Predstavitev kandidatov

Volilne enote

 

Volilna enota Kranj

Dušan Krnel

Dušan Krnel

Volilna enota: Kranj
Volilni okraj: Jesenice

O meni:
Pedagog, izredni profesor za didaktiko naravoslovja na PeF UL, upokojenec. Kovidna in podnebna kriza sta pokazali, kako pomembno je izobraževanje, ki vključuje tudi vedenja o tem, kako znanost deluje, zakaj in kdaj ji lahko zaupamo. Zato potrebujemo dobro, vsem dostopno izobraževanje na vseh ravneh. Znanost bi glede na človeški potencial bila še uspešnejša z večjo finančno podporo in tudi vsebinskim vrednotenjem svojega dela. Vsak ekološki problem je po svojem izvoru socialni problem, zato kandidiram za Levico, ker je usmerjena v reševanje ključnih problemov za preboj v drugačno družbo.

Milan Rejc

Milan Rejc

Volilna enota: Kranj
Volilni okraj: Radovljica I

O meni:
Upokojeni ravnatelj osnovne šole. Svetnik v občinskem svetu na Bledu. Aktivno vključen v delo civilne družbe prek ZB NOB. Kandidiram, ker želim, da se preneha plenjenje države in se vzpostavi vladavina prava. Da se medijem omogoči širjenje resnice in neodvisnost od vladajoče politike, lažnim pa onemogoči delovanje. Da se razvijata javno zdravstvo in šolstvo. Da se vsem omogoči dostop do zdravnika in oskrbe. Da se mladim omogoči pridobitev stanovanja in oblikovanje družine, starejšim pa dostojno staranje v javnih domovih. Želim narediti kar največ za ohranitev narave za nas in prihodnje rodove.

Ana Černe

Ana Černe

Volilna enota: Kranj
Volilni okraj: Kranj I

O meni:
Kranjčanka, politologinja, mladinska delavka, mestna svetnica v Kranju. Kandidiram, ker želim spremembe. Ker želim živeti v državi, kjer se bo denar namesto za orožje namenjal za stanovanja, vrtce, zdravstvo in dolgotrajno oskrbo in kjer bodo delavke in delavci dobili dostojno plačilo za opravljeno delo. Ker želim državo, ki bo civilno družbo videla kot svoj ključni del, naravo in okolje pa kot nekaj, kar moramo ohraniti za prihodnje generacije. Kandidiram, ker želim zagotoviti lepšo prihodnost nam in našim otrokom.

Janez Rozman

Janez Rozman

Volilna enota: Kranj
Volilni okraj: Kranj II

O meni:
Rojen 5. avgusta 1997 v Ljubljani, sicer pa živim v Kranju. Po izobrazbi sem diplomirani sociolog, trenutno pa opravljam magistrski študij sociologije na Fakulteti za družbene vede. Na listi stranke Levica kandidiram zato, ker si želim sprememb na področju socialne in gospodarske politike, v Levici pa sem prepoznal stranko, ki te spremembe lahko izpelje tako, da bodo koristile vsem, ne le peščici.

Draga Štromajer

Draga Štromajer

Volilna enota: Kranj
Volilni okraj: Kranj III

O meni:
Sem diplomirana medicinska sestra z 38-letnimi delovnimi izkušnjami na področju dela v zdravstvu. Organiziranost zdravstva, dostopnost, učinkovitost, zagotavljanje pravic državljanov do kakovostne in varne obravnave me kot izvajalko zdravstvene nege spremljajo ves čas. Odločitve politike vplivajo na celotno organizacijo dela, zagotavljanje strokovnosti, delovnih pogojev in nenazadnje na delovne odnose v slehernem delovnem timu. Z vstopom stranke Levica v politični prostor sem se poistovetila z njihovimi idejami in programom, ga v celoti podpiram in želim pomagati pri njegovem udejanjanju.

Mateja Hočevar

Mateja Hočevar

Volilna enota: Kranj
Volilni okraj: Tržič

O meni:
Sem ekonomistka z izkušnjami v gospodarstvu, izobraževanju, trženju in financah. Trenutno samozaposlena. Menim, da mora vsakdo imeti dom, brezplačne in dostopne zdravstvene storitve, sebi primerno delo, čisto okolje in dostojanstveno starost. Nujno je odpraviti korupcijo in politično kadrovanje ter vzpostaviti delavsko soupravljanje in delavske zadruge. Vse to so naši boji, boji Levice tudi v prihodnje. In mnogi drugi še pridejo.

Miha Kordiš

Miha Kordiš

Volilna enota: Kranj
Volilni okraj: Škofja Loka I

O meni:
Poslanec v Državnem zboru RS. Za Levico pokrivam vprašanja zdravstva, obrambe, gospodarstva, dela in sociale. Terensko delujem na področjih sindikalnega organiziranja in vzpostavljanja skupnostnih gospodarskih oblik.

Ivan Albreht

Ivan Albreht

Volilna enota: Kranj
Volilni okraj: Škofja Loka II

O meni:
Upokojen vojaški pilot. Diplomiral na letalski vojaški akademiji leta 1981. Služboval v JLA do junija 1991, ko sem prestopil v TO oziroma Slovensko vojsko. Deloval v operativnih organih poveljstev SV različnih ravni. Sodeloval v koalicijskih silah pri CENTCOM kot častnik za povezavo in v vojaškem predstavništvu SV pri poveljstvu Nata. Leta 2010 upokojen kot polkovnik SV. Politično aktiven od 2014. Kandidiram, ker v gibanju in politiki stranke vidim priložnost in rešitev za mnoga sedanja neskladja in nepravilnosti v stanju družbe na skoraj vseh področjih in bi rad soustvarjal nujne spremembe.

Ivan Mitrevski

Ivan Mitrevski

Volilna enota: Kranj
Volilni okraj: Kamnik

O meni:
Ilustrator, pisatelj, stripovski avtor, popoldanski okoljski aktivist. Zakaj kandidiram? Delavske pravice se krčijo, na njihovem pogorišču se razraščajo prekarne zaposlitve, ki postajajo prevladujoče, naravni viri, nekoč skupna dobrina, se izčrpavajo za dobiček peščice privilegiranih. Razlogov za kandidaturo je še preveč. Najpomembnejši pa je pospešeno naraščanje neenakosti. Nevzdržne neenakosti ne bodo odpravili novi obrazi in marketinški slogani. Neenakosti lahko zmanjšujemo le s povezovanjem in organiziranjem in lastnim angažmajem. Zdaj ni čas, da bi stal ob strani. Zato kandidiram.

Sara Dejanović

Sara Dejanović

Volilna enota: Kranj
Volilni okraj: Idrija

O meni:
Sem diplomantka družboslovne informatike. Kot študentka imam priložnost videti težave in neenakosti, s katerimi se soočamo študentje na področju pomanjkanja študentskih domov, ter izkoriščanje prek študentskega dela. Mladi se v Sloveniji spopadamo z veliko preprekami in verjamem, da Levica s sistemskimi spremembami lahko pripomore k izboljšanju našega položaja.

Volilna enota Postojna

Blaž Jug

Blaž Jug

Volilna enota: Postojna
Volilni okraj: Tolmin

O meni:
Sem študent zaenkrat še javne Univerze v Ljubljani. Podpornik narave, sovražnik kapitalizma. Narava je naše življenje, kapitalizem pa pohlep. Kandidiram, ker mi je mar za marginalizirano družbo in želim vključenost vseh ljudi, ne glede na njihovo spolno identiteto, spolno usmerjenost, raso, narodnost, religijo ali kraj bivanja. Vsi si zaslužimo kvalitetno bivanje – od zibelke do groba. Želim si več vključenosti mladih pri odločanju v politiki, ker bo prihodnost naša.

