Poslanska vprašanja Združene levice in odgovori pristojnih ministrov na 5. Redni seji Državnega zbora

RAZVOJ/GOSPODARSTVO: DRUGI TIR IN PRIVATIZACIJA LUKE KOPER IN SLOVENSKIH ŽELEZNIC
Luka Mesec, vodja poslanske skupine ZL, je na predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja, naslovil vprašanje v zvezi z izgradnjo drugega tira z javno-finančnimi viri ter privatizacijo Luke Koper in Slovenskih Železnic v zameno za zasebno investicijo v drugi tir. Zanimalo ga je, kako predsednik Vlade komentira ocene ekonomistov, da je iskanje zasebnega vlagatelja iluzorno ter kolikšnemu lastniškem deleže v Luki Koper in Slovenskih železnicah se je Vlada pripravljena odreči.

Vprašanje Luka Mesca in odgovor predsednika Vlade si lahko v celoti preberete na povezavi

OKOLJE/GOSPODARSTVO: FRACKING V PREKMURJU
V imenu Združene levice je dr. Franc Trček pozval ministrico za okolje in prostor go. Ireno Majcen, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Zdravka Počivalška in ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana, da pojasnijo »kakšno je stališče Slovenije do sporne tehnologije črpanja zemeljskega plina (hidravlično drobljenje aka fracking), ki ga v Petišovcih (Prekmurje) pripravlja podjetje Geoenergo«, ter odgovorijo »kako bodo ukrepali«.

Vprašanje dr. Franca Trčka in odgovor pristojnih ministrov si lahko v celoti preberete na povezavi

OBRAMBA: ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA OBRAMBNE IZDATKE
Stališče obrambnega ministra in vlade je, da bo treba do leta 2020 izdatke za obrambo povečati na 2 odstotka BDP-ja, medtem ko je minister Veber dejal, da bi bilo treba ob sprejemanju zakona o izvedbi fiskalnega pravila »opraviti tudi resno razpravo o tem, da se preuči možnost izločitve zagotavljanja sredstev za obrambne izdatke iz maastrichtskih meril«. V imenu ZL je Miha Kordiš ministra Vebra pozval naj pojasni, zakaj naj bi izjemo uveljavljali za stroške vojaške obrambe, ne pa za izdatke za socialne zadeve in investicije v razvoj in katerim področjem namerava odvzeti sredstva, ki bi se namenila za povečanje izdatkov za (vojaško) obrambo, če ne bo uveljavljena izjema, ki jo predlaga?

Vprašanje Miha Kordiša in odgovor pristojnega ministra si lahko v celoti preberete na povezavi

ZDRAVJE: POMOČ ZA OTROKE S HUDIMI VEDENJSKIMI IN ČUSTVENIMI TEŽAVAMI
Centri za socialno delo pri tem opozarjajo, da vsako leto zabeležijo okoli 300 otrok z vedenjskimi in čustvenimi težavami, za katere pa država nima predvidene enotne in primerne oskrbe. Poslanka Violeta Tomić je zato na pristojno ministrico povprašala, kako se misli država soočiti s težavami mladostnikov, ki zaradi tragičnega otroštva potrebujejo celovito in primerno oskrbo in ali ima ministrstvo namen pripraviti celovito rešitev, na podlagi katere bodo ti otroci deležni primerne oskrbe?

Vprašanje Violete Tomić in odgovor pristojne ministrice si lahko v celoti preberete na povezavi

GOZDOVI/KMETIJSKA POLITIKA: USTANOVITEV DRŽAVNEGA GOZDARSKEGA PODJETJA
Violeta Tomić je ministra Židana povprašala o nameri, da se ustanovi državno gozdarsko podjetje, ki bo upravljalo z gozdovi, za katerega je lani minister zahteval najem kredita, sprva v višini 72 milijonov evrov, na koncu za okoli 30 milijonov evrov. Ker minister tega letos ne omenja, smo ga med drugim v ZL povprašali: na kakšen način si tokrat predstavlja ustanovitev državnega gozdarskega podjetja?

Vprašanje Violete Tomić in odgovor pristojnega ministria si lahko v celoti preberete na povezavi

IZOBRAŽEVANJE: SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA
Miha Kordiš je opozoril, da sta z rebalansom proračuna vlada in koalicija oropala mlade raziskovalce za skoraj 3 milijone evrov ter na »dolgo brado« ZViSa. Ob tem je dodal, da, »verjetno se noben poskus priprave ZViS ni začel tako zelo slabo, tako zelo samovoljno, vsebujoč tako veliko neumnosti, kot to velja za izhodišča MIZŠ, ki so razjezila javnost dober teden dni nazaj.« Zato je pristojni ministrici postavil vprašanje o problemu sofinanciranja doktorskega študija za generacije, ki so z njim začele v letih 2013 in 2014 oziroma bodo z njim začele z letošnjim letom?

Vprašanje Miha Kordiša in odgovor pristojne ministrice si lahko v celoti preberete na povezavi

OKOLJE IN PROSTOR: NADZOR NAD KONCESIONARJI PRI UREJANJU VODA
V zadnjem desetletju je šlo za te koncesije 150 milijonov evrov. In ker gre za okoljsko kot tudi finančno pomembno področje, kjer se dogajajo, »kaj-nam-pa-morete šerifovski« posegi, je dr. Franc Trček pristojno ministrico povprašal, kako bodo na ministrstvu preprečili zlorabe zakonodaje ter uredili področje urejanja voda na način, da bo ARSO začel ustrezno nadzorovati koncesionarje?

Vprašanje dr. Franca Trčka in odgovor pristojnih ministrov si lahko v celoti preberete na povezavi

Foto: Barbara Žejavec/DZ

Deli.