REFERENDUMA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH NE BO!

Potem, ko je Državni zbor 3. marca 2015 na pobudo Združene levice sprejel novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) zato, da bi z njo odpravil sistemsko diskriminacijo istospolno usmerjenih ljudi in neustavno stanje, se je moral danes še enkrat postaviti v bran človekovih pravic. Z 53 glasovi za in samo 21 proti je Državni zbor ugotovil, da razpis referenduma o sprejetem zakonu in s tem o človekovih pravicah ni dopusten.

Novela ZZZDR je bila sprejeta iz enega samega razloga, da odpravi neustavnost na področju človekovih pravic in zagotovi enakopravnost istospolnih in raznospolnih parov. Ustavno sodišče je bilo namreč jasno, ko je zapisalo, da gre pri istospolnih in raznospolnih za »v bistvenem enake dejanske in pravne podlage življenjske skupnosti«. In tudi da vsako »razlikovanje v pravni ureditvi obeh skupnosti, vključno s pravnimi posledicami teh skupnosti, ne temelji na neki stvarni, neosebni razlikovalni okoliščini, temveč na spolni usmerjenosti«. Razlikovanje na podlagi spolne usmerjenosti pa je prepovedano na ravni Ustave.

S sprejetjem novele ZZZDR je bila diskriminacija in neustavnost odpravljena na edini možen sistemski način: odpravila je vsakršno razlikovanje na podlagi osebnih okoliščin in s tem podelila temeljne socialne, ekonomske in pravne pravice ter dolžnosti.

Referendum lahko dovoli le nepojmljiva sprememba stališč Ustavnega sodišča, ki bi moralo pri odločitvi za dopustnost referenduma zavzeti diametralno nasprotno stališče, kot ga je jasno zavzelo že dvakrat. Praksa in stališča Ustavnega sodišča so jasno zastavljena, zato referenduma, na katerem bi večina odločala o človekovih pravicah manjšine, ne bo.

Ker je cilj zakona zgolj in samo popolna, iz ustave izhajajoča izenačitev in izpolnitev načela enakosti, in ker je nedopustno, da bi večina na referendumu odločala o pravicah manjšine, je Državni zbor danes moral opraviti svojo dolžnost. Današnja razprava v parlamentu pa je že nakazala, da bi bila že sama referendumska kampanja nestrpna, ponižujoča in v nasprotju z ustavno zagotovljenim osebnim dostojanstvom. V današnji razpravi se je dokončno pokazal pravi obraz nasprotnikov zakona, ki so se zaradi pomanjkanja argumentov, poleg laži, manipulacij in zavajanja, poslužili tudi nizkotnega poniževanja.

A vse to je zdaj nepomembno, zaključili smo s še eno etapo bitke za enakost in svobodo. Jutri v Združeni levici z bojem nadaljujemo.

Združena levica

Ljubljana, 26.03.2015

Deli.