Ravnatelje naj imenujejo zaposleni v naših šolah, ne SDS in lokalni šerifi!

Pravkar odbor za izobraževanje Državnega zbora obravnava predlog ZOFVI, s katerim nameravajo koalicijske stranke s podporo poslanca manjšin spremeniti sestavo svetov javnih izobraževalnih zavodov – šol, vrtcev, gimnazij, srednjih šol, dijaških domov, ustanov za izobraževanje odraslih – in s tem šolski sistem podrediti partikularni ideologiji stranke SDS. 

V Levici nasprotujemo zmanjšanju števila predstavnikov delavcev, torej pedagogov, šolskih delavcev in stroke v svetih javno-izobraževalnih zavodov na račun povečanja števila predstavnikov ustanoviteljev (vsakokratne vlade in lokalne politike). 

Predlog prinaša slabljenje strokovnosti, ki jo v svetih šol in vrtcev zagotavljajo zaposleni šolniki. Krčenje števila predstavnikov zaposlenih in povečevanje števila predstavnikov ustanovitelja zato ni mogoče razumeti drugače, kot prizadevanje za večji vpliv lokalne in državne politike na delovanje vrtcev in šol. Takšna nepremišljena in politično motivirana ravnanja pa predstavljajo resno tveganje za kakovost slovenskega izobraževanja. 

Enostranskemu in za šolski sistem škodljivemu posegu v šolsko polje nasprotujejo predstavniki zaposlenih v šolstvu, ki so proti sprejemu zakona v Državni zbor vložili skoraj 25 tisoč podpisov. Oglasili se je tudi oddelek za pedagogiko mariborske filozofske fakultete, oddelek za pedagogiko in andragogiko ljubljanske fakultete, Pedagoški inštitut ter Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije. Slednji opozarjajo, da se je vlada odrekla dialogu s stroko in iskanju strokovno premišljenih rešitev, polje vzgoje in izobraževanja pa skozi predlagane spremembe ponovno izkorišča za udejanjanje svojih ozkih strankarsko političnih interesov. 

V Levici smo zato pripravili sklop amandmajev, ki politično motivirane spremembe črtajo iz predloga zakona. Amandmaje so sopodpisale tudi  stranke opozicije LMŠ, SD, SAB ter  PS NeP.

V Levici ne bomo pristali, da se kakovostni javni vzgojno izobraževalni sistem žrtvuje za politične interese desnih in konservativnih strank, ki si poskušajo šolsko polje podrediti in ga uporabiti kot polje političnega boja. 

Deli.