Zahtevamo dostojne socialne prejemke in varstvo delavskih pravic!

Vlada z nizko obdavčitvijo visokih dohodkov, kapitala in premoženja siromaši tako proračun kot socialni blagajni. Ker so prihodki države majhni, je škoda zaradi napačnih prioritet toliko večja. Jasno je, da vlada ni sposobna izvesti potrebnih radikalnih sprememb. Zahtevamo pa, da odpravi vsaj najhujše anomalije. Ne pristajamo na to, da bi socialni prejemki krili le 75 % najnujnejših potreb. Ne pristajamo na to, da se s stradanjem delovne inšpekcije, omogočajo sistematične kršitve delavskih pravic.

Kje so rezerve?

Čeprav nas oblast stalno prepričuje o nasprotnem, davki v Sloveniji niso previsoki. Sosednja Avstrija z njimi zbere skoraj 44 % BDP-ja sredstev, Slovenija le 37 %. Razliko plačujemo prebivalci preko dopolnilnih zavarovanj, plačevanja zdravstvenih in socialnih storitev, skratka vseh osnovnih storitev, ki nam jih osiromašena socialna država ne zagotavlja več. Prva velika rezerva je zato pravična obdavčitev kapitala, premoženja in visokih dohodkov. Na teh področjih je Slovenija na repu EU-ja. Druga velika rezerva je preusmeritev sredstev za oboroževanje, subvencioniranje kapitala in birokracijo v sektorje, ki zagotavljajo blaginjo ljudi. Slovenija za vojsko in represivni aparat nameni precej več kot Avstrija (5,1 % proti 3,8 % vseh izdatkov), za zdravje in socialno zaščito pa bistveno manj (14 % proti 15,5 % za zdravje in 24 % proti 36 % za socialno zaščito). Novi proračun ta razmerja še poslabšuje!

Prva zahteva Levice: socialna pomoč mora kriti vsaj minimalne življenjske stroške

V Levici se ne slepimo, da bo ta vlada izvedla kakršnekoli od nujnih radikalnih sprememb. Ne pristajamo pa na to, da ne izvršuje niti osnovnih funkcij po ustavi. Ministrstvo za delo je 27. oktobra objavilo izračun življenjskih stroškov, ki je pokazal, da odrasla oseba za preživetje dolgoročno potrebuje 613 EUR, kratkoročno pa 442 EUR na mesec (t. i. »osnovni minimalni življenjski stroški«). Ministrstvo kljub temu predlaga osnovni znesek socialne pomoči v višini 331 EUR oziroma zgolj 75 % ugotovljenih stroškov! – V Levici takšne birokratske odločitve o pravicah 70.000 naših sodržavljanov ostro zavračamo! V okviru obravnave proračuna bomo zahtevali, da socialna pomoč najpozneje v letu 2019 doseže 100 % tega zneska! Z novelo zakona o minimalni plači pa predlagamo, da je istega leta minimalna plača v Sloveniji 700€ neto.

Miha Kordiš: »Ministrica za delo očitno misli, da si socialno ogroženi zaslužijo samo 75 % socialne države. Ministrstvo se ne bori proti revščini, ampak izvaja socialni damping. Pri nas so plače katastrofalno nizke zato, ker država ljudi sili, da sprejmejo tudi najbolj prekarno in celo nezakonito delo. Boj za višje plače se začne z bojem za višje socialne prejemke!«

Druga zahteva Levice: več delovnih inšpektorjev za preprečevanje nezakonitega izkoriščanja

Da vlada zavestno dopušča grobe zlorabe na trgu dela, dokazuje tudi hiranje delovne inšpekcije. Od leta 2008 se je število delovnih inšpektorjev zmanjšalo z 87 na 78, od tega jih je samo 42 pristojnih za kršitve delavskih pravic. Ta peščica naj bi varovala 850.000 delavcev in nadzirala skoraj 200.000 poslovnih subjektov. Kljub katastrofalnemu položaju in čeprav je na predlog Levice odbor za delo sprejel sklep, da je treba zaposliti 20 novih inšpektorjev, vlada ni zagotovila niti sredstev, niti zakonske podlage za to. Levica bo zato predlagala povečanje proračunskih sredstev in odpravo omejitev zaposlovanja za inšpekcijske službe v Zakonu o izvrševanju proračuna.

Miha Kordiš: »42 inšpektorjev za 200.000 poslovnih subjektov se sliši kot slaba šala, vendar je to naša resničnost. Množične kršitve delavskih pravic niso naključje. V veliki meri so posledica zavestnega siromašenja nadzornih organov. Zaposlitev 20 novih inšpektorjev, ki jih je na predlog Levice zahteval Državni zbor, ne bi stala veliko. A sredstev za to v proračuni ni. Problem pa ni pomanjkanje denarja, ampak pomanjkanje politične volje za to, da bi preprečili nezakonito izkoriščanje!«

Deli.