Nina Ukmar

Nina Ukmar

Volilna enota: Postojna
Volilni okraj: Piran

O meni:
Sem ekonomistka in multipraktik v kulturi. V njeni družbi sem najraje tudi v prostem času. Kandidiram, ker nas čakajo mnogi izzivi in verjamem, da smo jim lahko kos le z vračanjem dialoga, depolitizacijo javne sfere, neodvisnimi mediji, višjo stopnjo solidarnosti in pravično razdelitvijo. Vidim, kako postaja kompetitivno družbeno okolje, kjer je prekarno delo stalnica in tržne razmere od posameznikov terjajo zgolj prizadevanja za individualni uspeh, za skupnost pohabljajoče. Želim živeti družbeno enakost. Obenem verjamem, da moramo živeti zeleno in trajnostno, zares in že od včeraj.

Alan Medveš

Alan Medveš

Volilna enota: Postojna
Volilni okraj: Izola

O meni:
Poštenost, enakopravnost, doslednost, blaginja. To so le nekatere vrednote, na katere prisegam. V naši državi vse bolj in bolj prihaja do demontaže pravne in socialne države, človekovih pravic, svobode govora, neodvisnosti sodstva in medijev, kar niti zdaleč ni demokracija. Kandidiram, ker mi ni vseeno, kam plujemo kot družba in država. Nočem več gledati, kako nam oportunizem posameznikov in kapital kradeta sedanjost in onemogočata prihodnost. Draginja, revščina, prekarnost in neenakost so stvarnost, ki se ji je treba upreti. Začnimo stvari spreminjati sedaj. Zase in za prihodnje generacije.

Matej Tašner Vatovec

Matej Tašner Vatovec

Volilna enota: Postojna
Volilni okraj: Koper I

O meni:
Soočamo se z draginjo. Dražijo se hrana, elektrika in gorivo. Vse več ljudi ne ve, kako shajati skozi mesec. Že živimo eno največjih kriz človeštva – podnebno. Temperature se dvigajo, vreme uničuje poljščine, ogroženi so biomi. Gledamo, kako nam doma in po svetu propadajo dosežki razsvetljenstva in boji iz preloma prejšnjega stoletja. Krhajo se demokracija in delavske pravice. Z novo vlado ne smemo preiti nazaj v normalnost. Stara normalnost je tista, ki nas je pripeljala do teh kriz. Potrebujemo politiko za naprej, za prihodnost. In to ponuja Levica. Prihodnost – zdaj!

Maja Tašner Vatovec

Maja Tašner Vatovec

Volilna enota: Postojna
Volilni okraj: Koper II

O meni:
Magistrica kulturologije in antropologije, zaprisežena in neomajna levičarka. Borka za enakopravnost in pravice žensk. S kolegicami izdala nagrajeno knjigo “Nepozabne: ženske, ki so premikale meje našega sveta”. Mestna svetnica v Kopru. Kandidiram, ker so nujne spremembe, ki bodo prinesle blaginjo ljudem. Tu vidim svojo družbeno vlogo: aktivno pripomoči k tem spremembam. Ukinitev neenakosti, revščine, bivanjske neenakosti, boj za ohranitev in nadgradnjo izborjenih svoboščin in pravic, ohranitev okolja za naše zanamce … To so spremembe, ki jih je treba realizirati. Za ljudi. Za blaginjo vseh.

Bojan Pahor

Bojan Pahor

Volilna enota: Postojna
Volilni okraj: Sežana

O meni:
“Upokojenec. Podpredsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, občinski svetnik v občini Sežana kot predstavnik stranke Levica. Kandidiram, ker želim aktivno uresničevati program stranke in pri tem omiliti in odpravljati težave in probleme, s katerimi se srečujem tako pri občanih kot pri delavcih v podjetjih.
Kot veteran vojne za Slovenijo in član veteranske in domoljubne organizacije se bom odločno zavzemal proti poskusom revidiranja zgodovine slovenskega naroda. To zgodovino moramo predstavljati tako doma v Sloveniji kot tudi v mednarodnem prostoru.”

Safet Salkić

Safet Salkić

Volilna enota: Postojna
Volilni okraj: Ilirska Bistrica

O meni:
Rojen 13. februarja 1997. Živim v Podgradu pri Ilirski Bistrici. Pet let delam v družbi, ki se ukvarja s prodajo naftnih derivatov. Po izobrazbi sem ekonomski tehnik, študija še nisem zaključil. Svojo kandidaturo namenjam borbi za delavske pravice, za socialno ogrožene, za študente in upokojence oziroma za pravičnejšo družbo.

Tina Žigon

Tina Žigon

Volilna enota: Postojna
Volilni okraj: Postojna

O meni:
Politiko razumem kot način reševanja skupnostnih vprašanj. Blizu sta mi aktivizem in zagovorništvo. Že dolgo se zavedam, da kot posamezniki in kot različne družbene skupine potrebujemo svoj glas, zato kandidiram. Levica s svojim programom v celoti sledi mojim vrednotam in jih načelno zagovarja. Sociala in varstvo okolja sta moji prioriteti, ki ju zagovarjam tudi kot občinska svetnica v Postojni. Zaposlena sem za določen čas, v organizaciji, ki deluje kot podporno okolje za NVO v primorsko-notranjski regiji.

Andrej Pelicon

Andrej Pelicon

Volilna enota: Postojna
Volilni okraj: Nova Gorica I

O meni:
Upokojeni voznik in sindikalist, koordinator LO Levica Goriška. Kandidiram, ker vem, da delavci in upokojenci zaslužijo predstavnika iz svojih vrst. Ne sprejemam dejstva, da poštenemu delu ne sledi pravično plačilo in posledično dostojna pokojnina. Kršitve delavskih pravic postajajo rutina. Sindikalno delovanje in delavske predstavnike se poskuša disciplinirati, tudi z opomini in odpovedmi. Sem mnenja, da je zadovoljen delavec največji kapital podjetja. Ne morem sprejeti dejstva, da se javno zdravstvo počasi, a vztrajno privatizira in postaja dostopno samo premožnejšim. Najprej človek.

Marko Rusjan

Marko Rusjan

Volilna enota: Postojna
Volilni okraj: Nova Gorica II

O meni:
Pravnik, glasbenik, aktivist. Mestni svetnik Levice v Novi Gorici. Svet ni popoln, a ga je treba in mogoče spreminjati na bolje. Borba proti kršitvi delavskih pravic, za višje plačilo za opravljeno delo in za pravično porazdelitev ustvarjenega bogastva mora biti prednostna. Revščino in socialno neenakost je mogoče odpraviti le z državnimi ukrepi. V boju proti sežigu odpadkov v Anhovem sem spoznal konflikt med zdravjem prebivalstva in dobičkom. Okolje in narava še nikoli nista bila tako ogroženi, zato bom kot poslanec z Levico naredil vse, da ju zaščitimo in zagotovimo prihodnost za vse.

Meri Hreščak

Meri Hreščak

Volilna enota: Postojna
Volilni okraj: Ajdovščina

O meni:
Zaposlena v gospodarstvu. Aktivna v svetu krajevne skupnosti in v KŠD Štorje, članica ZB NOB Sežana. Za kandidaturo sem se odločila, ker mi je mar za prihodnost naših otrok. Ker se zavedam, da spremembe ne pridejo same od sebe. Ustaviti je treba pot v nerazvitost, se boriti za dostojno delo in plačilo, enake možnosti za vse, javno zdravstvo, kakovostno in brezplačno javno vzgojo in izobraževanje ter vlaganje v znanost, kulturo in družbeni napredek. In nenazadnje, ohraniti je treba zdravo naravno okolje za prihodnje generacije. Vem, da moram slišati in reševati probleme lokalne skupnosti, saj ti težje pridejo na dnevni red državnega zbora.

