Kaj se lahko socialisti 21. stoletja naučimo od oktobrske revolucije?

Kaj se lahko naučimo od oktobrske revolucije 100 let pozneje, si lahko ogledate v prispevku dr. Marka Kržana.

DOSEŽKI REVOLUCIJE: Boljševiki so na današnji dan izvršili prevrat. Z njim so oblast dokončno prenesli z meščanskega aparata na nove demokratične organe – sovjete. Z razlastitvijo kapitalistov so odpravili pogoje razrednega izkoriščanja ter pripravili možnost za razvoj socialistične demokracije in socialističnega produkcijskega načina.

KONTRAREVOLUCIJA: Napredne sile so v državljanski vojni porazile belo gardo, tj. vojsko kmetov in nekdanjih oficirjev, ki jih je buržoazija zlorabila za to, da bi si povrnila privilegije. Po zmagi se je pokazalo, da razvoj socializma ovira še ena družbena skupina, na katero ni nihče računal – birokracija. Kljub odporu Lenina, Trockega, Leve opozicije in ogromnega števila socialistov si je birokracija nasilno (čistke) podredila delavski razred in utrdila kontrarevolucionarni sistem oblasti (stalinizem).

NAUKI REVOLUCIJE: Vsaka generacija doživi vsaj eno s sistemsko krizo kapitalizma, ki organiziranim množicam omogoči prevzem oblasti in začetek razvoja socializma. V revolucionarni situaciji po 1. svetovni vojni so le boljševiki opravili nalogo organiziranja množic. Dejstvo, da zahodnoevropski socialdemokrati niso izvedli revolucije, je imelo katastrofalne posledice: izolacijo SZ in nastanek skrajne oblike imperializma – fašizma. Oktobrska revolucija je spet pokazala (kot prej francoska), da prevrat v moderni družbi sproži birokratsko reakcijo tako na ravni države kot znotraj revolucionarne organizacije. Socialistične organizacije morajo zato že v okviru kapitalizma razviti socialistično demokracijo, da jo po prevratu razširijo na celotno družbo.

Deli.