Vlada si piše pravno podlago za kršitve pravic beguncev

Vlada Janeza Janše zaostruje že tako strogo priseljensko in migrantsko zakonodajo. V Državni zbor je poslala paket sprememb in dopolnitev zakonov, med katerimi sta najpomembnejša Zakon o tujcih in Zakon o mednarodni zaščiti. Značilnost te vlade je zloraba izrednih razmer, s katerimi omejuje življenje in človekove pravice. Takšen način vladanja ji omogoča proste roke pri sprejemanju odločitev, brez da bi o tem odločal Državni zbor kot zakonodajni organ. A tovrstna pooblastila ji za obvladovanje resničnih ali namišljenih izjemnih dogodkov niso dovolj, zato v predlogu spremembe Zakona o tujcih predlaga uvedbo instituta kompleksne krize na področju migracij. Z razglasitvijo kompleksne krize policija pri obravnavi migrantov ne bi več uporabljala Zakona o mednarodni zaščiti, prav tako ne bi več veljale določbe Konvencije o statusu beguncev, katere podpisnica je tudi Republika Slovenija.   

Vlada skuša ponovno uzakoniti določbe, ki bodo lahko začasno suspendirale ustavni red in mednarodne konvencije. O takšnem početju se je že izreklo ustavno sodišče, ki je v zadevi U-I-59/17 z dne 18. septembra spomnilo na načelo nevračanja, zapisano v 18. členu ustave. To namreč prepoveduje izročanje oseb, ki jim grozi nečloveško ravnanje – kamor fizično nasilje in primeri naravnost sadističnega trpinčenja s strani predstavnikov hrvaške in bosanske policije vsekakor spadajo. Naša ustava in mednarodno pravo velevajo, da ima vsak posameznik pravico vstopiti v državo in zaprositi za varstvo – pristojni organi pa morajo zagotoviti pošteno in učinkovito individualno obravnavo. Vlada hoče z določili o kompleksni krizi suspendirati ta načela – v praksi to pomeni suspenz mednarodne Konvencije o statusu beguncev.

Ustvarjanju zakonskih podlag za razglašanje izrednih razmer, ki so protiustavne, in ki začasno ukinjajo del zakonodaje, ki ureja človekove pravice, v Levici ostro nasprotujemo. Zato smo vložili amandma odbora, da se uvedba instituta kompleksne krize na področju migracij črta iz predloga zakona. Ne bomo pristali na to, da vlada samovoljno uvaja kvazi izredna stanja in se tako igra z usodo ljudi, ki bežijo pred različnimi oblikami preganjanja.

Deli.