Volilna enota Ljubljana Center

Peter Terčič

Peter Terčič

Volilna enota: Lj Center
Volilni okraj: Cerknica-Logatec

O meni:
Sem učitelj, trener, glasbenik, oče dveh otrok. V politiko se spuščam, ker bi rad svojima otrokoma omogočil enake možnosti in enako prihodnost kot vsem ostalim. Predvsem pa sem eden izmed vas. Človek, ki živi v naši realnosti in se zaveda vsakdanjih problemov. Ne skrivam se za visokimi ograjami in ne bojim se prisluhniti drugačnemu mnenju. Sem odprt za drugačnost, obenem pa se zavedam svojih korenin. Tako kot vi imam dobre in slabe trenutke, vendar nikoli ne obupam nad boljšim jutrišnjim dnem. Glas zame je glas za navadnega človeka.

Marko Močnik

Marko Močnik

Volilna enota: Lj Center
Volilni okraj: Vrhnika

O meni:
Po izobrazbi profesor zgodovine in filozofije, turistični vodnik, delam kot vzgojitelj v vrtcu. Kandidiram, ker je napočil prelomen čas. Nočem, da skupnosti okoli večjih mest odnese val desnega populizma, malih trinogov, ki v svoj prid izigravajo pravno državo, demokracijo in transparentnost. Ohraniti moramo dobro javno šolstvo in zdravstvo, postaviti naravo in okolje pred dobiček posameznikov. Omogočiti želim ljudem, da (p)ostanejo aktivni državljani. V politiko želim vrniti probleme malih ljudi in občutek za skupno dobro.

Iva Padar

Iva Padar

Volilna enota: Lj Center
Volilni okraj: Vič-Rudnik I

O meni:
Vsa delovna leta delam v istem podjetju, kjer skrbimo za večstanovanjske stavbe, moj teren je v centru Ljubljane. V tem mandatu sem članica četrtnega sveta Center. Kandidiram, da povrnemo napredek v bolj trajnostno in planetu prijazno, odgovorno, odrast družbo. Za manj tekmovanja in več sodelovanja. Za manj trgovskih centrov in več stanovanj za mlade. Za manj avtomobilov in več javnega prevoza. Za manj hotelskih stanovanj in več čitalnic. Za manj garažnih hiš in več zelenic. Za manj hotelov in več kulture. Za manj prometa in več obdelanih kmetijskih zemljišč. Za manj betona in več dreves!

Ištvan Išt Huzjan

Ištvan Išt Huzjan

Volilna enota: Lj Center
Volilni okraj: Vič-Rudnik II

O meni:
Sem vizualni umetnik, rojen v Ljubljani. Po študijih v tujini ter več kot 15 letih poklicnih izkušenj v evropski kulturni sferi in kot večkratni prejemnik mednarodnih nagrad doma in v tujini sem se odločil kandidirati na listi stranke, ker verjamem, da je Levica edina stranka v Sloveniji, ki brez bremena gospodarskih in finančnih škandalov ponuja sistemske in predvsem realne rešitve za sodobne socialne, okoljske in politične probleme. Kot kandidat verjamem v bolj pravično, bolj solidarno in bolj demokratično prihodnost naše skupnosti, ki jo lahko ustvarimo le vsi skupaj za vse.

Milan Jakopovič

Volilna enota: Lj Center
Volilni okraj: Vič-Rudnik III

O meni:
Prihajam iz Ljubljane, kjer živim že celo življenje. Svojo poklicno pot sem posvetil skrbi za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Sem tudi ustanovitelj in predsednik Dobrodelnega društva Petka za nasmeh ter mestni svetnik v Ljubljani. Kandidiram, ker sem prepričan, da je družba pravična, solidarna in socialna le, če skrbi za najšibkejše, če vsem omogoča dostojno življenje in če na prvo mesto postavlja človeka. V slovenskem političnem prostoru je Levica edino zagotovilo, da se ekonomska neenakost v prihodnosti ne bo povečevala, ampak zmanjševala.

Brina Minca Herlec

Brina Minca Herlec

Volilna enota: Lj Center
Volilni okraj: Vič-Rudnik IV

O meni:
Študentka rusistike in umetnostne zgodovine, predsednica študentskega sveta, prostovoljka, Ljubljančanka, učiteljica ruščine, prevajalka in karkoli, za kar sem plačana več kot 6 evrov na uro. Kandidiram, ker mislim, da je treba nasloviti problematiko mladih, ki si ne moremo privoščiti najemnin, ne dobimo mest v študentskih domovih, smo prisiljeni delati za prenizke urne postavke brez kakršnekoli socialne varnosti na področjih, ki niso povezana z našo izobrazbo, in ki v državi, kjer se namesto za izobrazbo in kulturo denar namenja za nepomembnosti, nimamo prihodnosti.

Luka Mesec

Luka Mesec

Volilna enota: Lj Center
Volilni okraj: LJ-Center

O meni:
Od leta 2014 sem poslanec Državnega zbora, od združitve stranke leta 2017 pa tudi koordinator Levice. Po izobrazbi sem diplomant evropskih študij, magisterij iste smeri zaključujem. Pred vstopom v politiko sem bil dolgoletni aktivist. V DZ že več let pokrivam predvsem področja financ in gospodarstva, sicer pa so moja zanimanja široka – od politične ekonomije, filozofije in zgodovine do podnebne krize, (pop) kulture, filma in mednarodne politike. Za poslanca ponovno kandidiram s ciljem v Sloveniji še naprej utirati pot demokratičnemu in ekološkemu socializmu.

Asta Vrečko

Asta Vrečko

Volilna enota: Lj Center
Volilni okraj: Lj-Šiška I

O meni:
Raziskovalka in kuratorka, kulturna delavka, aktivistka, mestna svetnica Levice v Ljubljani. Prizadevam si za solidarno in pravično družbo, v kateri dostojno stanovanje ne bo luksuz, temveč osnovna pravica, kjer nihče ne bo izključen in bomo ohranili naravno okolje za naše otroke. Želim si družbe, v kateri sta človek in narava pred profitom, kjer je skupnost na prvem mestu, družbe, v kateri ima kultura pomembno mesto, kjer je vsako delo cenjeno in vsem omogočen razvoj.

Dan Juvan

Dan Juvan

Volilna enota: Lj Center
Volilni okraj: LJ-Šiška II

O meni:
Po izobrazbi profesor filozofije in sociologije. Šest let zaposlen v poslanski skupini Levica kot strokovni sodelavec na področju dela, socialne države in izobraževanja. V tem času sem strokovno pokrival in pisal zakonske spremembe, s katerimi smo v Levici zagotovili dodaten plačan dan dopusta za starše, zaprli trgovine v nedeljo, dvignili minimalno plačo, plačilo za delavce študente, socialne pomoči in varstveni dodatek. V Levici bom deloval, dokler bo izhajala iz razredne analize družbe in delovala v interesu tistih, ki nimajo niti kapitala niti političnega vpliva.

Arne Jakob Zakrajšek

Arne Jakob Zakrajšek

Volilna enota: Lj Center
Volilni okraj: LJ-Šiška III

O meni:
Sem magister zgodovine in diplomirani kulturolog Vzhodne Azije, trenutno doktorski študent. Bibliofil, ki ima predolg seznam knjig in premalo časa za branje. Kandidiram, ker je moja generacija tista, ki bo morala živeti s podnebnim zlomom, poglabljanjem razlik med bogatimi in revnimi ter razkrojem socialne infrastrukture; tista, ki nima varnosti zaposlitve, lahko o dostopnih stanovanjih le sanja in ki se na vsakem koraku sooča s sovražno retoriko. Vse to je zapuščina desetletij zgrešene politike in ureditve, ki jo žene le sla po zaslužku. Odgovor je le v radikalni spremembi sistema, v katerem živimo.

