Ustavno sodišče začelo s presojo ustavnosti 780-milijonskega orožarskega zakona.

Danes je Ustavno sodišče pričelo z obravnavo zahteve Luke Mesca za presojo ustavnosti zakona, s katerim vlada v času največje zdravstvene, socialne in gospodarske krize v Sloveniji namenja dodatnih 780 milijonov evrov za nakup oklepnikov in drugega orožja.

Kaj si o zgrešenih vladnih prioritetah mislijo prebivalci Slovenije, se je jasno pokazalo konec leta 2020, ko je podporo za sklic referenduma v petih dneh namesto zahtevanih 2.500 podpisalo več kot 30 tisoč državljanov in državljank.

Vlada Janeza Janše se je zato odločila, da referendum protiustavno prepove, s tem pa onemogoči pravico ljudstva do prevpraševanja odločitev oblasti. Na kocki tako ni več samo še en v dolgi zgodovini zgrešenih vojaških nakupov – na kocki sta suverenost ljudstva in naša temeljna demokratična ureditev.

V Levici smo se zavezali, da bomo ustavno ureditev in demokratične pravice državljanov in državljank branili z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Zato smo najprej na Ustavno sodišče skupaj z opozicijskimi strankami vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o prepovedi referenduma, nato pa je še Luka Mesec na Ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti 780 milijonov evrov težkega orožarskega zakona. 

V nasprotju s trditvami ministra Tonina orožarski zakon ne sodi med izjeme, naštete v prvi alineji 90. člena ustave, ki prepoveduje referendume o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. Zakon ni bil obravnavan po nujnem postopku – njegovo sprejemanje v Državnem zboru je trajalo kar pet mesecev, medtem ko bodo ukrepi iz predloga zakona uresničeni šele po šestih letih. Zakon veliko večino od 780 milijonov evrov namenja izgradnji dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin, ki sta namenjeni delovanju v Natovih ekspedicijskih korpusih v tujini, s katerimi se ne branijo niti Slovenija niti druge države članice Nata, ampak se uresničujejo imperialni interesi Natovih velesil. O tem, da to ni »nujen« ukrep za obrambo države, priča tudi dejstvo, da Nato izgradnjo teh bataljonskih bojnih skupin od Slovenije zahteva do leta 2036.

V 33-stranski zahtevi za oceno ustavnosti, katero je Ustavno sodišče začelo obravnavati danes, je Luka Mesec predlagal začasno zadržanje izvajanja in razveljavitev vladnega orožarskega zakona, saj je sprejeti zakon:

  • v nasprotju s prvo alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč;
  • v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, ki jo državljanke in državljani izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno;
  • v nasprotju s 44. členom Ustave Republike Slovenije, ki določa, da ima vsak državljan pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev.

V tehtanju med orožarskimi posli vlade in pravico prebivalcev do sklica referenduma zato pričakujemo, da bodo ustavni sodniki jasno razveljavili protiustavno sprejeti zakon in odločili v korist prebivalcev Slovenije. Taisti ustavni sodniki, ki v preteklosti niso imeli nikakršnih težav s tem, da dovoljujejo celo takšne referendume, ki so omejevali državljanske svoboščine družbenih skupin, kot so samske ženske ali istospolno usmerjeni.

V Levici tako pospešeno nadaljujemo s pripravami za drugo fazo zbiranja podpisov, v kateri bomo morali zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Ne bodo nas utišali!

Deli.