Odprti razpisi za Zoisovo in državno štipendijo

Dijaki in študentje, pozor,
odprti so razpisi za pridobitev Zoisove in državne štipendije:

  1. Zoisova: do 9. septembra za dijake, do 10. oktobra za študente
  2. državna: kadarkoli, začne veljati naslednji mesec po odobritvi
S šolskim letom 2024/25 bosta obe štipendiji na naš predlog prvič združljivi.
Zoisova štipendija je namreč namenjena talentiranim učencem, ki jo prejemajo ne glede na svoj materialni status. To v praksi pomeni, da jo tisti iz preskrbljenih družin lahko koristijo zase – medtem ko tisti iz socialno ogroženih družin s štipendijami pogosto pomagajo svojim staršem, da preživijo skozi mesec.
Za pomoč socialno ogroženim pa so namenjene državne štipendije, vendar so se doslej izključevale z Zoisovimi. V očeh države ni bilo mogoče biti obravnavan kot talentiran in reven hkrati. S prihajajočim šolskim letom smo to popravili.

Poskrbi, da informacije pridejo do tistih, ki jih potrebujejo!

Ministrstvo za delo: pogosta vprašanja in odgovori

Omenimo tudi, da ideja o talentiranosti ni vezana zgolj na posameznikove karakterne in mentalne lastnosti, ampak je v veliki meri družbeno in razredno pogojena. Uspešnost v šoli je odvisna tudi od materialnih okoliščin, v katerih otrok odrašča, in z znanjem, govorom in vzorci obnašanja, ki jih dobi od staršev.
Razloženo s primerom: velika razlika je med tem, ali otrok prvič stopi v stik z bralno kulturo v šoli, medtem ko staršem večino časa in energije poberejo garaški šihti – ali pa v domači knjižnici s starši, ki najdejo čas in energijo tudi za pravljico pred spanjem in skupno branje.
Pa imamo v Sloveniji še relativno srečo kot dohodkovno egalitarna družba z odličnimi projekti, kot je Bralna značka. Kvaliteten, egalitaren in dostopen izobraževalni sistem je eden glavnih pogojev za zmanjševanje družbenih in razrednih neenakosti, zato ga moramo ohranjati in utrjevati.
Deli.