Trgovine naj ob nedeljah ostanejo zaprte!

V Levici ob letošnjem prvomajskem Prazniku dela napovedujemo, da bomo v parlamentarno proceduro vložili novelo Zakona o trgovini, s katero bomo predlagali, da trgovine tudi po koncu epidemije ob nedeljah in na dela proste dni ostanejo zaprte.

Prebivalci in prebivalke smo se Sloveniji na referendumu že odločili, da naj bodo trgovine ob nedeljah zaprte. Čeprav je nato tudi Ustavno sodišče odločilo, da takšno omejevanje interesov kapitala ni v nasprotju z Ustavo RS, je velikim trgovcem preko politike uspelo, da se na referendumu izražena volja prebivalcev Slovenije nikoli ni uresničila.

Danes se pridružujemo pozivu Sindikata delavcev trgovine Slovenije v pobudi, da naj trgovine ob nedeljah in na dela proste dni ostanejo zaprte, ter to pobudo spreminjamo v zakonski predlog. V Levici smo namreč prepričani, da je omejitev obratovalnega časa trgovin ob dela prostih dnevih korak v pravo smer. V smer zagotavljanja prostega časa, pravice do počitka in vikenda, do družinskega in socialnega življenja ter majhen korak v smer prenehanja spodbujanja nenehnega trošenja, ki je le eden izmed mnogih, ki jih bomo morali kot družba napraviti v prihodnje. 

Podaljševanje obratovalnega časa v trgovinah ne služi toliko potrošnikom, potrebam prebivalstva ali javnemu interesu, trgovine so ob nedeljah odprte zaradi konkurence ponudnikov in želje po dobičku. Podaljševanje delovnega časa je ob večanju obremenitev delavcev namreč eno izmed ključnih orožij posameznih trgovcev v medsebojnem konkurenčnem boju za dobiček. Takoj ko se en ponudnik poslužuje takšne strategije, so k temu prisiljeni tudi vsi ostali. 

Če se kot družba ne moremo odpovedati niti enemu dnevu dela in trošenja – kako naj sploh pričakujemo, da bomo zgradili družbo, ki bo omogočila svobodni razvoj posameznika in zdravo življenjsko okolje? In če nam okoljska kriza veleva, da moramo začeti proizvajati in trošiti drugače, je epidemija pokazala, da je to tudi popolnoma izvedljivo.

Ne gre namreč samo za zaposlene v trgovini in njihove bližnje, gre za vprašanje, ali bomo vztrajali pri zahtevi po dela prostih dneh, pri pravici do tedenskega počitka ali pa bomo naša življenja tudi v tem smislu popolnoma podredili dobičkom veletrgovcev in neskončnemu kopičenju kapitala.

Deli.