Levica Ljubljana: MOL naj ustavi prodajo javnih zemljišč za interese zasebnega kapitala in prepreči gradnjo novih nakupovalnih središč

 

MOL na dražbi prodaja javna zemljišča ob Barjanski cesti, na katerih naj bi zasebni investitor po naših informacijah rad gradil draga in nedostopna stanovanja. V postopku priprave je tudi podrobni prostorki načrt za območje ob Barjanski cesti s katerim občina na željo Avstrijske multinacionalke Spar oziroma njene hčerinske družbe SES Spar European Shopping Centers predvideva gradnjo nakupovalnega središča. V Levici pozivamo občino, da naj na pobudo in za interes multinacionalke Spar ne sprejema njihovim interesom prilagojenih prostorskih načrtov in onemogoči gradnjo novih nakupovalnih središč v Ljubljani. V Levici MOL pozivamo, da naj od prodaje odstopi in zagotovi, da bodo zemljišča uporabljena v skladu s potrebami prebivalk in prebivalcev Ljubljane, ki si namesto novih nakupovalnih središč in elitnih stanovanj želijo in potrebujejo dostopna stanovanja, rekreacijske površine, kulturne in umetniške prostore ter javno dostopne ustanove in zelene površine. Nova gradnja nakupovalnih središč in elitnih stanovanj v Ljubljani je popolnoma zgrešena. Toliko bolj če se za ta namen prodaja zemljišča v javni lasti. Ljubljanska občina se s takšnimi načrti požvižga na potrebe prebivalk in prebivalcev ter ustvarja pogoje za bogatenje domačega in tujega kapitala, ki si s prodajo dragih stanovanj in zaračunavanjem najemnin za trgovine obeta visoke dobičke. Občino pozivamo, da naj nemudoma ustavi postopek prodaje zemljišč v javni lasti in jih nameni za družbeno koristne projekte, kot so javna najemna stanovanja, rekreativne in zelene površine ali drugi projekti – nikakor pa naj jih ne namenja za dobička lačne tuje korporacije in finančne špekulante.

Ljubljana ima dovolj nakupovalnih središč in trgovin

V Levici nasprotujemo spreminjanju mesta v nakupovalno središče, kjer so dobički lastnikov postavljeni pred potrebe prebivalk in prebivalcev. Slovenija je bila že leta 2014 s 373 kvadratnimi metri nakupovalnih površin na tisoč prebivalcev v samem vrhu Evropske unije. Pred nami so bile le Norveška, Švedska in Nizozemska. 

Med tem so seveda zrasla nova nakupovalna središča, tudi v Ljubljani. Spomladi 2020 se je v neposredni bližini dveh obstoječih nakupovalnih središč na Celovški cesti odprlo več kot 30.000 kvadratnih metrov veliko nakupovalno središče Aleja, ki ga je prav tako zgradil SES Spar. SES Spar je gradil tudi nakupovalno središče na Viču, ki se nahaja v neposredni bližini načrtovanega nakupovalnega središča. Na Rudniku, prav tako v neposredni bližini načrtovanega nakupovalnega središča, se za 20.000 kvadratnih metrov povečuje obstoječe nakupovalno središče, ki bo eno izmed največjih v Sloveniji, imelo pa bo tudi največjo parkirno hišo v državi. Poleg navedenih sta tudi v okviru Potniškega centra Emonika in Športnega parka Stožice že načrtovana trgovska centra, slednji v velikosti 90.000 kvadratnih metrov.

Vsak kvadratni meter novih nepotrebnih nakupovalnih površin je prav tako v popolnem nasprotju z zahtevami po zmanjšanju nenehnega trošenja v kontekstu podnebne in okoljske krize. Mesto, ki samo sebe razume kot trajnostno ali “zeleno”, bi moralo prebivalce spodbujati k zmanjšanju potrošnje in drugačnemu preživljanju prostega časa. 

Mesto naj služi potrebam prebivalstva

Mestna občina ni z ničemer utemeljila, kako bo novo nakupovalno središče služilo potrebam prebivalstva. Jasno je samo, da bo Zoran Janković s tem poslom multinacionalki Spar in lastnikom stanovanj zagotovil visoke rente in dobičke. V Levici zahtevamo, da se mestna oblast in prostorski načrti ne prilagajajo potrebam kapitala po akumulaciji dobičkov, ampak izključno potrebam njegovih prebivalk in prebivalcev. 

Podobno kot pri gradnji novega Kolizeja, kjer je Jankovićeva lista skupaj s SDS prodala kulturno dvorano za dobičke zasebnega investitorja, MOL tudi v primeru gradnje nepotrebnih nakupovalnih središč interese kapitala postavlja pred interese ljudi.

MOL naj ustavi postopek dražbe, ki je napovedana za četrtek 21. 10.

Pogoji in pravila javne dražbe, na kateri namerava MOL prodati zemljišča ob Barjanski cesti, jasno določajo, da lahko prodajalec začeti postopek prodaje v celoti ustavi, in sicer kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. Dolžan je le vrniti vplačano varščino brez obresti. V Levici zato mestno oblast in župana Zorana Jankovića pozivamo, da prodajo ustavi.

V nadaljevanju naj občina zagotovi, da bodo zemljišča uporabljena v skladu s potrebami prebivalk in prebivalcev Ljubljane, ki si želijo in potrebujejo dostopna stanovanja, rekreacijske površine, kulturne in umetniške prostore ter javno dostopne ustanove in zelene površine.

Deli.