PRED RAZPADOM INSTITUTA MEDNARODNE ZAŠČITE

V Združeni levici ocenjujemo, da smo soočeni z razpadom instituta mednarodne zaščite na evropski ravni. Slovenija pa k temu pospešeno prispeva. Pri novem ZMZ gre za še enega od povsem neprimernih ukrepov Vlade RS, s katerimi se namenoma znižujejo standardi mednarodne zaščite v Sloveniji, ki je že sedaj izredno stroga in omejujoča.

Vlada in koalicija namreč želita sprejeti zakon, na podlagi katerega bo država lahko omejevala število vloženih prošenj in podeljenih zaščit. Osrednja namena – tega iz več vidikov spornega zakona – sta dva: odvrniti čim več beguncev od vložitve prošnje v Sloveniji in vse prosilce, ki bodo prošnjo kljub temu vložili, po hitrem postopku izgnati iz države.

Če predlog ZMZ pogledamo v širšem kontekstu, je jasno, da bo po sprejetju tega zakona zaščito v Sloveniji praktično nemogoče dobiti, pa četudi bo šlo za prosilce iz vojnih žarišč. Tudi če bi prosilec izpolnjeval prav vse pogoje, ki jih za priznanje zaščite zahteva mednarodno pravo, ga bo Slovenija po novem ZMZ-ju lahko izgnala zgolj zato, ker je v Slovenijo prišel čez drugo državo članico EU. Poleg tega pa se prosilec zaradi obravnave v pospešenem postopku in ob ukinitvi suspenzivnosti, ki jo predvideva novi ZMZ, zoper odločbo tako ali tako ne bo mogel niti pritožiti.

V slepem sledenju predlogom politične desnice, je več kot očitno, da se tako vlada kot koalicija “požvižgata” na spoštovanje človekovih pravic in zahteve mednarodnega prava. S predlogom ZMZ se naša država tako ne pridružuje le tistim državam članicam, ki že ves čas t.i. begunske krize kršijo mednarodno pravo, ampak  želi nezakonito prakso celo uzakoniti!

V ZL menimo, da ni prav nobene potrebe po radikalnem zaostrovanju azilne politike, saj že veljavna ureditev prosilcem za azil in tistim s priznanim statusom begunca ne omogoča dostojnega preživetja, kaj šele novega začetka. V prid našem argumentu govorijo podatki, ki kažejo, da smo v zadnjih 20 letih v Sloveniji podelili zaščito le 390 osebam. Zato je izjavljanje vlade in desnice, da so vse države v EU že zaostrile azilno politiko, navadna laž. To nameravajo narediti Danska, Švedska, Nemčija in Avstrija, ki pa bodo imele kljub predvidenim spremembam krepko bolj življenjsko ureditev in bodo še naprej zagotavljale veliko bolj humano obravnavo in krepko višje standarde za prosilce in tiste, s priznano zaščito, kot se to z novim zakonom uzakonjuje v Sloveniji.

Vse spremembe, ki jih predvideva ZMZ in jih zagovarjata tako vlada kot koalicija, temeljijo na izmišljenih črnih scenarijih, na spodbujanju stanja splošne panike in na lažeh, ki jih širi predvsem desnica. Gre za manipulacije, ki služijo izključno spodbujanju sovraštva zoper vse begunce in muslimane. 18 evrov žepnine, ki jo prejmejo prosilci, se je spremenilo v izmišljenih 830 evrov. Begunci sami so se povsem neutemeljeno spremenili v kriminalce, neotesance in teroriste. Uradno razmerje 48,7 odstotka moških ter 51,3 odstotka žensk in mladostnikov, se je spremenilo v popolnoma zlagano veliko večino mladih moških.

Laži, ki se ponavljajo tako pogosto, so danes za nekatere postale resnica. In pri širjenju laži in neutemeljenemu zastraševanju državljank in državljanov sodeluje tudi vlada. S tem ko sprejema popolnoma nepotrebne ukrepe, kot so postavljanje rezilne ograje, zapiranje meja, dodelitev policijskih pooblastil vojski in radikalno zaostrovanje azilne zakonodaje, pa v javnosti tudi sama podpihuje občutek, da vladajo v Sloveniji izredne razmere.

Vlada tako stoji na stališču, da če hočemo izredne razmere obvladati in družbo “obvarovati pred begunci”, potem je potrebno sprejeti novi ZMZ in uzakoniti vse tiste kršitve mednarodnega prava, ki jih v praksi krši večina držav članic EU. Ampak to, da je v njem še več določb, ki so v direktnem nasprotju z mednarodnim pravom, ki smo ga dolžni spoštovati, očitno nikogar ne moti, razen Združene levice. 

Ta zakon, če bo sprejet v trenutni obliki, je jasno, da bo predmet številnih presoj Ustavnega sodišča, najverjetneje pa tudi Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije.

Deli.