Alenka Pirjevec

Alenka Pirjevec

Volilna enota: Lj Center
Volilni okraj: LJ-Šiška IV

O meni:
Univerzitetna diplomirana igralka in magistrica umetnosti sem se kot igralka animatorka 40 let uresničevala v Lutkovnem gledališču Ljubljana, kjer sem bila nekaj časa tudi umetniška voditeljica. Med drugim sem bila tudi sindikalna zaupnica in sem se vseskozi borila za pravice svojih sodelavcev. Kljub svoji starosti nikakor nisem izgubila upanja v boljšo prihodnost in glede na svoje življenjske izkušnje vsekakor z vsem svojim bitjem podpiram boj proti trenutni grozljivi poplavi neoliberalnega kapitalizma, ki uničuje ljudi in jih spreminja v suženjske živali.

Volilna enota Ljubljana Bežigrad

Ivan Horvat

Ivan Horvat

Volilna enota: LJ Bežigrad
Volilni okraj: Kočevje

O meni:
Po poklicu sem kemijski tehnik, vendar tik pred upokojitvijo. Vedno sem opravljal dela med ljudmi in za ljudi. Prihajam iz delavske družine, zato dobro vem, kje so težave, pasti za malega človeka. Kandidiram, da zgradimo pravo politiko, kjer bo slišati glas delavca, kmeta, študenta, obrtnika … Da bo lahko vsak pošteno živel od svojega dela, ne v stalnem strahu za plačo ali delovno mesto. Čas je, da začnemo poslušati glas ljudstva, ki se mora počutiti kot enakovreden član odločanja – pa naj bo mladi dijak ali upokojenec! Mirno življenje in blagostanje pa je naloga politike!

Mitja Svete

Mitja Svete

Volilna enota: LJ Bežigrad
Volilni okraj: Ribnica

O meni:
Pedagog, socialni delavec in psihosocialni svetovalec. Nevladnik. Predsednik društva, ki nudi pomoč in podporam osebam z izkušnjo spolnega nasilja. Po desetletju dela z ranljivimi otroki, mladostniki, družinami in posamezniki želim doprinesti, da se glas najbolj ranljivih sliši tudi v državnem zboru. Nasilje je splošno družbeno dejstvo in pred tem si ne smemo zatiskati oči. Zgodbe oseb v stiski potrebujejo ustrezne sistemske rešitve, ki jih je mogoče nasloviti le na ravni države.

Marjeta Mencin Čeplak

Marjeta Mencin Čeplak

Volilna enota: LJ Bežigrad
Volilni okraj: Grosuplje

O meni:
Socialna psihologinja, visokošolska učiteljica. Moja kandidatura na listi Levice je izraz podpore politiki enakosti in nediskriminatornosti, politiki, ki blaginjo za vse postavlja pred interese kapitala, ki zagovarja sekularno državo, politiki, ki dosledno prakticira odgovornost do drugega. Je pa hkrati tudi izraz jeze zaradi zapiranja javnega prostora, redukcije politike na boj za oblast, razgradnje javnih podsistemov.

Luka Pirnat

Luka Pirnat

Volilna enota: LJ Bežigrad
Volilni okraj: Ivančna Gorica

O meni:
Sem inženir računalništva, delam pa v razvoju elektronike. Ko le lahko, brkljam po zemlji. Sam sicer redno zaposlitev imam, a vse preveč mojih vrstnic in vrstnikov te sreče (kar to danes je) nima. Rojenim po “koncu zgodovine” so namreč povedali, da se moramo le učiti in bo, zdaj pa ugotavljamo, da to ne drži več – če sploh kdaj je. Kandidiram, ker vse družbeno umira, ker so delavci vse bolj brezpravni in vse manj udeleženi pri dobičkih, ker smo veliko ekosistemov že spravili zelo blizu točke, ko ni več povratka, in vsega tega nočem več gledati križem rok.

Luka Omladič

Luka Omladič

Volilna enota: LJ Bežigrad
Volilni okraj: Moste-Polje II

O meni:
Naša bistvena naloga je, da oblikujemo alternativni nabor političnih predlogov in alternativni svetovni nazor, ki bo tekmoval s tistim v osrčju ekološke krize – nazor, ki bo temeljil na medsebojni odvisnosti, ne pa na hiperindividualizmu, vzajemnosti namesto prevladi in sodelovanju, ne pa na hierarhiji. S temi vrednotami kandidiram v parlament in iz njih bom izhajal v političnem boju za podnebje, okolje in naravo.

Svetlana Slapšak

Svetlana Slapšak

Volilna enota: LJ Bežigrad
Volilni okraj: Moste-Polje III

O meni:
Antropologinja in kolumnistka. Levica je stranka, za katero glasujem že od njenega nastanka, zaradi programa, politike, ki jo vodi, jasnih etičnih zavez, občutljivosti za probleme ljudi, narave in družbe. Za kandidaturo sem se odločila, ker bodo volitve 24. aprila zgodovinske volitve, volitve za prihodnost. Na kocki sta preživetje demokracije in tudi skrbi za tiste, ki so v zadnjem obdobju najbolj trpeli. Čaka nas obdobje velikih naporov, zato sem se odločila, da tudi sama prispevam po svojih močeh.

Urška Honzak

Urška Honzak

Volilna enota: LJ Bežigrad
Volilni okraj: Bežigrad I

O meni:
Lektorica, tekstopiska, prevajalka. Prekarna delavka. Mestna svetnica v Ljubljani. V prostem času najraje prostovoljka. Kandidiram, ker si ne želim zatiskati oči pred problemi, ki jih opažam okoli sebe: naraščajoča neenakost, poglabljanje revščine, pomanjkanje stanovanj, postelj v študentskih domovih in domovih za starejše, razraščanje prekarnih zaposlitev in krčenje delavskih pravic. Verjamem, da jih lahko naslovimo le s sistemskimi spremembami, ki bodo zagotovile boljše pogoje za bivanje današnjih generacij in sploh omogočile življenje naslednjim.

Nataša Sukič

Nataša Sukič

Volilna enota: LJ Bežigrad
Volilni okraj: Bežigrad II

O meni:
Poslanka, pisateljica, didžejka. Že 35 let nevladnica. Nekdanja kandidatka za županjo, nekdanja mestna svetnica. Socialistka. V politiko sem stopila na povabilo IDS. Po 30 letih aktivizma sem spoznala, da se boj za pravičnejši svet ne sme ustaviti na mejah civilne družbe. Prenesti se mora v politiko, kjer se sprejemajo odločitve. Kandidiram, da bi nadaljevala boj proti revščini in razrednim razlikam; da bi mladi imeli varno prihodnost; starejši varno starost in dostojne pokojnine; delavci_ke pravično plačilo in soupravljavski delež v podjetjih. In da bi vsi skupaj po letu 2030 še imeli svoj planet!

Arne Jernej Stare

Arne Jernej Stare

Volilna enota: LJ Bežigrad
Volilni okraj: Domžale I

O meni:
Sem študent smeri urbanizem na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kjer tudi živim. V Levici koordiniram skupino za urbanizem v Ljubljani. Kandidiram, ker hočem živeti v boljšem svetu, kot je ta, v katerem živimo zdaj.

Lan Jenull

Lan Jenull

Volilna enota: LJ Bežigrad
Volilni okraj: Domžale II

O meni:
Študent politologije. Aktivist za pravice LGBT+ oseb v Sloveniji. Kandidiram, ker se mi zdi pomembno, da se v politiki sliši glas mladih in raznolikih ljudi. Z Levico stojim, ker smo edina stranka z ambicioznim programom, ki predlaga alternativo trenutnemu ekonomskemu sistemu. Edina stranka, ki se resno bori za prihodnost mladih, varno starost in razrešitev podnebne krize. Verjamem, da je država dolžna zagotoviti in lahko zagotovi dostojno življenje za vse. Kot poslanec bi si prizadeval biti del mostu med civilno družbo, ljudstvom in vzvodi politične oblasti.

