Vlada prekinila sodelovanje z Levico

Vlada Marjana Šarca je v zadnjih tednih poteptala vse dogovore iz sporazuma z Levico. Z davčno reformo za bogate je 132 milijonov evrov podarila tistim z najvišjimi plačami, istočasno pa revnim zaposlenim jemlje 200 evrov dodatka za aktivnost.  Proračun raje kot z Levico sprejema s podporo Zmaga Jelinčiča in kupuje orožje, namesto da bi gradila domove za upokojence in stanovanja ter podpirala razvoj. Z današnjim nasprotovanjem ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanje je vlada Marjana Šarca dokončno prekinila sodelovanje z Levico. Namesto dejanskih sprememb v dobro vseh, ne le peščice, je vlada izbrala nadaljevanje stare politike in nenačelnega paktiranja z Jelinčičem, Toninom in tudi z Janezom Janšo.

Tudi Vlada Marjana Šarca prelomila obljubo o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja

Danes bi moral, po 16 letih od prve obljube vlade, Državni zbor prvič glasovati o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Namesto da bi dopolnilno zavarovanje danes ukinili, kot je bilo dogovorjeno v sporazumu o sodelovanju med Levico in vladnimi strankami, je vladna koalicija predlagala amandmaje, ki zakon spreminjajo tako, da dopolnilno zavarovanje ne bo ukinjeno, le ovito v drug celofan.

Namesto solidarnosti vlada vztraja, da bodo še vedno vsi plačevali enako, ne glede na dohodek. Vlada želi, da bosta upokojenec s 400 evri pokojnine in menedžer s 10 tisoč evri plače še naprej plačevala enak znesek za dopolnilno zavarovanje.

S tem ko je vlada Marjana Šarca danes zavrnila ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, se je postavila kot zadnja v serijo vlad, ki so ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanje obljubljale, a je ne izvedle.

Namesto spoštovanja sporazuma z Levico paktiranje z desnico

Vodja poslanske skupine Liste Marjana Šarca Brane Golubović je pred dvema tednoma prostodušno priznal, da vlada sporazuma z Levico v zadnjih 6 mesecih ni spoštovala. Jasno je povedal, da si sodelovanja, utemeljenega na vsebini in jasnih dogovorih, v Listi Marjana Šarca ne želijo in da ne ne nameravajo podpisati sporazuma o sodelovanju z Levico za naslednje leto.

Levica je sporazum z vladnimi strankami za leto 2019 dosledno spoštovala. Na drugi strani ga je koalicija kršila tako vsebinsko kot postopkovno. Izpostavljamo zgolj nekatere kršitve:

  • Neusklajevanje v Državnem zboru: Kljub večkratnim pozivom Levice ni bilo niti enega usklajevalnega sestanka vodij poslanskih skupin, čeprav bi morali ti skladno s sporazumom potekati vsak teden. Tudi sicer se je vladna koalicija raje kot z Levico v zadnjih 6 mesecih usklajevala z Matejem Toninom in Zmagom Jelinčičem. 
  • Neuresničevanje projektov: V letošnjem letu bi skladno s sporazumom morali izvesti 13 za razvoj ključnih projektov, danes, manj kot 2 meseca pred koncem leta, je v obliki, kot je bilo dogovorjeno v sporazumu, uresničen zgolj eden.
  • Davčna reforma za bogate: V sporazumu je bilo dogovorjeno, da se bomo o vseh spremembah davčne zakonodaje dogovorili, a je vlada s (tiho) podporo desnice sprejela davčno reformo za bogate, s katero 132 milijonov evrov podarja tistim z najvišjimi plačami.
  • Dodatek za aktivnost: V sporazumu jasno piše, da je poleg projektov iz sporazuma vsebinski temelj sodelovanja koalicijska pogodba. V njej piše, da se bo dodatek za delovno aktivnost, ki ga v večini prejemajo revni zaposleni, dvignil. Vlada je kljub temu predlagala, da se ukine. Da bi ukinitev izvedla, se je vlada Marjana Šarca odločila za paktiranje s stranko Janeza Janše.
  • Proračun: Proračun je program vlade v številkah, zato smo se dogovorili, da je proračun akt, o katerem se bomo usklajevali od začetka. A kljub pozivom Levice ni bilo nobenega usklajevanja, Levica je proračun prvič videla manj kot 24 ur pred potrditvijo na vladi. Razlog je jasen, vlada Marjana Šarca se je za podporo dogovorila z Zmagom Jelinčičem.

Levica nadaljuje boj za blaginjo vseh, ne le peščice

Zaradi nespoštovanja dogovorov s strani koalicije, vztrajnega odstopanja od sporazuma o sodelovanju ter zaobhajanja Levice v ključnih politikah, kot so proračun, davčna reforma ipd., nam danes ni ostalo drugega kot ugotoviti, da je vlada Marjana Šarca dokončno prekinila sodelovanje z Levico. 

Levica kljub vladni prekinitvi sodelovanja nadaljuje boj za blaginjo za vseh, ne le peščice, ter zeleno preobrazbo. Še naprej si bomo prizadevali za drugačno politiko, temelječo na programu ter osredotočeno v dobrobit ljudi in okolja. 

Socialna država, okoljska naravnanost, delavske, človekove in socialne pravice, prizadevanje za enakost in enakopravnost morajo dobiti vodilno mesto v slovenski politiki.

Deli.