Državni svet v bran nepremičninskim profitom

Poslanke in poslanci Državnega zbora so v petek izglasovali novelo zakona o nepremičninskem posredovanju, s katero omejujemo stroške nepremičninskega posredovanja, ki jih nepremičninske agencije (lahko) zaračunavajo svojim strankam.

Ker pa predstavniki kapitala ne pristajajo na omejitev višine plačila za posredovanje pri najemu, ki bi najemnikom omogočila cenejši dostop do tržnih najemnih stanovanj, je Gospodarska zbornica preko svojih predstavnikov v Državnem svetu danes dosegla izglasovanje odložilnega veta na sprejete spremembe.

  • GZS pravi, da uvajamo dodatno regulacijo na področju, ki je neregulirano. To ne drži. Že dejstvo, da imamo v veljavi Zakona o nepremičninskem posredovanju, kaže na to, da država že leta prepoznava nujnost regulacije teh storitev. V veljavi je tudi že določanje najvišje cene plačila za nepremičninsko posredovanje. V Levici ne uvajamo nove regulacije, ampak zgolj dodatno reguliramo še višino plačila za posredovanje pri najemu nepremičnine. Da je to potrebno, pokaže že zelo površen pregled trga.
  • GZS pravi, da se z ukinitvijo možnosti delitve plačila znižala pravna varnost za najemnike in kupce. Tudi to ne drži. Vse obveznosti, ki jih ima posrednik po zakonu o nepremičninah, ostajajo nespremenjene. Zgolj se črta določba, ki omogoča možnost delitve plačila provizije. Poleg tega pa je vsakomur, ki je bil kadarkoli udeležen pri najemu ali nakupu stanovanja preko posrednikov, jasno, da ti ščitijo zgolj naročnika storitve.
  • GZS pravi, da se bo z omejitvijo višine plačila za posredovanje pri najemu povečalo posredovanje na črno. To je je malo verjetno in tudi v argumentaciji GZS ne gre dlje od hipoteze. Glede na to, da se bo s tem znižal strošek nepremičninskega posredovanja, lahko pri lastnikih nepremičnin pričakujemo kvečjemu večje povpraševanje za nepremičninsko posredovanje. Z omejitvijo plačila na največ eno mesečno najemnino bodo najemodajalci plačali največ toliko, kolikor že plačajo sedaj, verjetno pa bodo plačali celo manj.
  • GZS tudi pravi, da bo najemodajalec oziroma prodajalec vedno prevalil del stroška za posredovanje na najemnika. Trenutno se za posredovanje pri najemu zaračuna dve mesečni najemnini. Eno plača najemodajalec, drugo najemnik. V Levici z zakonom omejujemo višino provizije na eno najemnino, v celoti pa jo bo plačal najemodajalec. Za najemodajalca se ne bo spremenilo nič, najemnik pa bo plačal precej manj.
Deli.