Pismo podpore shodu Za naravo ob Sočo

To soboto bo vse od izvira Soče pa do Anhovega potekala protestna akcija Za naravo ob Sočo. Svoje člane in podpornike na Goriškem in drugod pozivamo, da po svojih močeh podprejo akcijo. V Levici smo se namreč v preteklosti že spoprijeli z največjim problemom ob reki Soči: sosežigom odpadkov v cementarni v Anhovem.

Čeprav prebivalci občine Kanal ob Soči že dolga leta opozarjajo na svoje zdravstvene in okoljske težave, so bili vedno sistematično preslišani, Salonit Anhovo pa je s svojo dejavnostjo nemoteno nadaljeval, emisije pa celo povečeval. Nerazumevanje politike se začne že pri nepoznavanju razlike med “sežigalnicami” in “sosežigalnicami”. Medtem ko sežigalnica v Celju sežge približno 30.000 ton odpadkov na leto, sosežigalnica v Anhovem sežge kar 100.000 ton, sodu pa je izbila dno prošnja pri agenciji za okolje za povečanje sosežiga za dodatnih 25 odstotkov.

Februarja letos smo zaradi onesnaženosti srednje soške doline sklicali sejo odborov za zdravstvo in infrastrukturo, na katerih je bilo vladi naloženo nekaj sklepov, med katerimi bi jih morala nekaj urediti že v naslednjih šestih mesecih: da vlada preuči možnosti izenačitve dovoljenih emisij sežigalnic in sosežigalnic, da prenose nadzor nad emisijami od podjetij samih na državo ter da pripravi zakonodajo za zaščito degradiranih območij. Izmed naštetega ni bilo do roka v avgustu 2020 storjenega popolnoma nič. Ministra za okolje Andrej Vizjak še dolguje odgovor, kako potekajo postopki v zvezi z izvrševanjem sklepov in kdaj lahko pričakujemo rešitve. 

Prebivalce Anhovega pa je to poletje doletela še ena okoljska nesreča: onesnaženje pitne vode. Do incidenta je prišlo 24. julija zjutraj, potem ko je zaradi napake pri obratovanju industrijske čistilne naprave družbe Eternit odpadna voda odtekala v vodovodno omrežje. Zaradi onesnaženja vode je bilo resno ogroženo zdravje prebivalcev, dalj časa pa so ostali tudi brez pitne vode iz vodovoda. Tudi ta dogodek opozarja na resnost nevarnosti industrijskega onesnaževanja, ki lahko prinese daljnoročne posledice.

Ni pošteno do prebivalcev Anhovega, da se je desetletja na njihovo škodo gradila gospodarska rast, zdaj pa država ne poskrbi za sanacijo njihovega kraja – enako kot so samim sebi prepuščeni zasavski revirji, celjska in mežiška kotlina ter mnogi drugi konci Slovenije. V resnici je nujna celovita zaščita reke Soče ob celotnem toku reke, ne zgolj v Anhovem, kjer je stanje resnično alarmantno. Soške doline bi morale biti zgled sožitja bivanja prebivalcev z ekosistemom, katerega del so.

Zato še enkrat poziv k protestni akciji ob Soči. Zbor za akcijo v Anhovem je v soboto ob 16h na parkirišču tamkajšnje industrijske cone, od koder bomo vsi skupaj odšli na protestni pohod med Anhovim in Desklami predstavit zahteve iniciative Eko Anhovo in dolina Soče in izkazat solidarnost z lokalnimi prebivalci.

Za čist zrak v dolini Soče!

Deli.