Ob dnevu državnosti

Letošnji dan državnosti Slovenija praznuje izza ograj. Desnica, ki toliko daje na ta praznik, pred lastnimi državljani zapira Trg republike – torej prostor, na katerem je bila slovenska državnost leta 1991 sploh rojena.

Tri desetletja kasneje še vedno gledamo ene in iste obraze, kako se trepljajo in si pripisujejo zasluge. V resnici pa je bila odcepitev Slovenije od Jugoslavije posledica nezmožnosti reševanja ekonomske in politične krizo osemdesetih. Ob odsotnosti prepričljivega načrta za ohranitev socialistične ureditve in brez političnih sil, ki bi se zanjo borili, se je kot naravno vsiljevalo posnemanje zahodnih zgledov.

Dejstvo je, da je bila Jugoslavija kot socialistični projekt mrtva že dolga leta, preden so jo dokončno razklali nasilni nacionalistični spopadi. Novim političnim voditeljem od Beograda prek Zagreba do Ljubljane je bilo kljub medsebojnim nacionalističnim sporom skupno to, da niso puščali nobenega dvoma o nujnosti “liberalizacije”. Besede, za katero sta se skrivali razgradnja družbene lastnine in uvedba kapitalističnih družbenih odnosov.

To je vodilo v izgubo samozadostnosti, v privatizacijo nekoč skupnega bogastva in v neoliberalne reforme, ki se še danes zažirajo v življenjski standard navadnih ljudi povsod po nekdanji skupni državi.

Iz družbe, ki je bila nekoč upravičeno ponosna na svojo samostojnost in neodvisnost, smo postali družba, ki je izgubila kapacitete za samostojno delovanje. To se je navsezadnje boleče pokazalo ob izbruhu epidemije v začetku leta. V času, ko so naše zaveznice druga drugi kradle medicinski material, nismo bili zmožni normalno pripeljati – kaj šele sami proizvesti v zadostnih količinah – nečesa tako preprostega, kot je tekstilna maska. Da o ventilatorjih in drugi opremi niti ne govorimo.

Medtem pa vse okoli nas rastejo ograje, na trgu in na meji in v raznoraznih odlokih, s katerimi vlada izrednih razmer ne rešuje, ampak jih ustvarja.

Vlada nam s tem sporoča, da nismo dobrodošli v lastni državi. Edini način, kako resnično praznovati dan državnosti, je torej ta, da si državnost šele izborimo.

Deli.