Zahtevamo realizacijo sklepov o rabi konoplje v medicinske namene

V Levici zahtevamo sklic nujne seje odbora za zdravstvo, na kateri bomo od Ministrstva za zdravje zahtevali, da uresniči že sprejete sklepe, s katerimi bi se v Sloveniji dejansko omogočila pridelava in predelava konoplje v medicinske namene. Ministrstvo namreč v dveh letih ni realiziralo naloženega sklepa, da se omogoči pridelavo in uporabo konoplje v medicinske namene, čeprav za to obstajajo vse potrebne zakonske podlage. Zaradi pomanjkanja politične volje na tem področju trpijo tudi bolniki, ki bi medicinsko konopljo potrebovali, a do nje razen na črnem trgu nimajo dostopa.   

Levica si je v preteklem mandatu Državnega zbora močno prizadevala za ureditev področja rabe konoplje. Na pobudo Levice se je uredilo področje industrijske in prehranske rabe konoplje. Prav tako je na predlog Levice Državni zbor sprejel sklep, s katerim je vladi naložil legalizacijo medicinske rabe in pridelave konoplje. Vlada je marca 2017 del sklepov Levice realizirala s sprejetjem sprememb Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, s katero je bila seznamu skupine II dodana konoplja (ekstrakti, rastlina, smola), njena uporaba pa je s tem dovoljena v medicinske namene skladno s področno zakonodajo ter predpisi in smernicami, ki urejajo njihovo predpisovanje.

Violeta Tomić: “V praksi pa so stvari drugačne. Bolniki nimajo dostopa do medicinske konoplje, pridelava le-te za medicinske namene pa je še vedno onemogočena. In to navkljub temu da so se v koalicijskem sporazumu vse vladne stranke zavezale k legalizaciji konoplje v medicinske namene do leta 2019. Zato v Levici vztrajamo, v Sloveniji se mora v praksi omogočiti pridelavo, predelavo in uporabo konoplje v medicinske namene!”

Bolniki so prisiljeni pomoč iskati na črnem trgu

Smiselnost uporabe konoplje v medicinske namene ni več strokovno vprašanje. Pozitivne lastnosti konoplje pri zdravljenju mnogih bolezni in stanj so raziskane in znanstveno potrjene. Konoplja se lahko med drugim uporablja za lajšanje posledic kemoterapije, lajšanje kroničnih bolečin pri nekaterih bolezenskih stanjih, kot sta multipla skleroza ali artritis, nadzorovanje epileptičnih napadov in za lajšanje bolečin v paliativni oskrbi.

V naraščajočem številu držav se dovoljuje zdravniško predpisovanje rastline konoplje ter gojenje nadzorovane in omejene količine konoplje za lastno uporabo z receptom. Slovenija na tem področju krepko zaostaja. Čeprav ne obstaja več noben zakonski zadržek, bolniki v praksi do konoplje praviloma dostopajo preko črnega trga. Po nekaterih ocenah naj bi po konoplji na črnem trgu posegala kar polovica slovenskih bolnikov z rakom. Države, ki so se odločile, da dovolijo in v praksi tudi omogočijo uporabo konoplje v medicinske namene, so s takšnim ukrepom dosegle tudi regulacijo in nadzor nad kakovostjo in uporabo konoplje.

Violeta Tomić: “Medicinska konoplja, ki je gojena v skladu z določenimi standardi, ima tudi znano in konstantno vsebnost THC. Bolnikom se na ta način zagotovi zdravilo, katerega izvor je jasno znan, jasno pa je bolnik obveščen tudi o načinu uporabe, potrebnih odmerkih in možnih stranskih učinkih. Zato je pomembno, da se bolnikom končno omogoči varno uporabo konoplje, ne pa da ljudje iščejo tvegane rešitve na črnem trgu.”

Od novega ministra pričakujemo, da omogoči pridelavo in predelavo konoplje v medicinske namene

Za ureditev področja uporabe konoplje v medicinske namene ni treba sprejemati posebne zakonodaje. Zakon, ki ureja uporabo konoplje v medicinske namene, že imamo, in sicer trenutno veljavni Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, ki določa, da se lahko prepovedane droge iz II. skupine – kamor je sedaj uvrščena tudi konoplja – proizvajajo, dajejo v promet in imajo v posesti za medicinske, veterinarske, učne in znanstvenoraziskovalne namene ter da dovoljenje za opravljanje teh dejavnosti izda minister na podlagi letne ocene potreb. Da pravnih zagat več ni, dokazuje tudi dejstvo, da je Ministrstvo za zdravje že izdalo dovoljenje Biotehniški fakulteti za raziskave pri vzgoji hibridov konoplje, ki bi se lahko uporabljali v medicinske namene. To pomeni, da so pravne podlage za širšo podelitev dovoljenj zagotovljene. Ministrstvo mora sprejeti le podzakonske akte (pravilnike ipd.), ki bodo določili kriterije za podeljevanje dovoljenj za pridelavo in predelavo konoplje v medicinske namene.

Ob nujnosti ureditve legalizacije gojenja konoplje ne smemo pozabiti še na zadnji ključni korak, to je popolna legalizacija uporabe konoplje.

Deli.