Davčne oaze so tudi problem Slovenije

Na današnji skupni seji Odbora za finance in monetarno politiko ter Odbora za pravosodje smo v Združeni levici na podlagi razkritja “Panamski dokumenti” pozvali vlado, naj bolj aktivno pristopi k omejevanju kraje denarja preko davčnih oaz. Kljub vsem informacijam, pa se koalicija ni pustila prepričati in ni podprla nobenega od predlaganih sklepov.

Sekretarja z ministrstva za finance sta predstavila napore, da bi omejeli ilegalne finančne transakcije, minister za pravosodje pa je priznal, da obstajajo velike sistemske omejitve in da so davčne oaze sestavni del globalnega kapitalizma. V Združeni levici smo vlado pozvali, naj pripravi natančno poročilo, kako uspešni so dosedanji ukrepi in naj pripravi nadaljne ukrepe: register dejanskih lastnikov, ki bi bil dostopen javnosti, preuči možnost avtomatskega odteglaja pri poslovanju z davčnimi oazami in se na mednarodnem področju zavzame za večjo transparentnost.

Na seji smo opozorili, da niso problematični le nelegalni transferji pranja denarja, ki se ga poslužujejo kriminalne združbe, ampak da je v enaki meri problematično zakonito odlivanje denarja v davčne oaze, ki se ne steka le na karibske otoke, temveč tudi v Luksemburg, Ciper in Irsko. Gre za izjemno družbeno škodljivo in nepravično prasko, s katero kapital in bogati z izogibanjem davkov jemljejo denar ljudem, ki so na izgubi zaradi slabših zdravstvenih, izobraževalnih in socialnih storitev. Hkrati pa so zato revnejši višje obdavčeni, prav tako pa prav ti plačajo ceno zategovanja pasu, saj so proračuni izčrpani ravno zaradi davčnega izogibanja in utaj.

Vsi ti argumenti pa niso prepričali ne koalicije, ne desne opozicije. Na predlog slednje je bil izglasovan sklep, da naj vlada pripravi seznam podjetji v državni lasti, ki poslujejo z davčnimi oazami. Predlog smo v Združeni levici podprli, saj pri davčnih oazah ne bi smelo biti izjem, zgovorno pa je, da na desnici odtekanja denarja s strani zasebnih oseb in korporacij ne tretirajo kot enako problematičnega.

V Združeni levici bomo še naprej opozarjali in se aktivno zavzemali, da čim bolj omejimo krajo denarja preko davčnih oaz.

Deli.