Levica Ljubljana: Proti gentrifikaciji Roga – o prihodnosti Roga naj steče javna razprava

Tri mesece po nasilni in nezakoniti deložaciji uporabnikov in uporabnic z območja tovarne Rog bo mestni svet MOL danes mimo javne razprave o prihodnosti tega območja odločal o ustanovitvi javnega zavoda, ki naj bi te prostore odslej upravljal. V Levici nasprotujemo uničenju samoniklega avtonomnega organiziranja na območju Roga, nasilni in nezakoniti deložaciji uporabnikov in uporabnic, uničevanju njihovih osebnih predmetov ter vsiljevanju ustanovitve novega zavoda, ki ne upošteva zgodovine prostorov in potreb dosedanjih uporabnikov in uporabnic. 

Primer Roga je primer nasilne gentrifikacije

Pri ustanovitvi javnega zavoda gre za klasični javni zavod za kulturo, ki ne misli in upošteva prostora, na katerem bo deloval, ne vključuje njegove zgodovine, predvsem pa v ničemer ne nakazuje, da bo ponudil roko nekdanjim uporabnikom in uporabnicam izobraževalnih, kulturnih, umetniških in socialnih aktivnostih, ki so se 15 let vršile na območju Avtonomne tovarne Rog. Avtonomna tovarna Rog je ustvarila bogato dediščino, ki temelji na participaciji, sodelovanju, soupravljanju, skupnostnih prostorih, enakopravnosti in drugih vključujočih praksah. Prostori Tovarne Rog niso dediščina, izpraznjena vsebine. Ne gre za prazen prostor, ampak bo javni zavod – naj to želi ali ne – ta prostor naselil in se bo moral spopasti tudi s to dediščino. Ustanavljanje zavoda po hitrem postopku žal kaže predvsem, da si participacije, vključevanja in sprejemanja mnenj o tem, kaj naj na tem prostoru nastane, MOL niti ne želi.

Priča smo procesu spreminjanja prostora v Ljubljani, predvsem njegove gentrifikacije, elitizacije in turistifikacije. Ti procesi izpodrivajo in uničujejo avtonomno in samoniklo organiziranje ter politično udejstvovanje in ga podrejajo potrebam oblasti, ki preko institucionalnih omejitev in zapovedi reproducira obstoječa družbena razmerja. Mestna oblast želi tudi v primeru rogovske skupnosti kulturno ustvarjanje in oblikovanje politične kritike ter alternative podrediti potrebam mestne oblasti oziroma le-to institucionalizirati, da deluje pod vnaprej postavljenimi pogoji.

Mestna oblast z rušenjem samoorganiziranih avtonomnih prostorov in njihovim nadomeščanjem z institucionalnimi oblikami delovanja razbija in ločuje pripadnike teh skupnosti, jim odvzema možnosti za udejanjanje skupnih interesov ter njihovo delovanje podreja potrebam oblasti in logiki kapitala.

V Levici podpiramo uporabnike in uporabnice Roga in njihove zahteve

V Levici se pridružujemo pozivu uporabnikov in uporabnic Roga, da je bila njihova izselitev protipravna in nasilna in da so bili ob deložaciji uporabnikov in uporabnic uničeni tudi njihovi osebni predmeti, delovna sredstva in umetnine, česar uporabniki in uporabnice niso ponovno prejeli v posest oziroma so prejeli poškodovano in brez odškodnin. Dokler MOL ne predloži pravne podlage za nasilno izselitev, povrne vse odtujene predmete in dokler se vprašanja o prihodnosti območja Rog in možnosti delovanja njegove skupnosti ne razrešijo na vključujoč in demokratičen način, bo svetniški klub Levice v MOL nasprotoval ustanovitvi zavoda, ki naj bi območje upravljal.

Deli.