Nezakonit prevzem Pro Plusa mora preprečiti Vlada RS

Po dobrih dveh tednih od sklepa Odbora za kulturo, ki je ministrstvu za kulturo naložil, da mora znova odločiti glede soglasja za prevzem Pro Plusa s strani lastnika Telemacha,  ministrstvo še vedno ne ve, kako bo ukrepalo. Zato smo v Levici pripravili pobudo Vladi RS, ki je v tem primeru dolžna zaščititi javni interes. Vlada sama mora po nadzorstveni pravici razveljaviti nezakonit sklep ministrstva za kulturo ter s tem omogočiti ponovitev postopka, ki bi se končal z zavrnitvijo soglasja za sporen prevzem.

(Ne)odgovornost ministrstva za kulturo

Skupina United Group, ki si lasti telekomunikacijskega in kabelskega operaterja Telemach, je julija letos kupila medijski portfelj družbe CME v Sloveniji in na Hrvaškem, ki preko slovenske medijske družba Pro Plus vključuje POP TV, Kanal A, Oto, Brio in Kino. Takoj zatem je podružnica United Groupa, Slovenia Broadband, podala vlogo za soglasje za prevzem družbe Pro Plus na ministrstvo za kulturo in Javno agencijo RS za varstvo konkurence. Kljub temu, da  Zakon o medijih v 58. členu jasno določa, da je potrebno pri pridobitvi več kot 20 odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa dobiti predhodno soglasje pristojnega ministrstva, se je ministrstvo odločilo, da v zadevi ni pristojno. Pojasnili so le, da podružnica United Groupa, Slovenia Broadband, ne potrebuje omenjenega soglasja, ker družbi Pop TV in Pro Plus nista povezani družbi.

Violeta Tomič: “Jasno je, da bi se moralo ministrstvo o prevzemu izreči in o tem tudi pridobiti ustrezna mnenja. Ne pa da je izdalo odločbo, s katero je na podlagi domnevne nepristojnosti vlogo zavrglo, in omogočilo nastanek medijskega monopola, ki bi bil za povrh povezan še z ameriškimi tajnimi službami in vojsko.”

Nevarna medijska koncentracija

V Levici smo takoj reagirali. Poslanka Violeta Tomić je ministra Peršaka opozorila,  da veljavna medijska zakonodaja določa, da je opravljanje telekomunikacijske, radijske in televizijske dejavnosti nezdružljivo, ter da ministrstvo s to odločbo sodeluje v največjem nezakonitem medijsko-telekomunikacijskem prevzemu v zgodovini Slovenije. Minister Peršak se je neposrednemu odgovoru izmaknil, tako kot se  pojasnilu in odgovornosti izmikata tudi premier Miro Cerar in minister za javno upravo, Boris Koprivnikar, ki sta se osebno dogovarjala o prevzemu z Davidom Petraeusom, direktorjem predatorskega sklada KKR in bivšim vodjem ameriške obveščevalne službe CIA.

Na nujni seji odbora za kulturo državnega zbora smo zato v Levici zahtevali, da se postopek odločanja ponovi in da soglasja k prevzemu Ministrstvo za kulturo ne da. V nasprotnem bi prišlo z združitvijo omenjenih družb pod istim lastnikom do nevarne integracije medijskega in telekomunikacijskega trga v Sloveniji. Ob 44% deležu pri dostopu do interneta prek optičnega omrežja in 66% deležu pri storitvah kabelske televizije bi United Group s prevzemom Pro Plusa postala lastnica še 75% slovenskega TV trga, ki dosega 48% gledanost in ima ogromen vpliv na javno mnenje in  politiko. Škoda na javni prostor v Sloveniji ter na druge operaterje in televizije bi bila nepopravljiva.

Da je bilo ravnanje Ministrstva za kulturo v primeru odločanja o izdaji omenjenega soglasja pravno napačno, je tako v medijih kot na nujni seji opozorila tudi stroka. Na podlagi opravljane razprave je odbor za kulturo ministrstvu za kulturo naložil, da mora znova vsebinsko odločiti glede soglasja za združitev Telemacha, Pop TV-ja in Kanala A pod istim lastnikom.

Česar ni zmožno ministrstvo za kulturo, mora narediti Vlada

Sodeč po pisanju medijev ministrstvo za kulturo še vedno ne ve, kako bo ukrepalo. Kljub temu, da je od seje preteklo že pol meseca, naj bi še vedno preučevali “kako slediti sklepu odbora za kulturo  DZ-ja”. V Levici smo prepričani, da mora zato nemudoma ukrepati Vlada RS. Zato jo pozivamo, da zaščiti javni interes na področju medijev tako:

  • da se opredeli do spornega ravnanja Ministrstva za kulturo in sprejme vse potrebne ukrepe za zaščito javnega interesa na področju medijev;
  • da škodljivo odločitev Ministrstva za kulturo razveljavi in omogoči obnovitev postopka v skladu z zakonodajo. Za razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici je v primeru, ko na prvi stopnji odloča ministrstvo, v skladu s prvim odstavkom 276. člena ZUP pristojna Vlada kot organ, ki je po zakonu pooblaščen za nadzorstvo nad delom organa, ki je odločbo izdal.

Violeta Tomič: ”Z razveljavitvijo nezakonite odločbe bomo onemogočili škodljiv medijski prevzem in zagotovili, da se lahko morebitni postopek ponovno začne in se, tokrat z upoštevanjem medijske zakonodaje in upoštevanjem javnega interesa na področju medijev, tudi na edini primeren način zaključi. Torej, da Ministrstvo za kulturo soglasja k prevzemu ne da.”

 

Deli.