Volilna enota Celje

Aleš Gulič

Aleš Gulič

Volilna enota: Celje
Volilni okraj: Šentjur

O meni:
Upokojenec, po izobrazbi profesor slovenščine, delal kot učitelj, novinar, urednik, bil tudi poslanec, direktor vladnega urada, večkrat izvoljen občinski svetnik, prostovoljec RK, sicer pa že od gimnazije družbeno aktiven, še posebej v kulturi. Za Levico kandidiram, ker ima program, ki najbolj ustreza mojim načelom in pogledom na življenje, ker edina jasno in glasno ohranja vrednote, s katerimi sem se v politiko podal tam v sedemdesetih in osemdesetih letih, in ker razume moč in vrednost civilnodružbenih gibanj in nevladnih organizacij … Skratka, ker je tako prav.

Žiga Vipotnik

Žiga Vipotnik

Volilna enota: Celje
Volilni okraj: Celje I

O meni:
Podjetnik v IT panogi. Bliskovit napredek na področju tehnologije bi moral s sabo prinesti tudi bliskovit dvig življenskih standardov. A resničnost je drugačna. Delamo vedno več, a imamo vedno manj. Najbogatejši še naprej bogatijo bolj kot kdajkoli prej. Prepad med ekonomskimi sloji se širi. A prihodnost je še vedno lahko svetla. Vsi potrebujemo varno streho nad glavo. Vsi potrebujemo dostopno zdravstvo. Vsi potrebujemo javno šolstvo. Vsi si zaslužimo odločati o državi, v kateri živimo, ne le politična elita. Rešitev je enostavna: Blaginja za vse, ne le za peščico!

Simon Maljevac

Simon Maljevac

Volilna enota: Celje
Volilni okraj: Celje II

O meni:
Aktivist in generalni sekretar stranke Levica. Dolga leta sem deloval v nevladnem sektorju, v katerem sem se boril za pravice manjšin. V svojih bitkah sem se mnogokrat soočil s trkom v trenutno vladajočo oblast. Na svoji poti sem opazil, da je ravno poltika tista, ki omogoča boljše življenje za vse. Levici sem se pridružil leta 2015. Takrat je bila Levica edina stranka, ki je polno stala za predlogom referenduma o družinskem zakoniku. Od leta 2018 sem generalni sekretar stranke, z Levico sem v vseh bitkah in ostajam še naprej. Glas za Levico na prihajajočih volitvah je glas za prihodnost za vse.

Mateja Žvižej

Mateja Žvižej

Volilna enota: Celje
Volilni okraj: Žalec I in Mozirje

O meni:
Zaposlena v knjižnici, sicer inženirka hortikulture. Poleg zaposlitve v knjižnici pa se bom sedaj poskusila tudi v popoldanski obrti na področju hortikulture. Zakaj kandidiram? Ker me neenakost, vse večja revščina in razraščanje sovražnega govora v naši družbi motijo in bolijo. Sistemsko moramo te stvari ponovno postaviti na prave tire in Levica je edina stranka pri nas, ki na vse te izzive odgovarja s svojim programom in nenazadnje tudi delovanjem. Načelnost in etika morata biti dve odliki, ki bosta postali standard. Sploh v in med politiki.

Andreja Banič Zebec

Andreja Banič Zebec

Volilna enota: Celje
Volilni okraj: Žalec II

O meni:
Po poklicu sem ekonomistka, zaposlena v gospodarstvu. V državnem zboru in družbi moramo dvigniti kulturo dialoga in preseči sovražni govor. Zavzemala se bom za dvig minimalne plače in dostop do izbranega osebnega zdravnika. Savinjska dolina mora ostati zelena. Da bodo sončne elektrarne na strehah naravna izbira. Da bodo drevesa pripoznana kot pljuča krajev in skrbno varovana. Da se bodo kolesarske steze od Celja do Letuša uporabljale, ne le načrtovale.

Dorotea Pospihalj

Dorotea Pospihalj

Volilna enota: Celje
Volilni okraj: Velenje I

O meni:
Psihoterapevtka, prostovoljka. Prekarna delavka. Kandidram, ker me skrbi vedno hitrejše drvenje v izredne razmere. Podnebne krize, socialne stiske, vedno bolj medgeneracijske, endemične. Zavzemam se za sistemske spremembe, ki bodo omogočile prosperiranje družbe inzagotovile obstoj bodočim generacijam. Verjamem, da lahko utremo pot v boljšo, socialno močno prihodnost za vse.

Janko Belin

Janko Belin

Volilna enota: Celje
Volilni okraj: Velenje II

O meni:
Socialni delavec, aktivist, borec za socialno pravičnost. Tehnični svetovalec EHRA na področju politike do drog, član NYGOC. Del Kooperative ROG. Ustanovitelj prvega zavetišča za brezdomce na drogi ERNEST pri nas. Filmski delavec in televizijski producent. Za kandidaturo sem se odločil, ker je naša družba zašla v napačno smer. Namesto družbe in države , v kateri bi bil vsak državljan enakopraven, smo prišli v stanje, kjer so nekateri postali nedotakljivi, družba kot celota in organizem pa njihov talec. To je organiziran rop države in družbe. Zlomi desnico, voli Levico!

Neža Oder

Neža Oder

Volilna enota: Celje
Volilni okraj: Slovenj Gradec

O meni:
Že kot študentko novinarstva me je vedno vleklo domov; k razvoju kulture, postavljanju temeljev alternativne scene, k misli, da tudi naši kraji lahko pomenijo prihodnost. Danes sem zaposlena v kulturi, vodim zavod Koroška Pride in v prostem času iščem (in najdem) možnosti za prostovoljstvo. Sem tekstopiska, aktivistka, pesnica po šesti in zagovornica misli, da smo lahko dobri le toliko, kolikor smo dobri drug do drugega. Zato kandidiram – ker smo lahko boljši; ker je lahko boljše. Za vse, ne le za peščico.

Milan Mrđenović

Milan Mrđenović

Volilna enota: Celje
Volilni okraj: Ravne na Koroškem

O meni:
Zgodovinar, doktor znanosti, ljubitelj knjig, narave in živali. Prostovoljec, prekarec in skrbnik dveh posvojenih psov. Mestni svetnik na Ravnah in regijski koordinator Levice na Koroškem. Za kandidaturo sem se odločil, ker imam prirojen občutek za idealizem in moralo. Od sanjačev se razlikujem po tem, da znam odločno uresničevati svoje zastavljene cilje. Že dolgo opozarjam na probleme, ki jih drugi zamolčijo: korupcija, zaščita okolja in nova stanovanja. Če mi namenite podporo na državnozborskih volitvah, bom glas koroških samorastnikov ponesel v Ljubljano. Za blaginjo vseh!

Vladimir Jarh Nikolić

Vladimir Jarh Nikolić

Volilna enota: Celje
Volilni okraj: Dravograd-Radlje

O meni:
Sem aktiven upokojenec. Imam 23-letne izkušnje v zavarovalništvu. Z največjim veseljem sem 20 let opravljal delo v upravi Mestne občine Slovenj Gradec kot svetovalec za zaščito in reševanje in kot poveljnik civilne zaščite. Sedaj delujem kot predsednik konjeniškega kluba Legen. V okviru Zavoda Ekopren osem let izvajam promocijske projekte za trajnostno mobilnost in podnebne spremembe. Moje mnenje je, da lahko veliko storim za družbo kot aktiven upokojenec, saj je povezovanje z vsemi starostnimi skupinami zelo pomembno za osebni razvoj in razvoj družbe kot povezane celote.

