Kakšno vlado potrebuje Slovenija?

Svet stranke je na seji v ponedeljek, 10. julija 2018, sprejel odločitev, da ne moremo sodelovati z vlado sredine in NSi.
Ugotavljamo namreč, da so pogajanja o mandatarju privedla do konsolidacije neoliberalnega bloka, ki ne bo skrbel za dolgoročni razvoj Slovenije in dobrobit ljudi.
Osnutek koalicijske pogodbe komentiramo zgolj na podlagi delnih informacij iz medijev, saj osnutka kljub dogovoru z Listo Marjana Šarca in kljub ponovljenim prošnjam nikoli nismo prejeli.

 1. Z odločitvijo za sodelovanje z NSi in izključitvijo Levice iz pogajanj je peterica sredinskih strank razkrila vsebinsko usmerjenost. Pokazala je pripravljenost sodelovanja z radikalno neoliberalno stranko, ki zahteva privatizacijo zdravstvenega zavarovanja, ki bi še več javnih sredstev prelila v žepe zasebnih zavarovalnic, ki zahteva razprodajo javnega premoženja, siromašenje javne blagajne z davčnimi darili najbogatejšim in dodatno širjenje prekarnosti ter spodkopavanje delavskih pravic.
 2. Koalicija v nastajanju bo nadaljevala z brezglavo razprodajo javnega premoženja, začenši z NLB. S prodajo javnega premoženja pod ceno, kot je bila praksa do sedaj, bo javno blagajno oškodovala za več milijard evrov, omogočila odtekanje denarja v davčne oaze in ogrozila delovna mesta. Spomnimo na primere privatizacije Heliosa, ki mu je sledilo odpuščanje in šikaniranje sindikalistov, Mercatorja, ki ga je novi lastnik brezglavo zadolžil, NKBM, ki jo je država špekulativnemu finančnemu skladu prodala za 250 milijonov evrov po tem, ko jo je dokapitalizirala za 870 milijonov evrov, Adria tehnike, kjer je vodstvo prekinilo kolektivno pogodbo, odpuščalo sindikalne predstavnike in kjer šikanira zaposlene z grožnjami o odpovedi pogodbe.
 3. Na področju zdravstva namerava koalicija v nastajanju spodbujati pretakanje javnega denarja v žepe zasebnikov s privatizacijo zdravstvenega zavarovanja in izdatnim subvencioniranjem zasebnih ponudnikov zdravstvenih storitev.
 4. Z davčnimi darili najbogatejšim bo ustvarjala luknjo v proračunu in pospeševala naraščanje dohodkovne neenakosti. Medtem ko bo elita prejemala davčna darila, pa bomo vsi ostali v dar prejeli večjo negotovost in strah za preživetje, saj bo predvidena reforma delovnopravne zakonodaje olajšala odpuščanje.

Zaradi vsebinskih usmeritev koalicije in očitne nepripravljenosti neoliberalnega bloka za sodelovanje z Levico ne moremo ponuditi podpore takšni vladi.

Bomo pa vedno pripravljeni sodelovati s strankami, ki bodo na prvo mesto postavile razvoj in blaginjo. Sodelovanje se nam bo zdelo smiselno, če bomo lahko po tej poti:

 1. Nemudoma zaustavili privatizacijske postopke, zagotovili sodelovanje zaposlenih in civilne družbe pri upravljanju javnega premoženja ter sprejeli novo strategijo upravljanja kapitalskih naložb države, ki bo v prvi plan postavila socialne in okoljske standarde ter skladen regionalni razvoj Slovenije.
 2. Poskrbeli za dvig plač, začenši z najnižjimi, okrepili nadzor nad kršitvami delavskih pravic in se zoperstavili širjenju prekarnosti ter dvignili minimalno plačo in iz njene definicije izločili vse dodatke.
 3. Dvignili socialne prejemke in pokojnine.
 4. Spodbujali sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij in njihovo udeležbo pri dobičku.
 5. Izpeljali davčno reformo, ki ne bo pisana na kožo zgolj najbogatejšim, temveč bo davčna bremena pravično razdelila in zagotovila nujno potreba sredstva za okrepitev socialne države in javnih storitev. V ta namen predlagamo progresivno obdavčitev premoženja, vključitev davkov od kapitala v skupno osnovo za dohodnino, dvig davka na dobiček na evropsko povprečje in obdavčitev transakcij v davčne oaze.
 6. 1,2 milijarde evrov namenili za razvoj, ne orožje. Ta sredstva je treba vložiti v znanost, izobraževanje in zdravstvo, ne pa pokloniti tujim orožarskim lobijem.
 7. Drugi tir zgradili brez nepotrebnega sodelovanja madžarskega kapitala
 8. Ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga nadomestili s solidarnostno dajatvijo ter okrepili javni zdravstveni sistem z vlaganji v modernizacijo zdravstvenih domov in bolnišnic, omejitvijo dopolnilnega dela v zasebnem sektorju zdravnikom, zaposlenim v javnem sektorju.
 9. Odločno ukrepali za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in zmanjševanje onesnaževanja ter izdelali načrt za socialno pravičen prehod na obnovljive vire energije.
 10. Po 25 letih končno vzpostavili javen stanovanjski program in obrzdali cene najemnin.
 11. Modernizirali javni prevoz, investirali v železniško omrežje, olajšali prestope med različnimi tipi prevoza, da bi prebivalcem, ki se na delo ali študij vsakodnevno vozijo, omogočili trajnostno in cenovno dostopno mobilnost.
Deli.