti te namere in začeti izvajati levosredinsko politiko ter v jeseni dosledno spoštovati zaveze iz sporazuma z Levico. Da bo prišlo do rešitev, ki jih je stara politika kljub letom obljub ni izpolnila kot so pravična obdavčitev kapitala, zagon javne stanovanjske politike in ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Luka Mesec: “Levica ne bo podpirala desne vlade. A desna ni le vlada Janeza Janše, dejanja so tista, ki določijo značaj vlade. Vlado Marjana Šarca vleče na desno. Sporazuma z Levico se ne drži, v njenih politikah se pojavljajo močne neoliberalne in avtoritarne tendence. Levica ne bo podprla proračuna za leti 2020 in 2021, če ne bo vlada te namere opustila ter dosledno spoštovala sporazum z Levico.”

Deli.