Volilna enota Novo mesto

Jožica Fortun Tomažič

Jožica Fortun Tomažič

Volilna enota: Novo mesto
Volilni okraj: Črnomelj-Metlika

O meni:
Družinska zdravnica z več kot 30 leti delovnih izkušenj. Prosti čas posvečam družini in vrtnarjenju. Ob svojem delu sem se srečala z mnogimi nepravičnimi usodami ljudi, ki so odvisni od dobrodelnih organizacij prav zaradi svojega socialnega porekla. Menim, da je skrb zanje naloga države. Kandidatura na listi Levice pomeni ponuditi možnost volivcem moje volilne enote dati glas resnično levo orientirani stranki, ki se je že v minulem mandatu izkazala s prizadevanjem za večjo pravičnost naše družbe in pri tem dosegla kar nekaj uspehov.

Ksenja Lorber

Ksenja Lorber

Volilna enota: Novo mesto
Volilni okraj: Novo mesto I, Novo mesto II

O meni:
Sem ženska, žena, mati, učiteljica, mediatorka, knjižničarka, knjigoljubka, starejša … Barve moje kandidature: RDEČA: Pošteno plačilo za delo in dostojanstvena starost, ne umiranje v revščini. ZELENA: Prihajam iz Soške doline in preveč mojih bližnjih je umrlo zaradi azbesta. Tega ne privoščim nikomur. Zrak in voda ne smeta povzročati mučne smrti. DEMOKRACIJA: Skrbijo me delitve v družbi po starosti, spolu, barvah, verah … In vsak od nas je lahko hitro na vrsti zaradi let, spola, barve kože ali oči … Ne želim take prihodnosti. Zato kandidiram!

Marko Tratar

Marko Tratar

Volilna enota: Novo mesto
Volilni okraj: Trebnje

O meni:
Sem šahovski velemojster pa tudi šahovski publicist in trener. Številne težave ogrožajo našo sedanjost in prihodnost: Revščina, nedopustna v tako razviti družbi, kot je naša. Pomanjkanje perspektive za mlade glede dostopnih stanovanj in stabilnih služb. Podnebna kriza. Razkroj demokracije. Vse to opazujem že predolgo, vem, da se da drugače, in vem, da je treba drugače. Zato kandidiram. Smo v časovni stiski, a še lahko naredimo prave poteze.

Peter Dirnbek Vatovec

Peter Dirnbek Vatovec

Volilna enota: Novo mesto
Volilni okraj: Brežice

O meni:
Kantavtor, karateist, pravnik. Občinski svetnik Levice v Brežicah v aktualnem in preteklem mandatu. Kandidiram, ker sem vedno naredil, kar je prav, in ne, kar je všečno, ker sem vedno ponudil svoj glas tistim, ki ga nimajo, in bom to počel tudi v prihodnje. Izhajam iz delavske družine, kot terenski aktivist ohranjam stik z ljudmi skozi številne kampanje in verjamem, da lahko le združeni in povezani v političnem boju zoper plenilski kapital obranimo pravice delavnega človeka in ohranimo naravo za prihodnje rodove. Ko se povrne svoboda, bom spet samo Peter s kitaro.

Aleš Suša

Aleš Suša

Volilna enota: Novo mesto
Volilni okraj: Krško

O meni:
Glasbenik, prostovoljec v kulturi. Predstavnik Levice v občinskem svetu v Krškem. Kandidiram z namenom, da bo Slovenija dobila vlado, ki bo gledala v prihodnost. Ki bo znala prispevati svoj delež k miru na svetu, zato se bo zavzemala za demilitarizacijo namesto za večanje izdatkov za orožje. Ki bo začela takoj sprejemati ukrepe za varovanje okolja in opustitev fosilnih goriv ter bo pravično porazdelila breme prehoda v brezogljično družbo. Vlado, ki bo poskrbela, da bodo dohodkovna razmerja zagotavljala blaginjo za vse, ter omejevala škodljivo kopičenje dobrin v rokah peščice.

Sašo Jejčič

Sašo Jejčič

Volilna enota: Novo mesto
Volilni okraj: Sevnica

O meni:
Upokojen kriminalist. Univerzitetni diplomirani ekonomist. Po upokojitvi dve leti honorarno delal v Komisiji za preprečevanje korupcije. Zato se bom še posebej zavzemal za boj zoper gospodarski kriminal in korupcijo. Član veteranskih organizacij SEVER in Združenja za vrednote NOB. Sem proti izkrivljanju polpretekle zgodovine. Sem predsednik Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica. Kandidiram, ker želim Sloveniji vrniti normalnost. Odpraviti diktaturo in represijo, vrniti demokracijo, depolitizirati policijo in medije. Zaustaviti razprodajo Slovenije in vrniti Sloveniji ugled v svetu.

Tina Kolar

Tina Kolar

Volilna enota: Novo mesto
Volilni okraj: Laško

O meni:
Po izobrazbi sem ekonomistka, v prostem času in po duši aktivistka in prostovoljka. Trdno verjamem, da bi bil politični prostor brez intervencij članov Levice veliko bolj potisnjen v desno. Še naprej se bom borila za dvig vseh plač, odpravo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, odpravo prekarizacije, močan javni sektor, javno šolstvo in zdravstvo, pravično davčno politiko in brezkompromisno sledenje ciljem zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Aktivizem je kot oblika pritiska na odločevalce potreben, vendar je zdaj čas za sistemske spremembe. Prihodnost za vse, ne le za peščico!

Kaja Mlakar Agrež

Kaja Mlakar Agrež

Volilna enota: Novo mesto
Volilni okraj: Litja

O meni:
Sem grafična oblikovalka, dolga leta sem delala kot prekarna delavka, sedaj pa sem zaposlena v velikem mednarodnem podjetju. Že vse življenje živim v Litiji in sem zelo navezana na domače okolje. Sem prostovoljka in aktivistka pri različnih lokalnih organizacijah. Že drugi mandat sem tudi svetnica Levice v občinskem svetu v Litiji. Družina mi ogromno pomeni. Hčerka, mož in starši me podpirajo in mi omogočajo, da lahko delujem kot družbenopolitična delavka. Sem optimistična in povezovalna. Nikoli nisem tiho, če menim, da se komu godi krivica ali da se lahko kaj izboljša.

Primož Siter

Primož Siter

Volilna enota: Novo mesto
Volilni okraj: Trbovlje/Hrastnik

O meni:
Glasbenik, aktivist, oče, prijatelj, otrok delavcev si želim le, da bi bilo življenje fer za vse! Trenutni ustroj, v katerem večina gara, da peščica živi, ne pelje nikamor, razen v revščino in razdor. Družba in podnebje sta se zlomila, kapital si delavce podaja od minimalca do minimalca. Dovolj je izkoriščanja upokojencev, dovolj sovraštva in hujskaštva, dovolj prodajanja zdravja in znanja! Stvari postavljamo na novo! Ker nam želim strehe nad glavami, polnih košar, miru, kumeratšafta, varne starosti, zdravega planeta in prihodnosti. Za vse, ne le za peščico!

Eva Koprivšek Petkovšek

Eva Koprivšek Petkovšek

Volilna enota: Novo mesto
Volilni okraj: Zagorje

O meni:
Akademska glasbenica violistka, zaposlena v orkestru SNG Maribor, ljubiteljica narave, živali in dobrih ljudi. Kandidiram v svojem domačem kraju, ker želim prispevati k čim boljšemu rezultatu stranke, ki po mojem mnenju najbolj pronicljivo opozarja na resnične probleme trenutnega časa in prihodnosti. Med naše izzive zagotovo spada boj s podnebnimi spremembami, ki mora biti prepleten s prizadevanji za enakost in enakopravnost med ljudmi ter miroljubno sobivanje na tem planetu.

