Proti izgonu kulture in kritične misli z Metelkove 6

V Levici nasprotujemo prisilni izselitvi kulturniških in civilnodružbenih organizacij iz stavbe na Metelkovi 6 v Ljubljani in se zavzemamo za takojšnjo ustavitev sovražne politike vladajoče koalicije proti kulturniškim, nevladnim in prostovoljskim organizacijam. Odločitev ministrstva za kulturo, da v trenutku zaostrovanja zdravstvenih razmer meče organizacije na cesto s kratkim ultimatom in grožnjo sodnega pregona, ni nič drugega kot navadni politični revanšizem zaradi pogoste kritičnosti do oblasti. Zaradi tega s sopodpisi opozicijskih strank sklicujemo nujno sejo za kulturo. Na njej bomo zahtevali od ministrstva za kulturo, da odstopi od izgona, nevladnim organizacijam pa v primeru prenove stavbe zagotovi nadomestne prostore ob jamstvu, da se bodo po prenovi lahko vrnili v prostore.

Namesto da bi reševala zdravstveno krizo in življenja ljudi, vlada Janeza Janše stopnjuje brutalnost nad družbo. Ruši pravno državo, si podreja represivne organe, sodstvo in nadzorne institucije, poskuša disciplinirati medije in civilno družbo, vse  z namenom, da bi utrdila svojo oblast. In kot da to ne bi bilo dovolj, se je zdaj v svojem dolgem rušilnem pohodu lotila še nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kulture in umetnosti, pravic manjšin, pomoči beguncem in izobraževanja. 

Na Ministrstvu za kulturo so namreč na isti dan, ko je bila razglašena epidemija in uvedena policijska ura, nevladnim in civilnodružbenim organizacijam poslali obvestilo o prenehanju najemne pogodbe za najem poslovnih prostorov na Metelkovi 6. Z odpovedjo pogodbe minister Vasko Simoniti iz prostorov na Metelkovi dobesedno meče na cesto več kot  20 nevladnih organizacij, ki izhajajo iz dediščine civilnodružbenih gibanj, ki so v 80-ih letih prejšnjega stoletja spodbujala družbene spremembe, demokratizacijo in demilitarizacijo družbe. Med njimi so Pravno informacijski center – PIC, Mirovni inštitut, Zavod Maska, društvo NSK, Društvo ŠKUC, Forum, Mesto žensk, SCCA Ljubljana, Plesni teater Ljubljana, Stripburger in druge organizacije, ki prostore že vrsto let uporabljajo za svoje izvajanje dejavnosti na področju kulturne produkcije, izobraževanja, družbenega raziskovanja, brezplačnega pravnega svetovanja in drugih dejavnosti.  

Ministrstvo dolgoletnim najemnikom grozi z ultimati in sodnim pregonom

V Levici smo – tako kot so tudi v številnih nevladnih organizacijah – upravičeno zaskrbljeni in ogorčeni nad početjem Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za kulturo, ki je uporabnikom Metelkove 6 dobesedno zagrozilo, da bo »ministrstvo zadevo, skladno z zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, predalo državnemu odvetništvu Republike Slovenije,« če sporazuma ne podpišejo v osmih dneh in prostorov ne izpraznijo do 31. januarja 2021.  Ministrstvo torej svojim dolgoletnim najemnikom grozi s sodnim pregonom. Ob navedenem Ministrstvo za kulturo, ki je sicer lastnik stavbe, navaja še, da je stavba zaradi dotrajanosti nevarna, zato naj bi objekt ministrstvo obnovilo in ga po renovaciji uporabilo za lastne potrebe. Organizacije, ki ob že tako omejenih sredstvih nimajo kam, nekatere pa so že lani izgubile prostore na Kersnikovi 4, so se zdaj znašle v brezizhodni situaciji. Uporabnki prostorov ne nasprotujejo obnovi, vendar izrekajo odločen ne deložaciji sredi največje epidemije brez vsakega predhodnega dogovora med deležniki.

Medtem ko druge države ravno civilnodružbenemu in kulturnemu sektorju prihajajo na pomoč z izdatnimi podporami, je ministrstvo za kulturo slovenskim družbenokritičnim nevladnikom poslalo jasno disciplinsko sporočilo in grožnjo s sodnim pregonom. S to antikulturno držo in nedržavniško potezo, ki je lastna višegrajskim diktatorjem (Vučiću, Orbanu idr.), je ogroženo preživetje nemalokatere organizacije na Metelkovi 6.

Popolnoma upravičen ogorčen odziv javnosti

Ministrstvo za kulturo je z deložacijo nevladne, izobraževalne in kulturniške organizacije oropalo možnosti vrnitve v prostore po prenovi in jim tudi ne  zagotavlja začasnih nadomestnih prostorov. V Levici to potezo ministrstva vidimo kot še eno izmed potez vlade Janeza Janše, s katero želi škodovati in utišati del nevladnega sektorja, ki je pogosto najbolj kritičen do oblasti. Zato ne čudi, da je skrajno neprimerna poteza ministrstva za kulturo v hipu sprožila širok val civilnodružbenega in sindikalnega ogorčenja.  Uporabniki Metelkove so se 20. oktobra javno odzvali s pismom z naslovom »Odziv na obračun Ministrstva za kulturo z nevladnimi organizacijami na Metelkovi 6«, kjer so jasno zapisali: »Proti ravnanju Ministrstva za kulturo odločno protestiramo in ga razumemo kot napad na civilno družbo in neodvisno kulturo v želji, da se onemogoči delovanje kritične javnosti. Te želje sedanja oblast in zlasti največja vladna stranka SDS nikoli nista skrivali.« V Levici smo takoj na vlado naslovili pobudo, naj odstopi od svoje namere, na spletu pa je zaživela peticija »Ustavimo deložacijo kulturnikov z Metelkove 6«, ki jo v dveh dneh podpisalo že več kot pet in pol tisoč ljudi.Protestno pismo je ob tem poslal tudi sindikat Glosa, ki opozarja, da “slovenska država sredstva in energijo vlaga v rušenje umetniškega ustvarjanja in aktivističnega delovanja”.

Poziv ministrstvu k odstopu od prekinitve pogodb

Organizacije iz Metelkove 6 ministrstvu za kulturo in vladi Janeza Janše sporočajo: »Metelkove 6 ne bomo zapustili in da se bomo z vsemi silami uprli napadom na civilno družbo, neodvisno kulturo in demokracijo.« V Levici jim stojimo ob strani, saj je jasno, da pri grožnji s prisilno ad hoc izselitvijo in odpovedjo najemnih pogodb nevladnim organizacijam, ne gre za obnovo in nevarnost stavbe, pač pa za očiten primer političnega revanšizma, za nadaljevanje vojne vladajoče koalicije proti družbeno kritičnemu in angažiranemu delu nevladnih združenj, za utišanje glasov kulture, svobode in ustvarjalnosti.

Ker je  napad na nevladne organizacije in gibanja napad na demokracijo, napad na kulturo pa napad na njeno samobitnost, v Levici skupaj z opozicijskimi strankami od Ministrstva za kulturo in Vlade Republike Slovenije zahtevamo, naj :

  • nemudoma odstopita od namere po prekinitvi najemnih pogodb oziroma brezplačne uporabe prostorov z organizacijami, ki delujejo v stavbi na Metelkovi 6 v Ljubljani;
  • v primeru obnove stavbe na Metelkovi 6 v Ljubljani zagotovita začasne nadomestne prostore vsem najemnikom in uporabnikom med obnovo, ter jim po premostitvi obdobja obnove zagotovi vrnitev prostorov pod enakimi pogoji.
Deli.