Plastične vrečke naj romajo na smetišče zgodovine

Onesnaženost s plastiko je dosegla vse kotičke planeta. Okolju je treba, preden bo prepozno, dati prednost pred dobički plastične industrije. Treba je omejiti uporabo plastičnih vrečk in drugih izdelkov za enkratno uporabo ter jih nadomestiti z izdelki za večkratno uporabo iz okolju prijaznih materialov. V Levici zato predlagamo prepoved plastičnih vrečk, plastičnega pribora za enkratno uporabo ter izdelkov, ki vsebujejo mikroplastiko.

Plastične vrečke: 20 minut uporabe, stoletja onesnaževanja

Povprečni čas uporabe plastične vrečke je 20 minut. Plastične vrečke potrošniki v trgovini kupijo, prinesejo domov in zavržejo. Medtem razgradnja plastičnih vrečk v povprečju traja od nekaj 100 do tisoč let. Še posebej so problematične tanke plastične vrečke (z debelino stene manj kot 15 mikronov). Te so skoraj brez izjeme uporabljene samo enkrat.

Poleg plastičnih vrečk največji problem pri odpadni plastiki predstavljajo kozarci, krožnik pribor in druge stvari za enkratno uporabo. Vsi ti izdelki so lahko nadomestljivi z izdelki iz okolju prijaznih materialov in izdelki za večkratno uporabo. A prosti trg tega ne bo naredil, tako kot se ne bo boril proti podnebnim spremembam, saj je trajnostni razvoj zanj “predrag”. Nepopravljivo škodo in stroške, ki jo povzroča plastična industrija, trpimo vsi. Edina rešitev je prepoved plastičnih vrečk in drugih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo.

Onesnaženost s plastiko je planetaren problem

Plastika je prodrla v vsak košček sveta. Najdemo jo lahko na najbolj oddaljenih koncih tajajočega se arktičnega ledu, kot tudi na oceanskih tleh. Čeprav je velika večina plastike uporabljena in zavržena na kopnem, ta svojo pot konča v svetovnih morjih. Najbolj znan je primer Velike pacifiške cone smeti, ki ni nič drugega kot velika količina drobcev odvrženih plastičnih predmetov in odpadkov, kot so ribiške mreže, oblačila in razni drugi predmeti. Obseg plastike v oceanih je tolikšen, da se že kažejo njeni negativni učinki na številne ptičje in ribje vrste.

Violeta Tomič: “Pravica do “svobodne gospodarske pobude”, potrošništvo in kovanje dobičkov ne morejo in ne smejo biti več izgovora za nebrzdano onesnaževanje okolja s plastiko. Potreben je takojšni prehod k uporabi trajnostnih izdelkov in to preden se naš planet zaduši s plastiko.

Ko gre za okolje, ne podcenjujmo problema

Številne države so se že v začetku tisočletja odločile za ukrepe, ki plastične vrečke prepovedujejo ali pa jih omejujejo z izredno visokimi davščinami. Leta 2015 je evropski parlament sprejel posebno direktivo, s katero je zavezal vse države članice EU k podobnim ukrepom. Direktivo je nedavno v slovenski pravni red prenesla sprememba Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki pa je skrajno neambiciozna in se dosledno drži minimalnih zahtev evropske direktive. Zelo jasno je, da je vlada Mira Cerarja tudi v tem primer še enkrat več postavila zasebne interese plastične industrije po dobičku pred skrb za okolje.

Predlagamo prepoved plastičnih vrečk in izdelkov po francoskem zgledu

V Levici vladi predlagamo, da zaostri ukrepe za zmanjševanje prodaje in porabe plastičnih vrečk tako, da jih v celoti prepove. Enako naj velja za plastične kozarce, krožnike in druge posode za enkratno pakiranje hrane in pijače in plastičnega pribora, pri čemer naj sledi zgledu Francije. Ker pa so na tržišču vse bolj pogosto prisotni tudi izdelki, predvsem kozmetični, ki vsebujejo mikroplastiko, ki se spira v vodotoke, predlagamo tudi prepoved vseh takšnih izdelkov.

Violeta Tomić: »Plastična vrečka je simbol naše bolezenske zasvojenosti s potrošništvom, ki uničuje naš planet. Alternative obstajajo. Od biorazgradljivih do platnenih in papirnatih vrečk. Torej trajnostni izdelki, ki jih lahko uporabljamo dlje časa in po uporabi ne obremenjujejo okolja. Plastične vrečke morajo romati na smetišče zgodovine.«

Levica

Deli.