Predlog Levice sprejet: pripravljamo obdavčitev digitalnih gigantov

Danes je na predlog Levice Odbor za finance sprejel sklep, da bo Slovenija naslednje leto uvedla davek na digitalne storitve. Evropejce in Slovence izmikanje plačevanju davkov vsako leto stane milijarde evrov. Eden od največjih problemov so t.i. digitalna podjetja, ki zaradi narave svojih storitev dobičke v državah, kjer jih ustvarjajo, prikrivajo, prikažejo pa jih v davčnih oazah. Da bi pravično obdavčili digitalne gigante, kot so Google, Amazon, Facebook in Apple, je EK v začetku lanskega leta pripravila predlog davka na digitalne storitve (DDS), ki pa je bil zaradi nasprotovanja nekaterih držav zavrnjen. Danes je Levica dosegla, da bo Slovenija, po zgledu Francije, Avstrije, Nemčije, Španije, Poljske in Velike Britanije, davek na digitalne storitve začela uvajati sama.

Rekordno visoki dobički, rekordno nizki davki

Številne študije so pokazale, da so digitalni giganti kot so Apple, Google, Amazon in Facebook, ki se po dohodkih in tržni vrednosti umeščajo na sam vrh največjih in najbolj dobičkonosnih podjetij na svetu, hkrati absolutni prvaki v neplačevanju davkov. Apple je po oceni raziskave iz leta 2018 v EU v obdobju 2015-2017, plačal zgolj 0,7% davka na dobiček. Delež davkov v celotnem dohodku Facebooka v letih 2013-2015 pa je ocenjen na pičlih 0,03 do 0,1%. Na račun davčnih odpustkov digitalnim multinacionalkam državne blagajne Slovenije in drugih držav izgubljajo milijarde, s katerimi bi bilo možno financirati javno zdravstvo, šolstvo in socialne storitve. Kot prvi korak k reševanju tega problema je EK pripravila predlog uvedbe DDS s 3% stopnjo. Z njim bi bila obdavčena digitalna podjetja, ki letno ustvarijo nad 750 mio EUR prihodkov na globalni ravni ter imajo vsaj 50 mio EUR prihodkov od digitalnih storitev v EU. Kljub padcu direktive so številne države EU po vzoru evropske direktive, DDS že začele uvajati same. Slovenska vlada je predolgo stopicljala na mestu in pasivno čakala, da se problem razreši na ravni EU ali OECD, čeprav je že dalj časa jasno, da bo konsenz na mednarodni ravni nemogoče doseči v doglednem času.  

Luka Mesec: »Vsi državljani smo po zakonu dolžni plačevati davke. Digitalne multinacionalke pa se gibljejo v sivi coni, kjer se plačilu davkov zlahka izognejo. Tako ustvarjate svet, kjer davke plačujeta le še nižji in srednji razred, bogatim in multinacionalkam pa dopuščate izmikanje. Z obdavčitvijo digitalnih gigantov bi denar, ki se trenutno steka v davčne oaze, lahko porabili za financiranje javnega šolstva, zdravstva ali pokojnin.«

Digitalni giganti bodo davke začeli plačevati naslednje leto

Na današnji seji Odbora za finance smo pokazali na zastarelo in neustrezno davčno zakonodajo, ki omogoča številne nepravične prakse digitalnih gigantov, ki poslujejo tudi na slovenskih tleh. S tem predstavljajo nelojalno konkurenco domačim podjetjem, državni proračun pa prikrajšajo za milijone evrov.Odbor je po razpravi z 11 glasovi za in 1 glasom proti potrdil naslednji sklep:    

Odbor za finance predlaga Vladi Republike Slovenije, da do 1. 4. 2020 v obravnavo Državnemu zboru posreduje predlog zakona s katerim bi na območju Republike Slovenije uvedli davek na digitalne storitve s 1.9. 2020.

Luka Mesec: »Danes smo dosegli pomemben korak k obdavčitvi digitalnih multinacionalk, ki dobičke skrivajo v davčnih oazah. Naslednje leto bo konec skrivanja milijonov evrov dobičkov, ki jih digitalni giganti, zaslužijo v Sloveniji, ki trenutno tu ne plačajo nobenega davka, niti DDV.«

Deli.