ZL PREPRIČALA POSLANCE O NUJNOSTI AMBICIOZNEJŠE PODNEBNE POLITIKE

Na predlog Združene levice je Odbor za zadeve Evropske unije danes sprejel veliko ambicioznejše in kritično stališče do evropske uredbe o uresničevanju ciljev Pariškega podnebnega sporazuma. Odbor je na naš predlog skoraj v celoti spremenil medlo in neambiciozno stališče, ki ga je predlagala vlada.

Franc Trček: “Za prilagajanje podnebnim spremembam potrebujemo ambiciozne cilje zmanjševanja toplogrednih plinov in konkretne ukrepe, ne pa iskanja odpustkov. Sprejetje predlogov Združene levice pomeni premik stran od protiokoljske politike te vlade.”

Novo besedilo stališča Republike Slovenije določa, da se bo Slovenija zavzemala za povečanje ciljnih vrednosti zmanjšanja skupnih emisij TPG do leta 2030 na ravni EU za najmanj 55 % glede na leto 2005, pri čemer morajo emisije v sektorju izven sheme trgovanja z emisijskimi kuponi znašati najmanj 47 %. Prav tako Slovenija v stališču zavrača predlagani cilj nacionalnega znižanja emisij toplogrednih plinov za 15 % do leta 2030 in predlagali ambicioznejši dodatni cilj 30 %. Postavitev bolj ambicioznega cilja je nujna, saj je po podatkih iz Poročila o okolju, ki je trenutno v javni obravnavi, 15 % znižanje, ki ga je predlagala vlada, Slovenija dosegla že leta 2014. Vztrajanje na predlaganem vladnem stališču bi torej pomenilo zgolj in samo ohranjanje trenutnih količin izpustov toplogrednih plinov, ne pa tudi njihovo zmanjševanje.

V stališče Slovenije smo med drugim vključili tudi prizadevanje za izključitev   mehanizma upoštevanja ponorov iz Uredbe, ki trenutno koristi predvsem državam, katere so v preteklosti izsekale večino svojih gozdov. Slovenija, kjer imamo problem zaraščanja kmetijskih površin, bi bila tako primerjalno na slabšem, kot sta na primer Francija in Velika Britanija.  Slednji sta svoj razvoj gradili prav na prekomernem izkoriščanju naravnih virov. Poleg tega je problematičen tudi način izračunavanja učinkov ponorov, saj vhodni podatki nikoli niso povsem realni in se ne odražajo na tak način v atmosferi.

Slovenija si bo prav tako prizadevala za povečanje frekvence preverjanja skladnosti ravnanja držav z uredbo, kar bo doprineslo k učinkovitejšemu in sprotnemu prilagajanju politik in ukrepov.

V Združeni levici pozdravljamo glasovanje poslancev na odboru, ki so kljub nasprotovanju ministrstva za okolje omogočili, da Slovenija v pogajanjih na ravni EU  zavzame stališče, ki vodi do ambicioznejših in učinkovitejših ukrepov proti podnebnim spremembam, ki ogrožajo obstoj nas samih in predvsem naših zanamcev.

Franc Trček: ”Očitno je tudi slovenska politika končno spoznala, da globalno segrevanje ogroža tudi njen obstoj na

Deli.