Volilna enota Maribor

Darko Radiković

Darko Radiković

Volilna enota: Maribor
Volilni okraj: Šmarje pri Jelšah

O meni:
Prihajam iz Celja, zaposlen sem kot ključavničar. Sem velik zagovornik delavskih pravic. Kandidiram, ker želim boljšo prihodnost za naše otroke in vseh nas. Zavzemal se bom za socialno varnost, brezplačno šolstvo in zdravstvo, delavske pravice ter predvsem za celoten program Levice, ker je to edina možnost za boljši jutri. Želim si, da bi 24. 4. odšli na volitve v čimvečjem številu. Da končamo to tiranijo in bogatenje izbranih.

Aleksander Sašo Slaček Brlek

Aleksander Sašo Slaček Brlek

Volilna enota: Maribor
Volilni okraj: Slovenska Bistrica

O meni:
Kot raziskovalec na Fakulteti za družbene vede se ukvarjam z delovnimi pogoji novičarskih delavcev, vplivom digitalizacije in komunikacijskimi politikami SFRJ. Aktivistično sem se kalil v okviru mirovniškega gibanja proti ameriški invaziji in okupaciji Iraka leta 2004, gibanj za brezplačno in svobodno univerzo, proti neoliberalnemu kapitalizmu ter koruptivni in avtokratski politiki v Sloveniji. Levico smo s tovarišicami in tovariši ustanovili, ker smo želeli boje za socialno pravičnost, mir, kakovostno in vsem dostopno izobraževanje ter demokracijo ponesti tudi v državni zbor.

Lucija Golčer

Lucija Golčer

Volilna enota: Maribor
Volilni okraj: Slovenske Konjice

O meni:
Bi radi ustvarili lepši svet, a vam zmanjkuje besed, da ga podrobneje opišete? Ste spoznali strah, ki ni votel in je? Ko hočem kričati, vzamem svinčnik in pišem … V odsotnosti ideje, kaj storiti, ko nam gredo stvari v življenju zares narobe, si moramo zastaviti vprašanje, kaj lahko storim jaz, da se stvari spet postavijo na svoje mesto. Nadarjenost za potrpežljivost je lepa lastnost, vendar za to nimamo več časa. Želim si, da bi skupaj aktivno razmišljali o jutrišnjem dnevu. Ne dovolimo, da postane obledela kopija današnjega. Zakaj? Ker si zaslužimo najboljše!

Drago Bolčina

Drago Bolčina

Volilna enota: Maribor
Volilni okraj: Ruše

O meni:
Sem oče, mož, sin, brat, zet, prijatelj, prostovoljec, krajan, državljan, delavec z 39 leti delovne dobe v gospodarstvu. Kot večkratni svetnik v občinskem svetu v Rušah poznam lokalno samoupravo in potrebe ljudi. Sodelovanje, povezovanje in predvsem spoštovanje so vrednote, ki mi predstavljajo vodilo. Verjamem v idejo socializma in boljši jutri za vse.

Vladimir Šega

Vladimir Šega

Volilna enota: Maribor
Volilni okraj: Maribor I

O meni:
Dobrih 20 let se aktivno ukvarjam z ekonomsko demokracijo in soupravljalskimi pravicami zaposlenih. Zadnjih šest let predsedujem Združenju svetov delavcev Slovenije. Sem tudi predsedujoči SD družbe DEM in skupine HSE ter koordinator skupnega sveta delavcev družb v pretežni lasti države v sklopu SDH. Leta 2018 sem bil izvoljen za mestnega svetnika v Mariboru, kjer sem uspešno zagovarjal pravice zaposlenih ob združitvi v Mariborski holding, bil pobudnik participativnega proračuna … Delujem tudi na področju korporativnega upravljanja državnih družb in kulture.

Urška Lipovž

Urška Lipovž

Volilna enota: Maribor
Volilni okraj: Maribor II

O meni:
Sociologinja, prekarka, aktivistka, glasbenica in nevladnica v kulturi. Za kandidaturo sem se odločila, ker vedno bolj verjamem, da si bomo morali izboriti tudi pravico do prihodnosti. Do prihodnosti, kjer bomo vsi imeli pravico do čistega zraka, stanovanja, varne zaposlitve, do javnega zdravstva in izobraževanja, do socialne vključenosti – ne do luksuza, ampak pravico do prihodnosti, kjer bo lahko vsak dostojno bival in deloval.

Matic Komel

Matic Komel

Volilna enota: Maribor
Volilni okraj: Maribor III

O meni:
Mlad Mariborčan, glasbenik, programer, prostovoljec in še kaj. Kandidiram v želji po družbenem duhu, kjer integriteta, odgovornost in solidarnost še kaj pomenijo. Kjer skozi participacijo v predstavniški demokraciji na sistem vplivamo mi, ljudje, brez apatičnosti, cinizma in občutka nemoči. Ker verjamem v prihodnost, v kateri je Slovenija naš majhen raj na zemlji, ki deluje za nas vse. Kjer so delovnim ljudem v zameno za pošteno delo stanovanja dostopna in življenjski pogoji dostojni. Kjer je v Mariboru vsaj en ok klub. Kjer mladi Slovenije ne zapuščajo, temveč kvečjemu prihajajo nazaj.

Tatjana Greif

Tatjana Greif

Volilna enota: Maribor
Volilni okraj: Maribor IV

O meni:
Doktorica znanosti, arheologinja. Urednica založbe Škuc-Vizibilija in Časopisa za kritiko znanosti, publicistka, prevajalka. Aktivistka za enakopravnost spolov in človekove pravice. Zagovornica intenzivne ozelenitve urbanih središč namesto škodljive stihijske sečnje dreves. Prizadevna za zaščito živali, nasprotnica športnega lova in zapiranja divjih živali v ujetništvo. Le humano ozaveščena politična drža, uperjena zoper izkoriščanje, rasizem, razredno razslojenost, nepravičnost in pohlep kapitalističnih elit, rojeva emancipatorni potencial, stremi k javni koristi in skupnemu dobremu.

Ramona Arnuš

Ramona Arnuš

Volilna enota: Maribor
Volilni okraj: Maribor V

O meni:
Učiteljica, aktivistka, koordinatorica lokalnega odbora. Zadnje čase smo priča vedno večjemu kršenju delavskih pravic ter razgradnji in privatizaciji javnega zdravstva in šolstva. Kandidiram, ker mislim, da je pravica do dostojnega življenja ter vsem dostopnega javnega zdravstva in šolstva osnovna pravica vsakega izmed nas. Za vse to se je treba boriti, da ustvarimo boljši svet za prihodnje generacije.

Borut Osonkar

Borut Osonkar

Volilna enota: Maribor
Volilni okraj: Maribor VI

O meni:
Živim urejeno življenje, opravljam delo, ki me izpolnjuje. Politike mi res ni treba. A politike vsaj zadnjih dveh let ne potrebuje nihče. Država ni zasebna zabava elite postaranih cinizmov z mentaliteto civlizacijskega zakotja. Bolj všeč so mi svetovljanskost, ustvarjalnost, znanje, srčnost, neposrednost. Ja, pa knjige in glasba tudi. Vprašanje družbene pravičnosti je zame temeljno družbeno vprašanje. V parlament ne grem na dopust. Pravičnejša družba se ne bo zgradila sama. Pridružil se bom moštvu, ki mu po osmih letih nihče ne more očitati ene same korupcijske afere. Ni predaje.

