Dvig oskrbnin v domovih za starejše je nesprejemljiv!

V sredo podpisani dogovor o dvigu plač, ki naj bi med drugim dvignil plače najslabše plačanim v domovih za starejše, očitno ne bo financiran iz državnega proračuna, ampak iz žepov starostnikov in njihovih družin, ki si že tako komaj privoščijo bivanje v vedno dražjih domovih za starejše, ki jih ta vlada pospešeno privatizira.

Vlada je ob sprejemanju dogovora Skupnosti socialnih zavodov, Sindikatu upokojencev in Sindikatu zdravstva in socialnega varstva zamolčala, da bodo dvig plač v resnici financirali oskrbovanci. Predvsem upokojenci in upokojenke, med katerimi jih skoraj 100 tisoč prejema pokojnino pod 500 evri, skoraj 150 tisoč pokojnino pod 600 evri in skoraj 300 tisoč pod 700 evri. Pri tem, da povprečna mesečna oskrba znaša 680 evrov.
Ministrstvo napoveduje, da se bodo oskrbnine, ki za osnovno oskrbo v domovih znašajo tudi 1000 evrov in več, dvignile tudi za 5,6 %. Popolnoma nedopustno je, da se breme pravičnega plačila prenaša na eno izmed socialno najbolj ranljivih skupin v državi.

V Levici zato predlagamo amandma k spremembi proračuna za leto 2022, ki zagotavlja 16 milijonov evrov proračunskih sredstev za dvige plač, ki jih predvideva v sredo parafiran dogovor.

Deli.