Zakonodaja otežuje zmanjševanje energetske revščine

V Levici smo danes na Vlado RS naslovili pobudo s področja zmanjševanja energetske revščine v Sloveniji. Pobuda je dostopna tukaj.

Revščina je glavni razlog, da veliko gospodinjstev ne zmore plačevati položnic za porabo električne energije in zemeljskega plina, dveh izmed najbolj pogostih načinov ogrevanja prostorov pri nas. Po podatkih iz Poročila o stanju na področju energetike v Sloveniji 2017 je bilo v Sloveniji v letu 2017 zaradi neplačila električne energije izvedenih 5770 odklopov gospodinjskih odjemalcev, zaradi neplačila zemeljskega plina pa 427 odklopov gospodinjskih odjemalcev.

Do odklopov energetskih virov najranljivejšim prebivalcem zaradi neplačila prihaja kljub obstoječem institutu nujne oskrbe, ki ga določa Energetski zakon. Slednji določa, v skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, da je do nujne oskrbe z električno energijo upravičen ranljivi odjemalec.

Da je institut nujne oskrbe, kljub možnosti, ki jo ponuja, zaradi previsoko postavljenih kriterijev, slabe informiranosti in neskladnosti s prejemkom DSP, mrtva črka na papirju, potrjujejo tudi na Agenciji za energijo. Po dostopnih podatkih je pravico do nujne oskrbe v letu 2017 uveljavilo le 20 odjemalcev zemeljskega plina, na področju električne energije pa niti eden.  

V Levici zato Vladi RS predlagamo, da se:

  1. poenostavijo postopki in pravila za uveljavljanje nujne oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom;
  2. odpravi izključevanje uveljavljanja pravice do nujne oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom na podlagi prejemanja denarne socialne pomoči;
  3. in uvede obvezno obveščanje o možnosti uveljavljanja pravice do nujne oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom.
Deli.