Tatjana Frangež

Tatjana Frangež

Volilna enota: Maribor
Volilni okraj: Maribor VII

O meni:
Aktivna državljanka, mestna svetnica v Mariboru. Kandidiram, ker želim aktivno sodelovati pri ponovnem vzpostavljanju socialne države. Ker želim, da bodo naši otroci živeli v svetu brez revščine, brez izključenosti. Ker želim, da bo odločitev za študij stvar želja in sposobnosti in ne stvar zmožnosti družine plačati sobo. Ker želim, da selitev v dom za starejše ne bo odvisna od višine pokojnine. Ker želim, da naš zdravstveni sistem ostane javen in dostopen. Ker želim boljšo prihodnost vsem prebivalcem Slovenije. Prihodnost za vse, ne le za peščico.

Volilna enota Ptuj

Marko Sraka

Marko Sraka

Volilna enota: Ptuj
Volilni okraj: Lendava

O meni:
V poklicnem življenju kot doktor arheologije raziskujem ostanke naše skupne preteklosti, v prostem času kot socialistični aktivist pomagam graditi boljši svet. Kot arheolog vem, da je drugačen svet mogoč, kot socialist verjamem v pravično in solidarno družbo. Kandidiram, ker želim prekiniti začarani krog privilegijev, ki bogate dela še bogatejše, vse ostale pa sili v neizprosen boj za preživetje, v revščino in brezup. Levica je pot, ki nas pelje iz preteklosti v prihodnost, in orodje za izgradnjo boljšega sveta

Ivan Babič

Ivan Babič

Volilna enota: Ptuj
Volilni okraj: Ormož

Janez Brumen

Janez Brumen

Volilna enota: Ptuj
Volilni okraj: Ljutomer

O meni:
Bolničar negovalec, 20 let zaposlen v DSO Ljutomer. Več kot 30 let član ZSSS, četrti mandat predsednik SZSSS, Sindikata DSO Ljutomer, član IO in predsedstva SZSSS. Neozdravljiv socialist, idealist, ki hoče vsem dobro. Kandidiram, da pomagam stranki Levica do boljšega volilnega izida. V primeru izvolitve se bom boril za pravice delavce, upokojencev, študentov, invalidov in mladih, da ne bodo več prekarci, temveč redno zaposleni. Pomagati želim državljanom in državljankam spregledati, da jih ni treba voditi in na silo usmerjati k sreči in ugodju!

Drago Balajc

Drago Balajc

Volilna enota: Ptuj
Volilni okraj: Murska Sobota I

O meni:
Profesor geografije in sociologije, poučujem na Gimnaziji Murska Sobota. Sem otrok Goričkega. Vem, da so za tukajšnje ljudi dostopno javno zdravstvo in šolstvo ter socialna država s svojimi storitvami življenjskega pomena. Socialno stanje tukajšnjega prebivalstva ne prenese plačljivih javnih storitev. Zavzemal sem bom za ohranitev socialne države s kvalitetnimi in brezplačnimi storitvami za prebivalstvo. Ostro bom nastopil proti vsem projektom, ki bi pomenili dodatno ekološko obremenitev naše pokrajine; podpiral pa vse projekte, ki bodo doprinesli ostajanju Goričancev doma; zlasti mladih.

Lara Štrokaj

Lara Štrokaj

Volilna enota: Ptuj
Volilni okraj: Murska Sobota II

O meni:
Ekonomski tehnik, študentka politologije na Univerzi v Ljubljani in aktivna članica in aktivistka. Kandidiram, saj menim, da je Levica edina stranka, ki razume in deluje v dobrobit malemu človeku. Menim, da so v času, ko nam pred očmi razpada javni zdravstveni sistem, ko se ruši sistem socialnega varstva, ko več kot 250.000 ljudi živi pod pragom tveganja revščine in ko si mladi ne moremo niti predstavljati lastnega stanovanja ali redne zaposlitve, potrebne korenite spremembe. Edina stranka, ki s programom, sistemskimi rešitvami in neomajnimi načeli lahko to omogoči, je Levica.

Marijana Koren Ban

Marijana Koren Ban

Volilna enota: Ptuj
Volilni okraj: Gornja Radgona

O meni:
Po 40 letih dela v šolstvu sem upokojena profesorica slovenščine in nemščine. Soočena sem s problemi mladih, ki po končanem izobraževanju ne najdejo ustreznega pripravništva ali dela z dostojnim plačilom. Mnogi zaposleni kljub plači živijo pod pragom revščine. Upokojenci s polno delovno dobo pa si ne morejo privoščiti dostojnega življenja v starosti. Kandidiram, da bi s predlogi in pobudami prispevala k socialno pravičnejši družbi in s tem k boljšemu življenju ljudi, ki so velikokrat prezrti in preslišani.

Jasna Lipovž

Jasna Lipovž

Volilna enota: Ptuj
Volilni okraj: Lenart

O meni:
Delam kot svetovalna delavka v osnovni šoli, kjer opažam, da je socialno-ekonomski položaj družin z otroki neenakovreden. Menim, da bi se morali ljudje preživljati s svojo plačo, ne pa da morajo vlagati prošnje za določene prejemke od države ali sponzorjev. To ljudi spravlja v stisko in jih sramoti. Sem prostovoljka v Društvu prijateljev mladine, kjer izvajam delavnice za otroke. Kandidiram, ker želim socialno pravično Slovenijo.

Nenad Cekić

Nenad Cekić

Volilna enota: Ptuj
Volilni okraj: Pesnica

O meni:
Dolgoletni delavec v logističnih sistemih, sedaj samostojni podjetnik. Kandidiram, saj ne morem mimo dejstva, da živimo v družbi, kjer je zmeraj več delavcev na prekarnih pogodbah, da je zaradi zloma zdravstvenega sistema 140.000 Slovencev ostalo brez svojega osebnega zdravnika. Povečati se mora delež OVE in sprejeti nov zakon o varovanju okolja. Urediti je treba problematiko pomankanja postelj v domu za starejše, pomankanja postelj v študentskih domovih ter pomanjkanja stanovanj in doseči, da bo minimalna plača za najmanj 20 odstotkov višja, kot so minimalni življenjski stroški.

Rok Leban

Rok Leban

Volilna enota: Ptuj
Volilni okraj: Ptuj I

O meni:
Ekonomist, oče, socialist. Nekoč prekarni delavec in samostojni podjetnik, danes zadovoljen delavec v zasebnem sektorju. Sem človek, ki mu veliko pomenijo dom, družina, družba in domovina. Za kandidaturo sem odločil zaradi povečanja neenakosti med prebivalstvom in dvojnih meril, ki se pojavljajo v družbi. Državljanom ne bom obljubljal gradov v oblakih, ampak pravične rešitve, uporabne v vsakdanjem življenju.

Boštjan Koražija

Boštjan Koražija

Volilna enota: Ptuj
Volilni okraj: Ptuj II

O meni:
Knjižničar, trenutno poslanec Levice v Državnem zboru. Živim z besedami in od besed, te pa v polnosti oživijo šele takrat, ko se spremenijo v plemenita dejanja. Kandidiram, ker v celoti podpiram program in idejo, za katero stojimo v Levici. Še posebno pomembna programska cilja sta ohranjanje narave za prihodnje generacije in vključujoča družba. Kapital mora biti v službi ljudi, živali in narave!

Lina Habjanič

Lina Habjanič

Volilna enota: Ptuj
Volilni okraj: Ptuj III

O meni:
Rojena 1986 na Ptuju. Diplomirala na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli, smer dietetika. Trenutno sem v svoji stroki zaposlena v Zdravstvenem domu MB. Sem med ustanovnimi člani Zadruge Konopko, ki se ukvarja s pridelavo in predelavo konoplje, zadolžena za mednarodno sodelovanje. Kandidiram, ker menim, da je v mojem okolju ogromno nenaslovljenih problemov, ki se jih iz leta v leto odrinja v ozadje – od ustvarjanja primernega okolja za bivanje za vse generacije in predvsem kvalitetnih delovnih mest do izboljševanja mreže javnega prevoza, podpore kulturnim vsebinam za mlade, dostopnega zdravstva …