Vlada naj zavrne dvig cen oskrbe v domovih za ostarele

S 1. januarjem 2020 so se oskrbnine za stanovalce nekaterih domov za starejše povišale zaradi zvišanja plač zaposlenih. Redna uskladitev cen se obeta že marca. Kot razlog za dvig cen se največkrat napačno omenja dvig minimalne plače in izločitev dodatkov, ki so določeni z novelo Zakona o minimalni plači. Spremembe minimalne plače niso vzrok za cene storitev v domovih za starejše, temveč zgolj dajejo legitimnost za povečan dvig. Ta legitimacija svojo pravno formo najde v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Za izredni dvig cen torej ni kriva minimalna plača, temveč pravilnik, ki omogoča prevlado profitnega interesa na področju socialnega varstva. Taisti pravilnik omogoča tudi, da koncesionarji privilegirano zaračunavajo (za kar 28 odstotkov) višje cene storitev, kar ustvarja nepotrebno konkurenco na področju, kjer bi morala veljati solidarnost. Zato je valiti krivdo za dvig cen na slabo plačan in preobremenjen kader enostavno sramotno.

Ob napovedanem dvigu oskrbnin je treba tudi opozoriti, da Ministrstvo za zdravje še vedno ni pripravilo Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi naslovil obstoječe težave in uredilo področje dolgotrajne oskrbe. V Sloveniji namreč kar 160.000 upokojencev prejema pokojnino nižjo od praga tveganja revščine in si ne more privoščiti niti obstoječih cen v domovih za ostarele, zaradi česar zapadajo v revščino znotraj struktur institucionalnega varstva. To pomeni, da naš pokojninski sistem ne zagotavlja socialne varnosti večjem delu upokojenske populacije, vladna mini pokojninska reforma ZPIZ-2I pa tega ni niti naslovila niti spremenila.  

Ker mora dvig cen za oskrbnine  na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih potrditi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v Levici pozivamo Vlado RS, da nemudoma zavrne vloge za dvig cen oskrbe v domovih za starejše in posebnih zavodih ter nemudoma pripravi zakon o dolgotrajni oskrbi in z njim poskrbi, da izvajalci oskrbe ne bodo v konkurenčnem odnosu, da bo oskrba univerzalna in nediskriminatorna, ter da bodo delavci v oskrbi plačani pošteno in dostojno.

Deli.