Levica Ljubljana: Proti nesmiselni sečnji dreves

Lokalni odbor Levice v Ljubljani je včeraj s simbolno akcijo označitve dreves in novinarsko konferenco izrazil nasprotovanje že izvedenim in predvidenim večjim posekom dreves v Ljubljani ter opozoril na nujnost zaščite in širjenja zelenih površin v času podnebne krize. Poseki se izvajajo predvsem v okviru širjenja cestnih površin, kar bo v mesto privabilo še več avtomobilskega prometa in tako še poslabšalo kakovost zraka in bivanjsko okolje v Ljubljani.

Posek na Rožniku brez dovoljenja in napoved podobnega poseka na Grajskem griču

Prebivalke in prebivalce Ljubljane je januarja razburil posek velikega števila dreves v Krajinskem parku Tivoli, rožnik in Šišenski hrib. Po burnem odzivu prebivalk in prebivalcev ter strokovnih in drugih nevladnih organizacij se je izkazalo, da je bil posek izveden brez soglasja Zavoda RS za varstvo narave, zaradi česar je bil s strani Inšpekcije za narave in vode ustavljen. Posekanih je bilo že 200 dreves od napovedanih skoraj 400.

V primeru poseka na Rožniku je pomembno predvsem dejstvo, na katerega opozarjajo tudi strokovnjaki, da mestni gozd poleg gospodarske funkcije gozda opravlja tudi in predvsem socialno in ekološko funkcijo. Ti sta bistvenega pomena tako za ohranjanje neokrnjene narave in čistega ozračja v mestu kot tudi za rekreacijo, druženje in zagotavljanje kakovostnega bivanjskega okolja za prebivalke in prebivalce.

Kljub velikemu nasprotovanju prebivalk in prebivalcev tako velikim posekom je Mestna občina Ljubljana pred časom napovedala podobno velik posek na Grajskem griču. Izveden naj bi bil posek gozdne površine na zahodnem in severnem grajskem pobočju. Razlog za posek naj bi bile nevarnosti erozije in nestabilnost – pa čeprav ravno drevesa po mnenjih strokovnjakov omejujejo erozijo pobočij in njihovo drsenje. Saditev novih dreves namesto posekanih ni predvidena.

Širjenje cestišč na račun mogočnih drevoredov: primera Linhartova in Barjanska

Na Linhartovi cesti se je začela rekonstrukcija prvega dela ceste, ki predvideva razširitev mestne ceste v štiripasovnico. Poleg širitve ceste, ki bo s privabljanjem novega prometa le kratkoročno reševala prometne zastoje, nas je v Levici presenetil tudi nesmiselen posek obstoječega drevoreda.

Strinjamo se s tem, da je treba posodobiti komunalno infrastrukturo in preplastiti tako cestišče kot površine za pešce in kolesarje. A ob tem ostro nasprotujemo širitvi cestišča na račun drevoreda. Padla drevesa naj bi sicer nadomestili z novimi, vendar nadomestna manjša, mlada drevesa še dolgo ne bodo opravljala funkcije v taki meri, kot jih obstoječa. Drevored je nenadomestljiv, daje mogočno senco in skrbi za hladnejšo mikroklimo v četrti ter senči in ohlaja tudi površine za pešce in kolesarje.

Podoben poseg se v naslednjih letih obeta tudi na Barjanski cesti, ki naj bi jo prav tako razširili na račun drevoreda. V Levici tudi temu projektu nasprotujemo. Drevesa v urbanem okolju imajo veliko ekološko in družbeno funkcijo, zato je pomembno, da jih ohranjamo, saj proizvajajo kisik, porabljajo ogljikov dioksid, dušijo hrup, nam dajejo senco, ohlajajo in vlažijo ozračje, zmanjšujejo moč vetra in povečujejo kakovost bivanja.

Levica Ljubljana s simbolno akcijo in pobudami: “Da bo Ljubljana tudi čez 50 let zelena prestolnica!”

V času podnebne krize je ključnega pomena, da ohranimo vsako zeleno površino in drevo ter ne širimo površin za avtomobile, predvsem ne na račun drevoredov. Zato v Levici že ves čas opozarjamo na poseke dreves v Ljubljani, vlagamo svetniške pobude in vprašanja ter apeliramo na ljubljanskega župana Zorana Jankovića in druge pristojne, naj poskrbijo, da bo Ljubljana naziv zelene prestolnice ohranila tudi v prihodnje.

Včeraj pa je bila organizirana simbolna akcija in novinarska konferenca, s katero so ljubljanski mestni svetniki Levice Urška Honzak, Arne Jakob Zakrajšek, Petra Blajhribar Kubo in Ištvan Išt Huzjan ter drugi člani in članice Levice, vključno s poslanko v Državnem zboru Tatjano Greif, opozorili na problematiko sečnje dreves in krčenja zelenih površin v Ljubljani.

“Na Linhartovi cesti smo označili drevesa, ki so namenjena poseku, da lahko tudi mimoidoči vidijo, koliko dreves bo padlo za širitev ceste in dodatno povečevanje količine prometa v Ljubljani. Ne gre samo za Linhartovo cesto, pač pa tudi za Barjansko cesto, Rožnik, Grajski grič, območje Emonike …” je poudaril mestni svetnik in idejni vodja akcije Ištvan Išt Huzjan

Koordinatorka lokalnega odbora Levica Ljubljana in vodja svetniškega kluba Levice v mestnem svetu MOL Urška Honzak pa je dodala: “Pozivamo pristojne, naj prenehajo s sečnjo dreves ter zaščitijo zelene površine v Ljubljani. Da bomo lahko čez leto, pet, deset ali 50 še vedno živeli v Ljubljani – in se ne skuhali od vročine ali zadušili od izpustnih plinov.”

Deli.