Odpust dolgov ni uspel. Ministrstvo naj ukrep izboljša in ga ponovi

Zgodilo se je tisto, na kar smo ob sprejemanju ukrepa opozarjali v Združeni levici, da ukrep odpusta dolgov, ki ga je predlagala vlada, ne bo  dosegel svojega namena. Za odpis je zaprosilo samo 4,7 % od 170.000 potencialnih odraslih upravičencev, samo 2,2 % potencialnih upravičencev se je dejansko razbremenilo dolga. Delež slednjih se še bistveno zmanjša, če upoštevamo, da je bilo do odpisa upravičenih še okrog 121.000 otrok prejemnikov transferov.

V ZL menimo, da so razlogi za majhen delež odpisanih dolgov prestrogi pogoji in slaba obveščenost upravičencev. Čeprav je bil zakon sprejet julija 2015, so bili izključenivsi računi za leto 2014, kvalificirali pa so se le računi, pri katerih se je že začela izvršba. Medtem ko je obveščanje upravičencev bilo prepuščeno dobri volji posameznih občin.

Problem, ki bi ga bilo treba rešiti – zadolženost socialno ogroženih prebivalcev – tako ostaja v enako pereč kot pred sprejemom zakona. Na žalost pa je mogoče ugotoviti, da je slaba izvedba do neke mere diskreditirala tudi samo (dobro) idejo – odpis dolga.

Kljub temu pa v ZL menimo, da lahko ministrstvo napake popravi v ponovljenem krogu. Postopki in kadri so utečeni, dodatnih stroškov ne bo. Treba pa je le razširiti krog upravičencev na revne zaposlene oziroma tiste, ki niso ves čas prejemali socialnih prejemkov. 

Odpis mora zajeti ves dolg, ki je nastal pred sprejemom ukrepa, ne glede na to, ali se je že začel postopek izvršbe. Poleg tega pa morajo občine, centri za socialno delo ter predvsem ministrstvo zagotoviti boljšo obveščenost upravičencev, ki bi jih  lahko obveščala tudi številna podjetja, ki so zainteresirana za odpis neizterljivih dolgov.

Pričakujemo, da bo ministrstvo takoj pristopilo k odpravi napak!

Deli.